hidden hidden hidden hidden

albert hoffman lsd moje trudne dziecko

Idź do strony 1, 2  Następny
Odpowiedz do tematu    bibainfo.pl Forum Strona Główna -> Hyde Park
    Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
             Autor              Wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:18    Temat postu: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

zycze wszystkim milego czytania


Albert Hofmann
LSD, Moje Trudne Dziecko
Przedmowa

Istnieją takie przeżycia, o których większość z nas woli milczeć, gdyż nie odnoszą się do codziennej rzeczywistości i nie poddają racjonalnym wyjaśnieniom. Nie wywołują ich jakieś szczególne zdarzenia zewnętrzne, są one raczej związane z naszym życiem wewnętrznym. Najczęściej lekceważymy je, traktując jako wytwory wyobraźni, i nie dopuszczamy ich do świadomości. I nagle, w sposób niezwykły, zachwycający lub alarmujący, znane nam otoczenie ulega transformacji, ujawnia się nam w nowym świetle, nabiera wyjątkowego znaczenia. Przeżycie tego rodzaju może być słabe i ulotne jak muśnięcie powietrza, ale może też odcisnąć się głęboko w naszych umysłach.
Jedno z zauroczeń tego rodzaju przytrafilo mi się w dzieciństwie i do dzisiaj pozostało żywe w mojej pamięci. Zdarzyło się to pewnego majowego ranka nie pamiętam już, który to był rok, lecz wciąz jestem w stanie wskazać dokładnie miejsce tego wydarzenia, znajdujące się na leśnym szlaku, prowadzącym na Martinsberg, powyżej Baden, w Szwajcarii. Kiedy spacerowałem tam pomiędzy świeżo zazielenionymi drzewami, rozświetlonymi porannym słońcem i wypełnionymi ptasim śpiewem, wszystko naraz pojawiło się skąpane w niezwykle czystym świetle. Czy przyczyną tego było coś, czego po prostu wcześniej nie zauważyłem ? A może odkrywałem wiosenny las we właściwej mu postaci? Świecił najcudowniejszym blaskiem, przemawiając do serca w taki sposób, jakby chciał mnie objąć swoim dostojeństwem. Byłem wypełniony błogim poczuciem radości, jedności i bezpieczeństwa.
Nie mam pojęcia, jak długo stałem tam oczarowany. Kiedy ruszyłem dalej, przypominam sobie tylko niepokój, który poczułem, gdy blask powoli niknął. W jaki sposób tak realna i przekonująca wizja, tak bezpośrednio i głęboko odczuta, mogła się tak szybko skończyć? I w jaki sposób mógłbym się nią z kimś podzielić, do czego skłaniała mnie przepełniająca mnie radość, skoro wiedziałem, że żadne słowa nie są w stanie oddać tego, co zobaczyłem. Wydawało się dziwne, że ja, jako dziecko, zobaczyłem coś tak wspaniałego, coś, czego dorośli z pewnością nie doświadczyli, gdyż nigdy nie słyszałem, aby o czymś takim wspominali. W okresie dzieciństwa jeszcze kilka razy przeżywałem podobnie euforyczne stany podczas wędrówek przez lasy i łąki. To właśnie te doświadczenia ukształtowały zręby mojego światopoglądu i przekonały mnie o istnieniu cudownej, potężnej i niezgłębionej rzeczywistoci, która pozostawała ukryta przed codziennym spojrzeniem.
Moim częstym zmartwieniem tamtych dni była wątpliwość, czy kiedykolwiek, już jako dorosły, będę w stanie podzielić się z kimś tymi dowiadczeniami; czy będę miał okazję przekazać swoje wizje poprzez poezję czy malarstwo. Lecz wiedząc, że nie zostałem stworzony na poetę czy artystę, podejrzewałem, że będę zmuszony zachować te cenne przeżycia wyłącznie dla siebie. Nieoczekiwanie - nieledwie przez przypadek i dużo później, kiedy byłem już w średnim wieku, te wizyjne doświadczenia z dzieciństwa połączyły się z moimi zajęciami zawodowymi.
Chęć uzyskania wglądu w strukturę i esencję materii spowodowała, że wybrałem zawód chemika.
Ponieważ od dziecka interesowałem się światem roślin, postanowiłem specjalizować się w składnikach roślin leczniczych. Podążając tym zawodowym tropem, zająłem się substancjami psychoaktywnymi, powodującymi halucynacje, które w pewnych warunkach mogły wywoływać stany wizyjne podobne do tych spontanicznych przeżyć, które opisałem. Najważniejsza z tych halucynogennych substancji stała się znana jako LSD. Substancje halucynogenne, jako aktywne związki, będące przedmiotem znacznego zainteresowania nauki, znalazły zastosowanie w badaniach medycznych, w biologii i psychiatrii a póniej, zwłaszcza poprzez LSD, szeroko wniknęły w kulturę narkotykową.
Studiując literaturę związaną z moją pracą stałem się świadomy, jak wielkie i uniwersalne znaczenie posiada doświadczenie wizyjne. Pełni ono dominującą rolę nie tylko w mistycyzmie i historii religii, ale także w twórczym procesie artystycznym, w literaturze i nauce. Nowsze badania wykazują, że wielu ludzi doświadcza wizji w codziennym życiu, choć większości z nas nie udaje się rozpoznać ich znaczenia i wartości. Mistyczne przeżycia podobne do tych, które zaznaczyły się w moim dzieciństwie, nie są najwidoczniej wcale takie rzadkie. W dzisiejszych czasach daje się zauważyć duże zainteresowanie osiąganiem przeżyć mistycznych, wizyjnymi wglądami w głębszą, pełniejszą rzeczywistoć niż ta, która jawi się naszej racjonalnej, codziennej świadomości. W celu przekroczenia naszego materialistycznego sposobu ujmowania świata, podejmowane są różnorodne wysiłki - nie tylko przez osoby przystępujące do wschodnich ruchów religijnych, lecz także przez zawodowych psychiatrów, którzy z głębokiego duchowego przeżycia czynią podstawową zasadę terapii. Podzielam pogląd wielu współczenie żyjących ludzi, że kryzys duchowy ogarniający wszystkie sfery zachodniego społeczeństwa przemysłowego może być zażegnany jedynie poprzez zmianę naszego wyobrażenia o świecie. Powinniśmy pokonać materialistyczny i dualistyczny pogląd, że ludzie i środowisko są od siebie oddzieleni, oraz przyjąć do świadomoci rzeczywistość ogarniającą wszystko, także doświadczające ego. Powinniśmy tym samym uświadomić sobie istnienie sfery, w której ludzie czują jedność z ożywioną naturą i z całym stworzeniem. Wszystko, co może się przyczynić do takiej fundamentalnej zmiany w naszym postrzeganiu rzeczywistości, musi w związku z tym zasługiwać na szczerą uwagę. Najważniejszymi wśród tych propozycji są różne metody medytacji, zarówno religijnej, jak i świeckiej, które mają na celu pogłębienie oglądu rzeczywistości poprzez całościowe doświadczenie mistyczne. Inną ważną, choć ciągle budzącą liczne kontrowersje, cieżką prowadzącą do tego samego celu jest użycie halucynogennych psychofarmaceutyków, posiadających właściwość zmieniania stanów świadomoci. LSD znalazło takie zastosowanie w medycynie, w psychoanalizie i psychoterapii, wspomagając pacjentów w dostrzeganiu prawdziwego znaczenia ich problemów.
Celowe prowokowanie mistycznych doświadczeń, szczególnie przy użyciu LSD i podobnych związków halucynogennych, zawiera, w przeciwieństwie do spontanicznych dowiadczeń wizyjnych, zagrożenia, których nie wolno umniejszać. Praktycy muszą wziąć pod uwagę szczególne skutki użycia tych substancji, a zwłaszcza ich zdolność do wpływania na świadomość, najskrytszą esencję naszego bytu. Dotychczasowa historia LSD pokazuje wystarczająco wyraźnie, jakie katastrofalne skutki mogą wystąpić, gdy głęboki efekt działania tej substancji jest niewłaciwie oceniony, gdy jest ona mylnie traktowana jako uprzyjemniający życie narkotyk. Zanim eksperyment z LSD może stać się znaczącym doświadczeniem, muszą być przedsięwzięte szczególne, wewnętrzne i zewnętrzne zabiegi. Złe i niewłaściwe użycie sprawiło, że LSD stało się moim trudnym dzieckiem.
Moim pragnieniem wyrażonym tą książką jest, aby przedstawić pełny obraz LSD, obraz jego powstania, działania, możliwości wykorzystania oraz związanych z nim niebezpieczeństw, i aby przeciwstawić się rosnącemu nadużywaniu tego niezwykłego specyfiku. Mam przez to nadzieję położyć szczególny akcent na potencjalne użycie LSD, które powinno być zgodne z jego charakterystycznym działaniem. Wierzę, że kiedy ludzie w przyszłości nauczą się rozsądniej wykorzystywać halucynogenny potencjał LSD - w odpowiednich warunkach, w praktyce medycznej i w połączeniu z medytacją - wtedy moje trudne dziecko może stać się dzieckiem cudownym.

Przedmowa do wydania kieszonkowego z 1993 roku, w 50 lat po odkryciu LSD.

W zakończeniu przedmowy napisanej osiemnaście lat temu została wyrażona nadzieja, że trudne dziecko może stać się dzieckiem cudownym, o ile nauczy się lepiej wykorzystywać swoje niezwykłe, psychiczne właściwości. LSD pozostaje jednak, jak dotąd, dzieckiem trudnym. Z początku środek ten służył niemal wyłącznie medycynie oraz badaniom biologicznym. W latach sześćdziesiątych trafił jednak na czarny rynek i stał się popularnym, masowo spożywanym narkotykiem - głównie w USA - co rodziło wiele problemów. Służby medyczne wprowadziły w związku z tym drakoński zakaz używania tej i podobnych substancji, który dotyczył także praktyki medycznej w obszarze psychologii i psychiatrii. Zakaz ten obowiązuje do dziś. Choć prywatne użycie LSD nie zanikło z wszystkimi niebezpieczeństwami i negatywnymi skutkami związanymi z nielegalnym rynkiem administracyjne restrykcje doprowadziły do zawieszenia badań medycznych, Trudności, jakie napotyka psychiatria ze strony administracji, na drodze ponownego udostępnienia medycynie tego specyfiku, nie zostały do dziś dnia przezwyciężone. Jest to trudne do zrozumienia, gdyż wyniki badań wykazują, że medyczne użycie LSD nie powoduje żadnych zagrożeń, a wykorzystanie go w psychiatrii jako lekarstwa wspomagającego terapie byłoby wskazane. Zakaz ten budzi obiekcje także i z tego powodu, że w znanych meksykańskich, magicznych narkotykach, które od stuleci były wykorzystywane w celach medycznych, znalezione zostały substancje podobne do LSD. Cenne doświadczenia związane z tymi związkami warte są więc dokładnego zbadania.
To nie przypadek, że LSD utorowało drogę do mojego laboratorium magicznym narkotykom. Wynika to ze zbliżonych skutków psychicznych, jakie wywołują magiczne rośliny i LSD, co odkryli etnolodzy i botanicy badający ich wykorzystanie przez Indian zamieszkujących południowe, górzyste tereny Meksyku. Z tego powodu ich chemiczne badania były prowadzone w tym samym laboratorium, w którym odkryto LSD. Ich analiza przyniosła nieoczekiwane rezultaty, świadczące o tym, że struktury chemiczne LSD i czynnych substancji, pochodzących z tych roślin, są bardzo podobne. LSD należy do grupy maksykańskich, magicznych narkotyków zarówno jeśli chodzi o budowę chemiczną, jak i rodzaj psychicznego oddziaływania, co stało się istotnym wnioskiem naukowym.
Przygoda związana z odkryciem LSD miała swoją niespodziewaną kontynuację piętnacie lat później, w postaci ekscytujących badań nad pradawnymi, magicznymi narkotykami. Opis tych wydarzeń zajmuje dużą część niniejszej książki.


cdn
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:23    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

cdn

1. Jak powstało LSD

W obszarze naukowej obserwacji szczęście sprzyja tylko tym, którzy Są gotowi.
Louis Pasteur

Ciągle słyszę lub czytam, że LSD zostało odkryte przez przypadek. To tylko część prawdy. LSD zostało powołane do istnienia w ramach regularnego programu badawczego, a “przypadek” zdarzył się znacznie później, kiedy LSD miało prawie pięć lat. Wówczas to doświadczyłem jego nieprzewidywalnego działania w swoim własnym ciele lub raczej - w swoim własnym umyśle.
Oglądając się wstecz na przebieg mojej kariery zawodowej - w celu prześledzenia znaczących wydarzeń i decyzji - mogących mieć wpływ na moją pracę, która zaowocowała syntezą LSD, stwierdzam, że najbardziej decydującym krokiem był tu mój wybór miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów chemicznych. Gdyby moja decyzja była inna, wówczas ta substancja, która stała się znana całemu światu, mogła była nigdy nie zostać stworzona. A zatem, aby opowiedzieć historię o powstaniu LSD, muszę dotknąć nieco tematu mojej kariery chemika, gdyż te dwa procesy są ze sobą nierozerwalnie powiązane.
Wiosną 1929 roku, po ukończeniu studiów chemicznych na uniwersytecie w Zurychu, zatrudnilem się w farmaceutyczno-chemicznym laboratorium naukowym zakładów Sandoz w Bazylei jako współpracownik profesora Arthura Stolla, założyciela i dyrektora oddzialu farmaceutycznego. Wybralem to stanowisko, gdyż zapewnialo mi okazję pracy z produktami naturalnymi, podczas gdy dwie inne oferty pracy z firm chemicznych z Bazylei były związane z pracą w dziedzinie chemii syntetycznej.

Pierwsze badania chemiczne

Już moja praca doktorska w Zurychu pod kierunkiem profesora Paula Karrera dała mi okazję realizowania moich zainteresowań w obszarze chemii związków pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Używając soku żołądkowo-jelitowego węża winnicowego, przeprowadziłem enzymatyczną degradację chityny, materiału, z którego są zbudowane skorupy, skrzydła i szczypce owadów, skorupiaków i innych zwierząt niższych. Byłem w stanie wywieść chemiczną strukturę chityny z produktu rozpadu w postaci cukru zawierającego azot, uzyskanego w wyniku tej redukcji. Chityna okazała się być analogiem celulozy, materiału budulcowego roślin. Ten ważny wynik, uzyskany zaledwie trzy miesiące od rozpoczęcia badań, doprowadził mnie do uzyskania doktoratu “z wyróżnieniem”. Kiedy zatrudniłem się w zakładach Sandoza, zespół oddziału farmaceutyczno-chemicznego był ciągle niewielki. Czterej chemicy ze stopniami doktora pracowali przy badaniach, zaś trzej w produkcji.
W laboratorium Stolla znalazłem zajęcie, które całkowicie satysfakcjonowało mnie jako chemika-badacza. Celem, jaki przyświecał profesorowi Stollowi przy tworzeniu laboratoriów badawczych oddziału farmaceutyczno-chemicznego była izolacja aktywnych czynników (tzn. efektywnych składników) popularnych roślin leczniczych w celu wyprodukowania czystych próbek tych substancji. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do roślin leczniczych, których składniki aktywne są niestabilne lub których moc waha się znacznie, co utrudnia ustalenie właściwej dawki. Gdy jednak aktywny czynnik jest osiągalny w czystej postaci, możliwa staje się produkcja trwałych farmaceutyków, których dawkę można dokładnie określić przez ważenie. Mając to na uwadze, profesor Stoll wybrał do dalszych badań substancje pochodzenia roślinnego o rozpoznanej wartości, uzyskane z takich roślin jak: naparstnica (Digitalis), cebula morska (Scilla maritima) i sporysz żyta (Claviceps purpurea lub Secale cornutum), które, mimo niestabilności i niepewnego dozowania, miały jednak niewielkie zastosowanie w medycynie.
Moje pierwsze lata pracy w laboratoriach Sandoza niemal wyłącznie poświęcone były badaniom aktywnych składników cebuli morskiej. W prace te wprowadził mnie dr Walter Kreis, jeden z pierwszych współpracowników profesora Stolla. Najważniejsze składniki tej rośliny istniały już w czystej formie, a ich aktywne czynniki zostały z niezwyklą wprawą wydzielone i oczyszczone przez dr. Kreisa, podobnie jak składniki wełnistej naparstnicy (Digitalis lanata). Aktywne składniki śródziemnomorskiej cebuli morskiej należą do grupy kardioaktywnych glikozydów (glikozydy. substancje zawierające cukier) i służą, podobnie jak składniki aktywne naparstnicy, w leczeniu niewydolności serca. Glikozydy nasercowe są substancjami o bardzo dużej mocy działania. Ponieważ ich dawka lecznicza niewiele różni się od dawki trującej, szczególnie ważne w tym przypadku jest dokładne dozowanie, możliwe dzięki czystym składnikom. Kiedy zaczynałem pracę badawczą, preparat farmaceutyczny zawierający Scilla glycosides był już wprowadzony przez Sandoza do terapii, jednakże struktura chemiczna zawartych w nim aktywnych składników, z wyjątkiem cukrów, pozostawała w znacznym stopniu nieznana.
Moim głównym wkładem w badania Scilli, w których uczestniczyłem pełen entuzjazmu, było objaśnienie chemicznej struktury wspólnego szkieletu występujących w niej cukrów (glikozydów) poprzez pokazanie, z jednej strony, różnic w stosunku do cukrów naparstnicy, z drugiej zaś, ich strukturalnych związków z toksycznym składnikiem wyizolowanym z gruczołów skórnych ropuchy. W 1935 roku te badania zostały na pewnym etapie zakończone. Poszukując nowego obszaru badań, poprosiłem profesora Stolla o umożliwienie mi kontynuacji badań nad alkaloidami sporyszu, które on rozpoczął w 1917 roku, i które w 1918 roku doprowadziły do izolacji ergotaminy. Ergotamina, odkryta przez Stolla, była pierwszym alkaloidem sporyszu uzyskanym w czystej chemicznie postaci. Choć związek ten szybko zaczął odgrywać znaczącą rolę w terapii (pod nazwą handlową Gynergen) jako środek homeostatyczny, wykorzystywany w położnictwie oraz jako lek przeciw migrenie, badania chemiczne sporyszu w laboratoriach Sandoza zostały zawieszone po wydzieleniu ergotaminy i określeniu doświadczalnie jej wzoru sumarycznego. Tymczasem, na początku lat trzydziestych, laboratoria angielskie i amerykańskie zaczęły określać chemiczną strukturę alkaloidów sporyszu. Odkryto też wtedy nowy, rozpuszczalny w wodzie alkaloid sporyszu, który podobnie mógł być wydzielony z macierzystego roztworu uzyskanego w procesie produkcji ergotaminy. Sądziłem więc, że czas najwyższy, aby Sandoz wznowił badania chemiczne alkaloidów sporyszu, które stawały się istotne, bowiem w przeciwnym razie groziła nam utrata pozycji lidera w badaniach medycznych. Profesor Stoll zgodził się na moją propozycję, choć towarzyszyły temu pewne obawy. "Muszę cię ostrzec przed trudnościami, wobec których staniesz, zajmując się alkaloidami sporyszu. Są to substancje niezwykle wrażliwe, łatwo ulegają rozpadowi i są mniej stabilne niż jakiekolwiek składniki, z którymi mialeś do czynienia podczas pracy z glikozydami nasercowymi. Ale możesz spróbować".
Tak więc klamka zapadła i zająłem się dziedziną badań, które stały się zasadniczym wątkiem mojej kariery zawodowej. Nigdy nie zapomnę twórczej radości i niecierpliwego oczekiwania, jakie czułem, podejmując badania alkaloidów sporyszu - obszaru poszukiwań w tamtych czasach stosunkowo mało znanego.

Sporysz

Pomocne w tym miejscu byłoby przytoczenie kilku podstawowych informacji na temat samego sporyszu. Jest on produkowany przez niższe grzyby (Claviceps purpurea), które rosną jako parazyty na życie, rzadziej na innych zbożach i dzikich trawach. Ziarna zaatakowane przez ten grzyb stają się z początku jasnobrązowe, a potem zmieniają się w zakrzywione, fioletowobrązowe strąki (sclerotia), które wydostają się z łuski z miejsca, gdzie było ziarno. Sporysz jest klasyfikowany botanicznie jako sclerotium, forma, którą przyjmuje w zimie. Sporysz żytni (Secale cornutum) jest na wiele sposobów użyteczny medycznie.
Sporysz, bardziej niż inne specyfiki, posiada fascynującą historię, w wyniku której jego znaczenie uległo całkowitej przemianie: od trucizny, której się lękano, po wartościowe lekarstwo, sprzedawane w drogich sklepach. Na scenę historii sporysz zawitał we wczesnym średniowieczu jako przyczyna epidemii masowych zatruć, które dotykały tysiące ludzi żyjących w tamtych czasach. Objawy zatrucia, którego związek ze sporyszem nie był przez długi czas ludziom znany, były dwojakiego rodzaju: gangrenowe (ergotismus gangraenosus) i konwulsyjne (ergotismus convulsivus). Popularne określenia tego zatrucia, takie jak “mal des ardens”, “ignis sacer”, “heiliges Feuer” czy “St' Antony's fire” [ ognie św. Antoniego] - odnoszą się do gangrenowej formy tego zatrucia. Patronem ofiar zatrucia sporyszem jest w. Antoni i to jego zakon jako pierwszy zajmowal się tego rodzaju pacjentami. Aż do niedawna świadectwa wybuchów “epidemii” zatrucia sporyszem notowano w większości krajów europejskich, włączając w to niektóre obszary Rosji. Wraz z postępem w rolnictwie i od czasu stwierdzenia w XVII w, że chleb zawierający sporysz był ich przyczyną, częstość i zasięg epidemii zatrucia sporyszem znacznie się zmniejszyly. Ostatnia wielka epidemia zdarzyła się na terenach południowej Rosji w latach 1926-27 Masowe zatrucie w miescie Pont-St.Esprit we Francji, jakie zdarzylo się w 1951 roku, które wielu piszących o tym wydarzeniu łączyło ze sporyszem, w rzeczywistości nie miało z nim nic wspólnego. Było raczej wynikiem zatrucia związkami rtęci zawartymi w środku stosowanym do czyszczenia ziarna.
Pierwsze wzmianki o medycznym wykorzystaniu sporyszu pochodzą z roku 1582, z zielnika Adama Lonitzera (Lonicerus), lekarza miejskiego z Frankfurtu, który wymienia go jako środek na przyspieszenie porodu. Chociaż sporysz, jak stwierdza Lonitzer, był używany od pradawnych czasów przez położne, lek ten trafił do oficjalnej medycyny dopiero w 1808 roku, w wyniku pracy amerykańskiego lekarza Johna Stearnsa Account of the Putvis Parturiens, a Remedy for Quickening Childbirth. Użycie sporyszu jako środka przypieszającego poród nie trwało jednak długo, jako że lekarze stali się wkrótce świadomi dużego zagrożenia dla dziecka.
Zagrożenie to związane było głównie z niepewnością co do dawki, której przekroczenie prowadziło do skurczów macicy. Z tego powodu użycie sporyszu jako leku w położnictwie zostało ograniczone do przypadków postpartum hemorrhage (krwawienia poporodowego). Dopiero w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, w następstwie pojawienia się sporyszu w licznych farmakopeach, zostały podjęte pierwsze próby wyizolowania z niego substancji aktywnych. Jednakże żadnemu z badaczy, którzy zajmowali się tym zagadnieniem w ciągu następnych stu lat, nie udało się wyodrębnić właściwych substancji odpowiedzialnych za działanie lecznicze sporyszu. W 1907 roku Anglicy G. Berger i F. H. Carr jako pierwsi wyodrębnili ze sporyszu aktywny, alkaloidowy preparat, który nazwali ergotoksyną, gdyż posiadał właciwości w większym stopniu toksyczne niż lecznicze. (Preparat ten nie był jednorodny, lecz stanowił mieszaninę kilku alkaloidów, co wykazałem trzydzieci pięć lat później.) Niemniej jednak, farmakolog H. H. Dale odkrył, że ergotoksyna, poza oddziaływaniem na macicę, stymuluje także ujemnie wydzielanie adrenaliny w autonomicznym systemie nerwowym, co mogło prowadzić do leczniczego wykorzystania alkaloidów sporyszu. Dopiero jednak wyodrębnienie ergotaminy przez A. Stolla (o czym wczeniej wspominałem) sprawiło, że alkaloidy sporyszu zaczęły znajdować szerokie zastosowanie w lecznictwie. Wspomniane już okrelenie chemicznej struktury alkaloidów sporyszu w amerykańskich i angielskich laboratoriach rozpoczęlo nową erę w badaniach tej substancji we wczesnych latach trzydziestych. W. A Jacobs i L. C. Craig z Instytutu Rockefellera w Nowym Jorku , posługując się metodą rozkładu chemicznego, wyizolowali i opisali wspólny szkielet wszystkich alkaloidów sporyszu. Nazwali go kwasem lizerginowym. Potem nastąpiło zasadnicze odkrycie, przydatne zarówno w chemii, jak i w medycynie: wydzielenie trwałego, podstawowego związku o specyficznym działaniu na macicę. Doniesienie o tym odkryciu zostało opublikowane równolegle i całkiem niezależnie przez cztery instytucje, w tym także przez laboratoria Sandoza. Związek ten, będący alkaloidem o stosunkowo prostej strukturze, został nazwany przez A. Stolla i E. Burckhardta ergobazyną (jest znany także jako ergometryna lub ergonowina). Poprzez chemiczną degradację ergobazyny W. A. Jacobs i L. C. Craig uzyskali kwas lizerginowy i amino alkoholo propanoloaminę jako produkty rozkładu. Uznałem za najważniejszy cel mojej pracy syntezę tego alkaloidu poprzez chemiczne połączenie dwóch składników ergobazyny. kwasu lizerginowego i propanoloaminy (zobacz: wzory strukturalne w dodatku). Niezbędny dla tych badań kwas lizerginowy musiał być wydzielony z rozkładu innego alkaloidu sporyszu. Jako materiał wyjściowy dla dalszych prac wybrałem ergotaminę, gdyż tylko ona była dostępna w czystej postaci alkaloidu i produkowana w kilogramowych ilociach przez wydział produkcji lekarstw. Zabrałem się do dzieła z 0.5 g ergotaminy, którą otrzymalem od pracowników z wydziału produkcji. Kiedy w celu zatwierdzenia wyslałem formularz z zamówieniem wewnętrznym do profesora Stolla, pojawił się w moim laboratorium z reprymendą: "Jeśli chcesz zajmować się alkaloidami sporyszu, musisz zaznajomić się z technikami mikrochemii. Nie dopuszczę do tego, żebyś marnował tak wielkie ilości mojej cennej ergotaminy do swoich badań " . (Mikrochemią nazywa się badania chemiczne z udziałem bardzo małych ilości substancji). Wydział produkcji opartej na sporyszu wykorzystywał do wytwarzania ergotaminy sporysz pochodzenia szwajcarskiego, a także portugalski, z którego otrzymywano bezpostaciowy preparat alkaloidowy podobny do wspomnianej ergotoksyny, uzyskanej przez Bergera i Carra. Postanowiłem wykorzystać ten mniej cenny surowiec do uzyskania kwasu lizerginowego. Alkaloid ten, otrzymany z wydziału produkcji, należało następnie oczyścić, zanim mógł być wykorzystany do rozkładu na kwas lizerginowy. Obserwacje poczynione w trakcie oczyszczania doprowadziły mnie do przypuszczenia, że ergotoksyna nie jest jednorodnym związkiem, ale mieszaniną kilku alkaloidów. W dalszej częci książki przedstawię, jak dalekie konsekwencje miały te obserwacje. Muszę w tym miejscu zrobić krótką dygresję i opisać warunki pracy oraz techniki, jakimi posługiwaliśmy się w tamtych czasach. Uwagi te mogą zainteresować współczesnych badaczy-chemików, którzy są przyzwyczajeni do dużo lepszych warunków pracy.
Prezentowalimy się nadzwyczaj skromnie. Prywatne laboratoria uważane były za rzadką ekstrawagancję. Podczas pierwszych szeciu lat mojej pracy w zakładach Sandoza, dzieliłem pracownię z dwoma kolegami. Trzej chemicy, każdy z jednym asystentem, pracowalimy w jednym pomieszczeniu przy trzech różnych tematach: dr Kreis przy cukrach pobudzających czynnoć serca, dr Wiedemann, który rozpoczął pracę niemal w tym samym czasie co ja przy barwniku liści - chlorofilu - i w końcu ja przy alkaloidach sporyszu. Pracownia była wyposażona w dwa grawitacyjne wyciągi (komory wyposażone w odprowadzenie), które zapewniały mniej niż skuteczną wentylację dzięki wykorzystaniu ciepła płomienia gazu. Kiedy zwrócilimy się do szefa o wyposażenie wyciągów w wentylatory, odmówił nam, uzasadniając to tym, że wentylacja grawitacyjna wykorzystująca ciepło płomienia w zupełnoci wystarcza laboratoriom Willstattera. Podczas ostatnich lat pierwszej wojny światowej profesor Stoll był w Berlinie i Monachium asystentem światowej sławy chemika, laureata nagrody Nobla, profesora Richarda Willstattera, z którym prowadził badania podstawowe nad chlorofilem i asymilacją dwutlenku węgla. Nie było chyba dysputy z profesorem Stollem, w której nie wspominałby swojego szacownego nauczyciela, profesora Willstattera, i pracy w jego laboratorium.
Techniki pracy, dostępne w tamtych czasach (początek lat trzydziestych) chemikom zajmującym się chemią organiczną, nie różniły się w istocie od technik stosowanych przez Justusa von Liebiga sto lat wczeniej. Największy od tamtych czasów rozwój dokonał się dzięki wprowadzeniu przez B. Pregla mikroanalizy, umożliwiającej rozpoznanie składu związku, kiedy do dyspozycji jest zaledwie kilka miligramów tej substancji, podczas gdy wczeniej potrzeba jej było kilka centygramów. Nie istniała wtedy żadna inna ze znanych dzisiaj technik fizykochemicznych dostępnych współczesnym naukowcom, które stworzyły całkiem nowe możliwości określenia struktury związku i zmieniły metody pracy, czyniąc ją szybszą i wydajniejszą. Podczas pierwszych prac nad sporyszem i w badaniach cukrów Scilla używałem starych technik oddzielania i oczyszczania z czasów Liebiga: ekstrakcji frakcyjnej, frakcyjnego wytrącania i krystalizacji i temu podobnych. Wprowadzenie do badań chromatografii kolumnowej, jako pierwszy krok na drodze unowocześniania technik laboratoryjnych, było wielce pomocne, ale dopiero w późniejszych moich badaniach. W pierwszych, podstawowych badaniach sporyszu, mających na celu określenie struktury związku (w dzisiejszych czasach badania takie przeprowadzane są szybko i elegancko za pomocą metod spektroskopii - UV , IR, NMR i krystalografii rentgenowskiej), musieliśmy całkowicie polegać na starych metodach laboratoryjnych chemicznego rozkładu i derywatyzacji.

Kwas lizerginowy i jego pochodne

Kwas lizerginowy okazał się być substancją raczej niestabilną i jego stabilizowanie przy użyciu podstawowych rodników nie było łatwe. Stosując technikę znaną jako synteza Curtiusa odkryłem w końcu proces użyteczny przy łączeniu kwasu lizerginowego z aminami. Używając tej metody wyprodukowałem dużą liczbę związków kwasu lizerginowego. Z kombinacji kwasu lizerginowego z amino-alkoholo-propanoloaminą otrzymałem związek identyczny z alkaloidową ergobazyną, otrzymywaną z naturalnego sporyszu. W ten sposób dokonana została pierwsza synteza czyli sztuczna produkcja - alkaloidu sporyszu. Zdarzenie to nie miało znaczenia wyłącznie naukowego, polegającego na potwierdzeniu chemicznej struktury ergobazyny. Miało też znaczenie praktyczne, gdyż ergobazyna, substancja hemostatyczna o specyficznym działaniu na macicę (uterotoniczne), występuje w sporyszu tylko w bardzo małych ilościach. Przy pomocy syntezy pozostałe alkaloidy, wstępujące obficie w sporyszu, mogły być teraz przekształcane w użyteczną dla położnictwa ergobazynę. Po tych pierwszych sukcesach ze sporyszem moje badania poszły w dwóch kierunkach. Po pierwsze, próbowałem polepszyć właściwości lecznicze ergobazyny poprzez zmiany rodnika aminoalkoholowego. Wspólnie z kolegą, dr. J. Peyerem, opracowaliśmy proces ekonomicznej produkcji propanoloaminy i innych alkoholi aminowych. I rzeczywicie, przez zastąpienie propanoloaminy zawartej w ergobazynie, aminoalkoholem - butanolaminą uzyskano aktywną substancję, która przewyższała naturalne alkaloidy swoimi własnościami leczniczymi. Ta ulepszona ergobazyna znalazła zastosowanie szeroko w świecie jako niezawodny uterotonik i hemostatyk, występujący pod nazwą handlową Methergine i jest dzisiaj wiodącym lekiem stosowanym w położnictwie. Następnie wykorzystałem moją procedurę syntezy do wyprodukowania nowych związków kwasu lizerginowego, nie posiadających już tak zdecydowanego działania uterotonicznego, co do których można było się spodziewać, że na bazie struktury chemicznej ujawnią się ich inne właściwości lecznicze. W 1938 roku wyprodukowałem dwudziestą piątą substancję tej serii pochodnych kwasu lizerginowego: dwuetyloamid kwasu lizerginowego, w skrócie LSD-25, do zastosowań laboratoryjnych.
Planowałem syntezę tego związku z nadzieją uzyskania stymulatora krążenia i oddechu (analeptyka). Tego rodzaju właściwości stymulujących można było oczekiwać po dwuetyloamidzie kwasu lizerginowego, gdyż wykazywal on podobieństwa chemicznej budowy do znanego w tamtym czasie analeptyka, dwuetyloamidu kwasu nikotynowego (Coramin). Testy LSD-25 przeprowadzone w oddziale leków Sandoza, którym kierował wówczas profesor Ernst Rothlin, wykazały jego silne oddziaływanie na macicę, nieco tylko słabsze (ok. 70 %) od działania ergobazyny. W dalszej części raport z badań stwierdzał, że zwierzęta doświadczalne wykazywały objawy niepokoju podczas eksperymentu. Nowa substancja nie wzbudziła jednak szczególnego zainteresowania wśród farmakologów i lekarzy, w związku z czym badania nie były kontynuowane. Przez następnych pięć lat nikt nic nie słyszał o substancji zwanej LSD-25. W tym czasie moja praca ze sporyszem postąpiła naprzód, wkraczając na nowe tereny. Oczyszczając ergotoksynę, substancję wyjściową przy otrzymywaniu kwasu lizerginowego, powziąłem, jak już wspomniałem, przypuszczenie, że ten alkaloidowy preparat nie jest jednorodny. Stanowi on raczej mieszaninę różnych substancji. Moje wątpliwości co do jednorodnego charakteru ergotoksyny zostały jeszcze wzmocnione, gdy podczas procesu jej uwodornienia otrzymano dwa całkowicie różne związki, podczas gdy uwodornienie jednorodnego alkaloidu ergotaminy przyniosło w wyniku tylko jeden związek (uwodornienie: wprowadzenie wodoru).
Poszerzone i systematyczne badania analityczne domniemanej mieszanki ergotoksynowej doprowadziły w końcu do wyodrębnienia z tej substancji trzech jednorodnych składników . Jeden z tych trzech chemicznie jednorodnych alkaloidów ergotoksyny okazał się być identyczny z alkaloidem wyodrębnionym niewiele wcześniej w wydziale produkcji, nazwanym przez A. Stolla i E.. Burckhardta ergokrystyną. Dwa pozostałe alkaloidy były całkiem nowe. Pierwszy z nich nazwałem ergokorniną, a dla drugiego, wyodrębnionego jako ostatni, który długi czas pozostawał ukryty w roztworze matczynym, wybrałem nazwę ergokryptyna, od greckiego słowa kryptos = ukryty . Później ustalono, że ergokryptyna wstępuje w dwóch postaciach izometrycznych, które zostały rozróżnione jako alfa- i beta-ergokryptyna. Rozwiązanie problemu ergokryptyny miało znaczenie nie tylko naukowe, ale także spore znaczenie praktyczne. Powstał dzięki temu ważny lek. Trzy uwodornione alkaloidy ergotoksyny, które otrzymałem w wyniku tych badań: dwuwodoroergokrystyna, dwuwodoroergokryptyna i dwuwodoroergokornina, wykazały medycznie użyteczne właściwości podczas testów przeprowadzonych przez profesora Rothlina w oddziale leków. Z tych trzech związków został sporządzony lek o nazwie Hydergine, służący pobudzeniu krążenia w układzie obwodowym oraz poprawieniu funkcji mózgowych w schorzeniach geriatrycznych. Hydergine okazała się z tego powodu skutecznym lekiem w geriatrii i jest dzisiaj jednym z najważniejszych farmaceutyków produkowanych w zakładach Sandoza. Dwuwodoroergotamina, którą dodatkowo uzyskałem w wyniku tych badań, znalazła również zastosowanie w lecznictwie jako środek stabilizujący krążenie i ciśnienie krwi, pod nazwą handlową Dihydergot. O ile dzisiaj prawie wszystkie ważne projekty naukowe są realizowane przez zespoły badaczy, o tyle opisane wyżej badania nad alkaloidami sporyszu prowadziłem wyłącznie ja sam. Nawet późniejsze wdrażanie chemicznych procedur związanych z udoskonalaniem produktów handlowych pozostawało w moich rękach - mówię tu o przygotowaniu dużych próbek leków przeznaczonych do badań klinicznych oraz o dopracowywaniu procedur służących masowej produkcji takich leków, jak Mythergine, Hydergine i Dihydergot. Dotyczyło to nawet kontroli analitycznej przy opracowywaniu pierwszych form tych trzech leków, w postaci roztworu, ampułek i tabletek. Moja pomoc w tym czasie składała się z asystenta-laboranta, pomocnika laboratoryjnego, a później, dodatkowo, z jeszcze jednego asystenta-laboranta i technika-chemika.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:28    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

cdn

Odkrycie psychicznego efektu działania LSD

Rozwiązanie problemu ergotoksyny miało bardzo korzystne następstwa, opisane tu tylko w zarysie, i otworzyło drogę do szerzej zakrojonych badań. A ja wciąż nie mogłem zapomnieć stosunkowo mało interesującego LSD-25. Szczególne przeczucie - że substancja ta może mieć jeszcze inne właściwości, niż te ujawnione po pierwszych badaniach - tknęło mnie w pięć lat po pierwszej syntezie, i skłoniło do tego, aby jeszcze raz wyprodukować LSD-25 w celu przesłania próbki do dalszych testów w wydziale leków. Było to całkiem niezwykłe - z reguły substancje eksperymentalne były raz na zawsze skreślane z programu badań, jeśli tylko uznano, że nie mają zastosowania przy produkcji leków. Tak więc, na wiosnę 1943 roku, powtórzyłem syntezę LSD-25. Podobnie jak przy pierwszej syntezie, wiązało się to z produkcją tylko kilku centygramów związku.
W końcowym etapie syntezy, podczas oczyszczania i krystalizacji dwuetyloamidu kwasu lizerginowego do postaci winianu (sól kwasu winianowego), moja praca została nagle przerwana niezwykłym doznaniem. A oto opis tego wydarzenia, pochodzący z raportu, jaki w tamtym czasie przesłałem profesorowi Stollowi: "W ostatni piątek, 16 kwietnia 1943 roku, wczesnym popołudniem, byłem zmuszony przerwać pracę w laboratorium i udać się do domu z powodu niezwykłego uczucia niepokoju i lekkich zawrotów głowy. W domu położyłem się do łóżka i zapadłem w całkiem przyjemny nastrój jakby odurzenia, charakteryzujący się szczególnym pobudzeniem wyobraźni. W stanie podobnym do snu, z oczami zamkniętymi, (blask dziennego światła sprawiał mi przykrość), chłonąłem zmysłami nieprzerwany strumień fantastycznych obrazów i niezwykłych kształtów z mocną, kalejdoskopiczną grą kolorów. Po mniej więcej dwóch godzinach doznanie to stopniowo zanikło." Było to jednakowoż niecodzienne doświadczenie - zarówno w aspekcie swego nagłego początku, jak i niezwykłego przebiegu. Wydawało się, że jego przyczyną mógł być jaki zewnętrzny czynnik toksyczny. domyślałem się jego związku z substancją, z którą pracowałem w tamtym czasie - z winianem dwuetyloamidu kwasu lizerginowego. Lecz to prowadziło do następnej kwestii: jak to się mogło stać, że wchłonąłem tę substancję? Z powodu znanej toksyczności związków pochodzenia sporyszowego, zawsze skrupulatnie dbałem o zachowanie w pracy obyczaju staranności. Odrobina roztworu mogła, być może, zetknąć się z końcami moich palców podczas procesu krystalizacji i śladowa ilość tej substancji mogła wniknąć do organizmu przez skórę. LSD-25 musiało być substancją o niezwykłej wprost mocy, jeśli rzeczywicie było przyczyną tego dziwacznego doświadczenia. Wydawało się, że istnieje jeden tylko sposób, aby się o tym przekonać. Zdecydowałem się na eksperyment na sobie samym. Zachowując szczególną ostrożność, rozpocząłem zaplanowaną serię doświadczeń z najmniejszą do pomyślenia dawką, po której można by się spodziewać jakiegokolwiek efektu, mając na względzie znaną w tamtych czasach aktywność alkaloidów sporyszu, a mianowicie 0.25 mg (mg = miligram = jedna tysięczna grama) winianu dwuetyloamidu kwasu lizerginowego. Poniżej przytaczam notatkę o tym doświadczeniu z mojego dziennika laboratoryjnego z 19 kwietnia 1943 roku.

4/19/4316:20:
0.5 cm3 Z 1/2-promilowego, wodnego roztworu winianu dwuetyloamidu, doustnie = 0.25 mg winianu. Zażyte po rozcieńczeniu w 10 cm3 wody. Bez smaku.
17:00:
Początek zawrotów głowy, uczucie niepokoju, zaburzenia w widzeniu, oznaki paraliżu, chęć śmiania się.
Uzupełnienie z dnia 21 kwietnia:
Do domu na rowerze. Między godz. 18.00- 20.00 najpoważniejszy kryzys. (zobacz: raport specjalny.)

Ostatnie słowa pisałem z wielkim trudem. Odtąd było już dla mnie jasne, że przyczyną niezwykłego przeżycia z ostatniego piątku było LSD, gdyż zmiana doznań była tego samego rodzaju, choć tym razem stan ten był dużo intensywniejszy. Wiele wysiłku musiałem wkładać w to, aby mówić z sensem. Poprosiłem mojego laboranta, który był poinformowany o tym, że przeprowadzam eksperyment na samym sobie, aby eskortował mnie do domu. Pojechaliśmy rowerami, gdyż z powodu ograniczeń wojennych podróże samochodami były zakazane. W drodze do domu mój stan zaczął przybierać niepokojące formy. Wszystko w polu widzenia falowało i było zniekształcone jak w krzywym zwierciadle. Miałem również wrażenie bycia niezdolnym do ruszenia się z miejsca, choć - jak opowiadał mi później laborant - jechaliśmy bardzo szybko. W końcu, gdy cali i zdrowi dotarliśmy do domu, z trudem zdołałem poprosić mego towarzysza o sprowadzenie lekarza domowego i przyniesienie mleka od sąsiadów. Mimo konsternacji i stanu pomieszania, miałem przebłyski jasnego i racjonalnego myślenia, wybierając mleko jako środek odtruwający o działaniu ogólnym. Zawroty głowy i poczucie słabości były tak w tym momencie silne, że nie byłem w stanie utrzymać się na nogach i musiałem się położyć na sofie. Moje otoczenie uległo teraz przekształceniu i przybrało postać jeszcze bardziej przerażającą. Wszystko w pokoju wirowało, a znane przedmioty i meble zamieniały się w groteskowe, przepełniające lękiem formy . Wszystko było w ciągłym ruchu, poruszone jakby wewnętrznym niepokojem. Kobieta z sąsiedztwa, którą ledwie rozpoznałem, przyniosła mi mleko - w ciągu wieczora wypiłem go ponad dwa litry. Nie była już panią R., lecz raczej nieprzyjazną, podstępną wiedmą w kolorowej masce. Jeszcze gorsze - te demoniczne transformacje zewnętrznego świata, okazały się zmiany, które spostrzegłem w sobie, w swojej wewnętrznej istocie. Każdy wysiłek woli, każda próba zakończenia tej dezintegracji zewnętrznego świata i rozpuszczenia własnego ego, zdawały się stratą czasu. Zawładnął mną demon, który wziął w posiadanie moje ciało, umysł i duszę. Podskakiwałem i krzyczałem, próbując uwolnić się od niego, ale wkrótce tonąłem znów, leżąc bezradnie na sofie. Substancja, z którą chciałem poeksperymentować, zwyciężyła mnie. Był to demon, który pogardliwie triumfował nad moją wolą. Ogarnął mnie śmiertelny strach, że stanę się niepoczytalny. Przebywałem w innym świecie, innym miejscu, innym czasie. Ciało wydawało się pozbawione uczuć, pozbawione życia, obce. Czyżbym umierał? Czy to było to przejście? Niekiedy wydawało mi się, że przebywam poza swoim ciałem i z tego miejsca, jako zewnętrzny obserwator, jasno postrzegam wielki dramat swojej sytuacji. Nie zostawiłem nawet listu do rodziny (żona z trójką naszych dzieci pojechała tego dnia z wizytą do swoich rodziców mieszkających w Lucernie). Czy kiedykolwiek domyślą się, że nie podjąłem swojego eksperymentu bezmyślnie, w sposób nieodpowiedzialny, tylko z największą uwagą, i że takiego wyniku nie można było przewidzieć? Mój lęk i rozpacz stawały się coraz większe nie tylko z tego powodu, że młoda rodzina straci ojca, lecz także z obawy, że w samym środku obiecującego i przynoszącego owoce rozwoju, będę musiał porzucić nie zakończone badania chemiczne, które tak wiele dla mnie znaczyły. A oto inna idea, która pojawiła się, pełna cierpkiej ironii: jestem zmuszony przedwcześnie opuścić ten świat, gdyż to ja wprowadziłem do świata dwuetyloamid kwasu lizerginowego. W tym czasie, kiedy przybył doktor, szczyt depresji był już poza mną. Laborant poinformował lekarza o moim eksperymencie na sobie samym, gdyż ja sam nie byłem w stanie sklecić sensownego zdania. Potrząsnął głową w zakłopotaniu, gdy próbowałem opisać śmiertelne niebezpieczeństwo grożące memu ciału. Nie stwierdzał żadnych niepokojących objawów, poza niezwykle rozszerzonymi źrenicami. Puls, ciśnienie krwi i oddech były w normie. Nie widział żadnych powodów, aby przepisać jakie lekarstwo. Zamiast tego zaprowadził mnie do łóżka i stał, obserwując mnie. Powoli wracałem z niesamowitego, nieznanego świata do bezpiecznej, codziennej rzeczywistości. Horror zelżał i ustąpił miejsca poczuciu tym większego szczęścia i wdzięczności, im bardziej powracało zwykłe postrzeganie i myślenie, i im bardziej nabierałem przekonania, że niebezpieczeństwo choroby umysłowej mam już za sobą. Teraz, krok po kroku, zaczynałem podziwiać niespotykane barwy i gry kształtów, które jawiły się moim zamkniętym oczom. Kalejdoskopowe, fantastyczne obrazy przelewały się przeze mnie, zmieniając, bawiąc, otwierając i zamykając się w kręgach i spiralach, wybuchając w różnobarwnych fontannach, łącząc i grupując się w ciąglej przemianie. Docierało do mnie ze szczególną wyrazistością to, jak doznania akustyczne, takie jak odgłos klamki u drzwi lub warkot przejeżdżającego samochodu, przekształcały się w doznania wzrokowe. Każdy dźwięk generował żywo zmieniający się obraz, posiadający spójną formę i kolor. Późnym wieczorem moja żona wróciła z Lucerny. Ktoś poinformował ją telefonicznie, że miałem tajemnicze załamanie. Wróciła natychmiast, pozostawiając dzieci z dziadkami. Do tego czasu zebrałem się w sobie w stopniu wystarczającym, aby opowiedzieć jej, co się wydarzyło. Wyczerpany, zasnąłem, aby rano obudzić się odświeżonym, z głową czystą, choć wciąż z lekkimi objawami fizycznego zmęczenia. Czułem się świetnie, jak nowo narodzony, śniadanie smakowało znakomicie i dostarczyło mi niezwykłej przyjemności.
Kiedy później wyszedłem do ogrodu, w którym po wiosennym deszczu świeciło słońce, wszystko się skrzyło i śniło czystym światłem. .. Moje wszystkie zmysły wibrowały, będąc w stanie najwyższej wrażliwości, która utrzymywała się przez cały dzień. Ten eksperyment na sobie samym udowodnił, że LSD-25 wykazywało cechy substancji psychoaktywnej o szczególnych własnościach i niezwykłej mocy. Zgodnie z moją wiedzą, nie istniała żadna inna substancja, która wywoływałaby tak głębokie skutki psychiczne przy tak niskich dawkach i która powodowałby tak dramatyczną zmianę stanu świadomości człowieka oraz jego doznań związanych z wewnętrznym i zewnętrznym światem. Jeszcze bardziej znaczące wydawało się to, że byłem w stanie odtworzyć w pamięci każdy szczegół tego odurzającego doświadczenia z LSD, a to mogło tylko oznaczać, że umysłowa funkcja zapamiętywania nie została zakłócona nawet w szczytowym momencie eksperymentu, mimo głębokiego zaburzenia normalnego oglądu świata. Prze cały okres trwania eksperymentu byłem świadomy nawet tego, że jest to eksperyment, lecz żadnym wysiłkiem woli, mimo rozpoznania własnej sytuacji, nie umiałem strząsnąć z siebie świata LSD. Wszystkiego doświadczałem z przekonaniem o całkowitej realności tego, co się dzieje, choć była to realność alarmująca, gdyż, dla porównania, obraz innej, znanej i codziennej rzeczywistości, był równoczenie dokładnie zachowany w pamięci. Inną zaskakującą cechą LSD była jego zdolność do wywoływania tak głębokich i potężnych stanów odurzenia bez pozostawiania kaca. Wprost przeciwnie, następnego dnia po eksperymencie miałem jak już wspominałem - znakomitą kondycję fizyczną i umysłową. Byłem świadom tego, że LSD, jako nowy związek aktywny o takich właściwościach, może być użyteczny w farmakologii, neurologii, a zwłaszcza psychiatrii, oraz że może przyciągnąć uwagę odpowiednich specjalistów. Lecz nie miałem jeszcze wtedy pojęcia, że ta nowa substancja znajdzie zastosowanie także poza światem medycyny, jako środek na scenie narkotykowej. Ponieważ mój eksperyment na sobie samym ujawnił przerażający, demoniczny wymiar doświadczenia z LSD, ostatnią rzeczą, jaka mi mogła przyjść na myśl było to, że substancja ta może kiedykolwiek służyć za narkotyk dostarczający przyjemności. Nie udało mi się też podczas tej pierwszej próby rozpoznać znaczącego związku odurzenia LSD z doświadczaniem stanów wizyjnych, co zauważyłem dużo później, gdy zostały przeprowadzone eksperymenty ze znacznie już mniejszymi dawkami i w innych warunkach. Następnego dnia napisałem dla profesora Stolla wspomniany już raport na temat mojego niezwykłego eksperymentu z LSD-25 i wysłałem jego kopię dyrektorowi wydziału leków, profesorowi Rothlinowi. Zgodnie z oczekiwaniami, pierwszą reakcją było wielkie zdziwienie. Wkrótce otrzymałem telefon z zarządu. Profesor Stoll dopytywał: "Czy jesteś pewny, że nie pomyliłeś się w ważeniu? Czy podana przez ciebie dawka jest prawidłowa?" Z podobnymi pytaniami zadzwonił do mnie także profesor Rothlin. Byłem pewny co do tego, gdyż ważenie i odmierzanie dawki wykonałem sam. Ich wątpliwości były jednak do pewnego stopnia uzasadnione, gdyż do tego czasu żadna ze znanych substancji nie wywoływała najmniejszego choćby efektu psychicznego przy zastosowaniu miligramowych dawek. Istnienie aktywnego związku o takiej mocy wydawało się niemal nieprawdopodobne. Profesor Rothlin we własnej osobie i jego dwaj koledzy byli pierwszymi osobami, które powtórzyły moje doświadczenie z dawką trzy razy mniejszą. Lecz nawet na tym poziomie efekty były wciąż niezwykle dojmujące i całkowicie fantastyczne. Wszystkie wątpliwości odnośnie mojego raportu zostały rozwiane.


2. LSD w doświadczeniach ze zwierzętami i badania biologiczne

Po odkryciu niezwykłego oddziaływania psychicznego LSD-25, które pięć lat wcześniej, po próbach ze zwierzętami, wyłączono z dalszych badań, substancja ta została dopuszczona do serii eksperymentalnych testów. Większość badań podstawowych na zwierzętach przeprowadzał dr Aurelio Cerletti z wydziału leków Sandoza, kierowanego przez profesora Rothlina.
Zanim nowa substancja czynna może zostać przebadana w systematycznych doświadczeniach klinicznych z udziałem ludzi, liczne dane na temat skutków jej działania oraz efektów ubocznych muszą zostać zebrane w farmakologicznych testach na zwierzętach. Podejmowane eksperymenty muszą doprowadzić do określenia sposobu przyswajania i pozbywania się przez organizm tej szczególnej substancji oraz jej względną toksyczność, a także, przede wszystkim, tolerancję na nią organizmu. Tutaj przedstawione zostaną tylko najważniejsze doniesienia na temat eksperymentów z LSD prowadzonych na zwierzętach i to tylko te, które są zrozumiałe dla niefachowców. Znacznie wykroczyłbym poza zakres tej książki, jeśli chciałbym przytoczyć tu wyniki kilkuset badań farmakologicznych, przeprowadzonych na całym świecie w związku z podstawowymi badaniami nad LSD w laboratoriach Sandoza.
Doświadczenia ze zwierzętami ujawniają niewiele na temat zmian mentalnych, powodowanych przez LSD, gdyż efekty psychiczne są ledwie wykrywalne u zwierząt niższego rzędu, a u zwierząt najbardziej rozwiniętych mogą zostać określone jedynie w ograniczonym stopniu. LSD wywołuje skutki przede wszystkim w obszarze wyższych i najwyższych funkcji psychicznych i intelektualnych. Stąd całkiem zrozumiale wydaje się, że specyficznych reakcji na LSD można oczekiwać wyłącznie po zwierzętach rzędu wyższego. Subtelne zmiany psychiki nie mogą zostać wykryte u zwierząt, gdyż nawet jeśli by występowały, zwierzę nie może zdać z nich relacji. Dostrzegalne stają się wyłącznie stosunkowo ciężkie zaburzenia psychiczne, ujawniające się w postaci zmienionego zachowania zwierząt doświadczalnych. Z tego też powodu konieczne jest użycie dawek znacznie wyższych od dawek skutecznych dla człowieka, nawet wobec takich zwierząt wyższych, jak koty, psy czy małpy.
Podczas gdy myszy poddane działaniu LSD wykazują zaburzenia ruchu i zmiany w czynności lizania, u kotów obserwujemy, poza objawami wegetatywnymi jak jeżenie się włosów (piloerekcja) i linienie się, oznaki wskazujące na wstępowanie halucynacji. Zaniepokojone zwierzęta wpatrują się w powietrze, a koty, zamiast atakować myszy, zostawiają je w spokoju, lub nawet stoją przed nimi wystraszone. Można dojść do wniosku, że także zachowanie psów poddanych działaniu LSD wskazuje na wstępowanie halucynacji. Społeczność szympansów zamkniętych w klatce reaguje bardzo wyraźnie, gdy jeden z jego członków przyjmie LSD. Nawet jeśli poszczególny osobnik nie wykazuje zmian zachowania, cała społeczność klatki jest poruszona, gdyż szympans pod wpływem LSD nie przestrzega reguł precyzyjnie zorganizowanego, opartego na hierarchii porządku wspólnoty. Z innych gatunków zwierząt poddanych testom LSD warto tu wspomnieć o rybach akwaryjnych i pająkach. W przypadku ryb zaobserwowano niezwykłe pozycje podczas pływania, a u pająków niewątpliwym efektem działania LSD były zmiany sposobu budowania sieci. Przy bardzo niskich, optymalnych dawkach, sieci były nawet bardziej proporcjonalne i dokładniej wykonane niż normalnie. Jednak przy większych dawkach, sieci były tkane niewłaściwie i szczątkowo.

Jak toksyczne jest LSD?

Toksyczność LSD została określona dla wielu gatunków Zwierząt. Standardem toksyczności dowolnej substancji jest LD50, dawka letalna 50, czyli taka, która powoduje śmierć pięćdziesięciu procent potraktowanych nią osobników. Podlega ona zwykle znacznym wahaniom w zależności od gatunku zwierzęcia. Podobnie jest z LSD. LD50 dla myszy wynosi 50-60 'mg/kg i.v. (to jest 50 do 60 tysięcznych części grama LSD na kilogram wagi zwierzęcia po wstrzyknięciu roztworu LSD do żyły). W przypadku szczurów LD50 spada do 16.5 mg/kg, a dla królików do 0.3 mg/kg. Słoń, któremu podano 0.297 g LSD zmarł po kilku minutach. Masa tego zwierzęcia wynosiła 5 000 kg, a więc dawka letalna wynosiła w tym wypadku 0,06 mg/kg (0.06 tysięcznych grama na kilogram wagi ciała). Wyniku tego nie należy uogólniać, gdyż dotyczy tylko pojedynczego zdarzenia. Jednak możemy z niego dedukować, że największe zwierzęta lądowe są w porównaniu do innych zwierząt bardziej wrażliwe na LSD, gdyż dawka letalna dla słonia musi być około 1000 razy niższa niż dla myszy. Większość zwierząt umiera pod wpływem dawki letalnej LSD z powodu trzymania czynności oddychania. Minimalne dawki powodujące śmierć zwierząt doświadczalnych mogą wywoływać wrażenie, że LSD jest bardzo toksyczną substancją. Jednak gdy porówna się dawkę letalną dla zwierząt z efektywną dawką dla ludzi, która wynosi 0.0003-0.001 mg/kg (0.0003 do 0.001 tysięcznych grama na kilogram wagi ciała), widać, że toksyczność LSD jest niezwykle mała. Dopiero przedawkowanie LSD od 300 do 600 razy w porównaniu do dawki letalnej dla królików lub 50 000 do 100 000 razy w porównaniu do toksyczności wobec myszy, może wywołać skutek śmiertelny u człowieka.
Naturalnie, porównania względnej toksyczności dają się określić tylko szacunkowo, na podstawie klas wielkości, gdyż indeks terapeutyczny (czyli stosunek dawki skutecznej do dawki letalnej) został określony w sposób doświadczalny tylko dla wybranych gatunków. Obliczenia takie nie są możliwe w przypadku człowieka, gdyż nieznana jest właściwa mu dawka letalna LSD. Z tego, co wiem, nie zanotowano dotychczas ofiar śmiertelnych, będących bezpośrednio wynikiem zatrucia LSD. Zanotowano wiele fatalnych skutków zażycia LSD, włącznie z samobójstwami, lecz były to wypadki, które można przypisać umysłowej dezorientacji osób odurzonych tym środkiem. Niebezpieczeństwo związane z LSD nie polega na jego toksyczności, lecz raczej nieprzewidywalności wywoływanych nim efektów psychicznych.
Kilka lat temu pojawiły się doniesienia w literaturze naukowej i w prasie niefachowej utrzymujące, że LSD powoduje uszkodzenia chromosomów lub materiału genetycznego. Skutki tego rodzaju zostały jednakże zaobserwowane tylko w kilku odosobnionych przypadkach. Późniejsze, pełne badania dużej, statystycznie znaczącej liczby przypadków wykazały jednak brak związku anomalii chromosomowych z działaniem LSD. To samo dotyczy raportów na temat deformacji płodu, rzekomo wywoływanych przez LSD. W doświadczeniach ze zwierzętami rzeczywiście może się zdarzyć, że zastosowanie wyjątkowo dużych dawek spowoduje zniekształcenie płodu, jednak są to dawki znacznie wyższe od tych, jakie są używane przez ludzi. W takich warunkach nawet całkowicie nieszkodliwe substancje wywołują podobne zniekształcenia. Badania indywidualnych przypadków zniekształceń płodu ludzkiego również wykazały brak jakiegokolwiek związku takich anomalii z zażywaniem LSD. Jeśli takie związki miałyby miejsce, od dawna już byłyby w centrum zainteresowania, gdyż do chwili obecnej kilka milionów ludzi zażyło LSD.
LSD jest łatwo i całkowicie absorbowalne poprzez system trawienny. Dlatego, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, w celu zażycia LSD nie ma potrzeby posługiwać się strzykawką. Doświadczenia na myszach z LSD radioaktywnie znaczonym i podawanym dożylnie, wykazały, że substancja ta bardzo szybko rozprowadzana jest po całym organizmie, pozostając we krwi tylko w małych ilościach śladowych. Wbrew oczekiwaniom, najniższe stężenie tej substancji notuje się w mózgu. Koncentruje się ona tutaj w pewnych ośrodkach śródmózgowia, które pełnią rolę regulatorów emocji. Odkrycia te dają pogląd na temat umiejscowienia niektórych funkcji psychicznych w mózgu. Koncentracja LSD w różnych organach osiąga najwyższe wartości w 10-15 minut po wstrzyknięciu, a potem, także szybko, opada. Jelito cienkie, w którym koncentracja LSD utrzymuje się na najwyższym poziomie przez dwie godziny, jest tutaj wyjątkiem. Organizm pozbywa się LSD głównie (w prawie 80-ciu procentach) poprzez jelito, wykorzystując uprzednio żółć i procesy wątroby. W produkcie przemiany zachowuje się tylko od 1 do 10 procent LSD w stanie niezmienionym; pozostała część składa się z wielu substancji pochodnych.
Ponieważ efekt psychiczny działania LSD utrzymuje się nawet wtedy, kiedy w organizmie nie można już stwierdzić jego istnienia, musimy przyjąć, że substancja ta nie jest aktywna sama w sobie, lecz raczej uruchamia jakieś biochemiczne, neurofizjologiczne i psychiczne mechanizmy, które wywołują stan odurzenia, utrzymujący się nawet wtedy, gdy aktywnego związku, który go wywołał, już nie ma. LSD pobudza ośrodki sympatycznego układu nerwowego w śródmózgowiu, co prowadzi do rozszerzenia źrenic, wzrostu temperatury ciała i podniesienia poziomu cukru we krwi. Wcześniej wspomnieliśmy o efekcie obkurczania się macicy pod wpływem LSD. Szczególnie ciekawą właściwością farmakologiczną LSD jest efekt blokowania serotoniny, odkryty w Anglii przez J. H. Gadduma. Serotonina jest substancją podobną do hormonów, wstępującą naturalnie w różnych organach zwierząt ciepłokrwistych. Serotonina wstępująca w śródmózgowiu pełni ważną rolę w rozchodzeniu się impulsów niektórych nerwów, a zatem i w biochemii funkcji psychicznych.
Przerywanie naturalnego cyklu serotoniny przez LSD było przez jakiś czas uważane za wyjaśniający czynnik jego psychicznego oddziaływania. Jednak wkrótce wykazano, że nawet te pochodne LSD (związki, w których chemiczna struktura LSD została nieco zmodyfikowana), które nie wykazują żadnych właściwości halucynogennych, blokują cykl serotoniny w stopniu równie silnym jeśli nie silniejszym niż niemodyfikowane LSD. A zatem efekt blokowania cyklu serotoniny nie wystarcza do wyjaśnienia halucynogennych właściwości LSD. LSD wpływa również na neurofizjologiczne funkcje związane z działaniem dopaminy, która, podobnie do serotoniny, jest substancją zbliżoną do hormonów, wstępującą naturalnie. Większość ośrodków mózgu wrażliwych na dopaminę aktywizuje się pod wpływem LSD, podczas gdy inne ośrodki pozostają niewrażliwe na te substancje.
Do dzisiaj sprawa biochemicznego mechanizmu powodującego skutki psychiczne, będące wynikiem zażycia LSD, pozostaje niewyjaśniona. Badania wpływu LSD na regulatory procesów mózgowych, takie jak serotonina czy dopamina, są przykładami roli LSD, jako narzędzia badania mózgu, w odkrywaniu biochemicznych procesów leżących u podstaw funkcji psychicznych.


3. Chemiczna modyfikacja LSD

Kiedy w wyniku badań farmaceutyczno-chemicznych odkrywany jest nowy rodzaj czynnego związku, niezależnie od tego, czy jest to związek pochodzenia roślinnego, czy zwierzęcego, czy też produkt syntetyczny, jak to było w przypadku LSD, chemicy, poprzez zmianę jego struktury cząsteczkowej, czynią starania wyprodukowania nowych związków o podobnym, a moze i poprawionym działaniu, albo też o innych cennych właściwościach. . Nazywamy ten proces chemiczną modyfikacją czynnej substancji określonego typu. Z dwudziestu tysięcy substancji produkowanych rocznie na świecie w chemiczno-farmaceutycznych laboratoriach badawczych, przeważającą większość stanowią związki będące wynikiem modyfikacji stosunkowo niewielu typów związków czynnych. Odkrycie prawdziwie nowego typu związków aktywnych - nowego zarówno w odniesieniu do chemic - jest rzadkim szczęściem.. Wkrótce po odkryciu psychicznego skutku działania LSD przydzielono mi dwóch pracowników do pomocy w prowadzeniu na szerszą skalę chemicznej modyfikacji LSD i w dalszych studiach nad alkaloidami sporyszu. Badania chemicznej struktury alkaloidów sporyszu typu peptydowego, do którego należy ergotamina oraz alkaloidy z grupy ergotoksyn, były kontynuowane z udziałem dr. Theodora Petrzilki. Pracując z dr. Franzem Troxlerem, wyprodukowałem dużą liczbę chemicznych modyfikacji LSD. Próbowaliśmy także uzyskać głębszy wgląd w strukturę kwasu lizerginowego, dla którego badacze amerykańscy zaproponowali wzór strukturalny. W 1949 roku udało nam się poprawić ten wzór i określić prawdziwą strukturę wspólnego jądra wszystkich alkaloidów sporyszu, włączając w to naturalnie także LSD.
Badania peptydowych alkaloidów sporyszu doprowadziły do pełnego określenia wzorów strukturalnych tych substancji, które opublikowaliśmy w roku 1951. Ich poprawność została potwierdzona poprzez całkowitą syntezę ergotaminy, która została dokonana 10 lat później przy udziale dwóch młodych współpracowników, dr. Alberta J. Freya i dr. Hansa Ott. Inny współpracownik, dr Paul A. Stadler, był główną osobą odpowiedzialną za praktyczne wdrożenie tej syntezy do procesu produkcji na skalę przemysłową.
Syntetyczna produkcja peptydowych alkaloidów sporyszu z użyciem kwasu lizerginowego, otrzymywanego z hodowli specjalnych odmian grzyba sporyszu - miała olbrzymie znaczenie gospodarcze. Procedura ta jest stosowana przy uzyskiwaniu materiału wyjściowego do produkcji lekarstw. Hyderginy i Dihydergotu. Powróćmy jednak do chemicznej modyfikacji LSD. Począwszy od roku 1945, wiele pochodnych LSD zostało wyprodukowanych przy współudziale dr. Troxlera, lecz żadna z nich nie była bardziej halucynogenna, niż LSD. W rzeczywistości, najbliżsi krewni LSD byli znacząco mniej aktywni na tym polu.
Istnieją cztery możliwości zajęcia przestrzeni przez atomy tworzące cząsteczkę LSD. W języku technicznym są one wyróżnione przedrostkiem iso- oraz literami D i L. Poza LSD, precyzyjniej nazywanym dwuetyloamidem kwasu D-lizerginowego, wyprodukowałem i podobnie przetestowalem w doświadczeniach na samym sobie pozostale trzy przestrzennie odmienne formy tego związku, a mianowicie dwuetyloamid kwasu D-izolizerginowego (Izo-LSD), dwuetyloamid kwasu L-lizerginowego (L-LSD) oraz dwuetyloamid kwasu L-izolizerginowego (L-izo-LSD). Te trzy ostatnie formy LSD nie wywoływały żadnego skutku psychicznego w dawkach poniżej 0,5 mg, co odpowiada 20-krotnej ilości ciągle wyraźnie aktywnej dawki LSD. Substancja najbardziej zbliżona do LSD, monoetylamid kwasu lizerginowego (LAE-32), w którym grupa etylowa została zastąpiona atomem wodoru w dwuetyloamidowym rodniku LSD, okazała się być około dziesięć razy mniej psychoaktywna niż LSD. Halucynogenny skutek działania tej substancji jest także znacząco odmienny i przypomina efekt zażycia środka nasennego. Efekt usypiający jest jeszcze bardziej wyraźny w przypadku amidu kwasu lizerginowego (LA-111), w którym obydwie grupy etylowe LSD zostały zastąpione przez atomy wodoru.
Wyniki, które zebrałem w porównawczych doświadczeniach na samym sobie z zastosowaniem LA-111 i LAE-32, zostały potwierdzone w późniejszych badaniach klinicznych.
Piętnaście lat później spotkaliśmy się z amidem kwasu lizerginowego, produkowanym syntetycznie na potrzeby tych badań, występującym naturalnie jako aktywny składnik magicznego, meksykańskiego narkotyku: ololiuqui. W jednym z następnych rozdziałów zajmę się bardziej szczegółowo tym nieoczekiwanym odkryciem.
Niektóre rezultaty chemicznej modyfikacji LSD okazały się być wartościowe dla medycyny. Stwierdzono, że pochodne LSD są halucynogenne bardzo słabo lub wcale, lecz zamiast tego odznaczają się mocnymi skutkami działania, specyficznymi dla innych obszarów aktywności LSD. Jednym z takich skutków jest efekt blokowania neuroprzekaźnika serotoniny (dyskutowany już wcześniej w rozdziale poświęconym farmakologicznym właściwościom LSD. Ponieważ serotonina pełni rolę w stanach zapalnych o podłożu alergicznym oraz w procesie powstawania migreny, specyficzna substancja blokująca serotoninę miała duże znaczenie dla badań medycznych. Dlatego poszukiwaliśmy w sposób systematyczny pochodnych LSD, które nie wywołują efektu halucynacji, lecz mają możliwie największe właściwości blokowania serotoniny. Pierwsza z takichsubstancji została odkryta w grupie bromo-LSD, i stała się znana w obszarze badań medyczno-biologicznych pod nazwą BOL-148. W naszych poszukiwaniach antagonistów serotoniny, dr Troxler wyprodukował następnie jeszcze mocniejsze i działające jeszcze bardziej selektywnie związki. Najaktywniejszy z tych związków trafił na rynek lekarstw jako środek przeciwko migrenie, pod nazwą handlową “Deseril” lub, w krajach anglojęzycznych, “Sansert”.


4. Zastosowanie LSD w psychiatrii

Wkrótce po próbach LSD ze zwierzętami, rozpoczęto pierwsze, systematyczne badania tej substancji na ludziach, w klinice psychiatrycznej Uniwersytetu w Zurichu. Dr med. Werner A. Stoll (syn profesora Artura Stolla), który prowadził te badania, opublikował ich wyniki w roku 1947 w artykule "Lysergsaure-dithylamid, ein Phantastikum aus der Mutterkorngruppe", [ dwuetyloamid kwasu lizerginowego, fantastikum z grupy sporyszu] opublikowanym w czasopiśmie "Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie". Badania obejmowały testy na ludziach zdrowych oraz na schizofrenikach. Dawki - dużo niższe niż w moim pierwszym eksperymencie na samym sobie z dawką 0,25 mg LSD w postaci winianu wynosiły tylko od 0.02 do 0.13 mg. W przeważającej liczbie przypadków emocje ludzi po zażyciu LSD przypominały euforię, podczas gdy w moim eksperymencie przeważał nastrój grobowy, będący skutkiem ubocznym przedawkowania, oraz lęk przed nieznanym finałem doświadczenia.
Ta fundamentalna publikacja, w której przedstawiono naukowy opisu skutków bycia pod wpływem LSD, dokonała klasyfikacji nowo odkrytego czynnika aktywnego jako fantastikum.
Jednak kwestia terapeutycznego zastosowania LSD nadal pozostawała otwarta. Z drugiej strony, w raporcie podkreślono niezwykle wysoką aktywność LSD, którą da się porównać do aktywności śladowych ilości substancji obecnych w organizmie, o których sądzi się, że są odpowiedzialne za pewne choroby psychiczne. Inną kwestią podnoszoną w tej pierwszej publikacji było możliwe zastosowanie LSD jako narzędzia badawczego w psychiatrii, użytecznego ze względu na swą niesamowitą aktywność psychiczną.

cdn
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:32    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

cdn

Pierwszy eksperyment na samym sobie w wykonaniu psychiatry.

W swojej publikacji W A. Stoll podał także szczegółowy opis swego własnego doświadczenia z LSD. Ponieważ był to pierwszy eksperyment na samym sobie opisany przez psychiatrę, a także dlatego, że tekst ten przedstawia wiele typowych reakcji odurzenia wywołanego zażyciem LSD, warto przytoczyć tutaj większe fragmenty jego raportu. Gorąco dziękuję autorowi za uprzejmą zgodę na ich zacytowanie.

O godzinie 8 zażyłem 60 mg (0.06 miligrama) LSD.
Około 20 minut później pojawiły się pierwsze objawy.
ciężkość kończyn oraz lekkie objawy ataksji (bezład ruchowy, brak koordynacji). Następnie wystąpiła subiektywnie bardzo nieprzyjemna faza złego samopoczucia i równoczenie moi opiekunowie zarejestrowali spadek ciśnienia krwi...
Potem popadłem w stan pewnego rodzaju euforii, która wydawała mi się jednak słabsza niż stany, w które popadałem podczas wcześniejszych eksperymentów. Stan ataksji pogłębił się i, zataczając się, przemierzałem wielkimi krokami przestrzeń pokoju. Poczułem się trochę lepiej, lecz z wielką przyjemnością położyłem się. Potem pokój został zaciemniony (doświadczenie w ciemności); wreszcie pojawiło się nieznane wcześniej doznanie o niesłychanej intensywności, które jeszcze się wzmagało. Charakteryzowało się nieprawdopodobną mnogością halucynacji wzrokowych, które pojawiały się i znikały z dużą prędkością, aby zrobić miejsce dla nowych, wielorakich obrazów. Widziałem pędzące nieustannie strumienie niezliczonych kręgów, wirów, iskier, kropli, krzyży i spiral. Obrazy napływały w moją stronę zwłaszcza ze środka pola widzenia i z lewego, dolnego krańca. Kiedy obraz pojawiał się na środku, pozostałe pole widzenia wypełniało się natychmiast wielką liczbą podobnych wizji. Wszystkie były kolorowe, głównie jasne, świecąco-czerwone, żółte i niebieskie.
Nie potrafiłem skupić się na żadnym z obrazów.
Gdy opiekun eksperymentu zwrócił uwagę na wspaniałość moich wizji i bogactwo wyrazu, mogłem w odpowiedzi tylko uśmiechnąć się życzliwie. W rzeczywistości zdawałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie ani zatrzymać, ani tym bardziej opisać więcej niż zaledwie cząstki obrazów. Zmuszałem się do udzielania jakichkolwiek wyjaśnień. Określenia takie jak “sztuczne ognie” czy “kalejdoskopiczny” , były ubogie i niewłaściwe. Czułem, że muszę pogrążyć się jeszcze głębiej w tym dziwnym i fascynującym świecie, aby sprawić, by bogactwo i niewyobrażalny przepych stały się moim udziałem.
Na początku halucynacje były proste: promienie, wiązki promieni, deszcz, pierścienie, wiry, Pętle, pył, chmury itp. Potem pojawiły się wizje bardziej zorganizowane: łuki, rzędy łuków, morze dachów , krajobrazy pustynne, tarasy, migotające ognie oraz rozgwieżdżone nieboskłony o niezwykłej wspaniałości. W środku tych wysoko zorganizowanych halucynacji pojawiły się ponownie proste obrazy. Pamiętam zwłaszcza pierwsze, następujące wizje:
Seria gigantycznych sklepień gotyckich, nieskończony chór, którego dolnych partii nie byłem w stanie dostrzec. Krajobraz z drapaczami chmur, wspomnienie obrazów z wpływania do portu Nowy Jork: wieże domostw, wynurzające się jedna zza drugiej lub z boku, miały niezliczone rzędy okien. I znów brak było fundamentów. System masztów i lin, który przypomniał mi o reprodukcji malarstwa widzianej poprzedniego dnia (we wnętrzu namiotu cyrkowego). Wieczorne niebo o kolorze niewyobrażalnie bladoniebieskim ponad ciemnymi dachami hiszpańskiego miasta. Miałem szczególne uczucie antycypowania zdarzeń, byłem wypełniony radością i ostatecznie gotowy do przygód. W jednej chwili wszystkie zgromadzone gwiazdy zajaśniały i zmieniły się w gęsty deszcz iskier i rozbłysków, które leciały w moją stronę. Miasto i niebo znikły. Byłem w ogrodzie i widziałem olśniewająco czerwone, żółte i zielone światła, które spływały przez ciemną kratownicę - było to doświadczenie pełne nieopisanej radości. Spostrzegłem, że wszystkie obrazy składały się z niezliczonych powtórzeń tego samego elementu było wiele iskier, wiele kręgów, wiele łuków i okien, wiele ogni itd. Nie widziałem pojedynczych obrazów, ale zawsze były one zwielokrotnione, w nieskończonych powtórzeniach.
Czułem się jednym ze wszystkimi romantykami i wizjonerami, byłem myślami z E. T. A. Hoffmannem, rozumiałem specyficzny punkt widzenia Poe'go (choć w czasach, kiedy go czytałem, jego opisy wydawały mi się przesadzone). Miałem wrażenie, że stale dostępuję wzniosłych przeżyć artystycznych. Rozkoszowałem się barwami ołtarza w Isenheim i doznawałem euforii oraz radości towarzyszących wizjom artystycznym. Mówiłem też bez przerwy o sztuce nowoczesnej, a wszystkie obrazy sztuki abstrakcyjnej, które przywoływałem z pamięci, stawały się dla mnie w jednej chwili zupełnie oczywiste. Potem znów przychodziły doznania niezwykłego galimatiasu ich kształtów, oraz zestawów kolorów. W moim umyśle pojawiły się najbardziej jaskrawe i tanie ornamenty nowoczesnych lamp oraz kanapowych poduszek. Gonitwa myli była coraz większa. Miałem jednak poczucie, że opiekun doświadczenia cały czas nadąża za mną. Byłem oczywicie świadomy na płaszczyźnie intelektualnej, że popędzam go. Po pierwsze, wszelkie wyjaśnienia były pod ręką. W szaleńczo rosnącym tempie nie było czasu, aby jakąkolwiek myśl przemyśleć do końca. Dlatego wiele zdań tylko rozpoczynałem. Gdy próbowałem koncentrować się na wybranych obiektach, wysiłki moje były daremne, a nawet, w pewnym sensie, wywoływały skutek odwrotny, gdyż umysł koncentrował się na przeciwnych obrazach: drapaczach chmur zamiast kociołów, rozległej pustyni zamiast gór. Zakładałem, że jestem w stanie dokładnie określić upływ czasu, lecz nie zajmowałem się tym zbytnio. Kwestie tego rodzaju nie miały dla mnie najmniejszego znaczenia. Stan mojego umysłu pozostawał niezmiennie radosny. Byłem w świetnej formie, spokojny i brałem aktywny udział w przebiegu doświadczenia. Od czasu do czasu otwierałem oczy. Słabe, czerwone światło wydawało się cudowne w stopniu dużo większym niż wcześniej. Opiekun eksperymentu, pracowicie czyniący notatki, wydawał mi się osobą niezwykle daleką. Co jakiś czas miałem szczególne odczucia cielesne, jakby moje ręce należały do oddalonego ode mnie ciała, a ja jakbym nie był pewien, czy to są moje ręce. Po zakończeniu etapu doświadczenia w ciemności, trochę spacerowalem po pokoju, niezupełnie będąc pewny swoich nóg, i znów poczułem się nie najlepiej. Zrobiło mi się zimno i byłem wdzięczny opiekunowi eksperymentu, kiedy zostałem przykryty kocem. Czułem się potargany, nieogolony i nie umyty. Pokój wydawał się duży i dziwny. Później przykucnąłem na wysokim taborecie, myśląc ustawicznie, że siedzę tu jak ptak na gałęzi. Opiekun zwrócił uwagę na mój nieszczęsny wygląd. Wydawał się szczególnie taktowny. Miałem małe, drobno ukształtowane dłonie. Kiedy je myłem, działo się to w dużej odległości ode mnie, gdzie poniżej, z prawej strony. Nie było całkiem jasne, czy są to moje ręce, ale też zupełnie nie miało to znaczenia. W dobrze mi znanym widoku na zewnątrz, wiele elementów uległo zmianie. Poza przywidzeniami, mogłem teraz także doświadczać realności. Poprzednio nie było to możliwe, choć i wtedy byłem świadomy, że gdzieś tam jest rzeczywistość...
Baraki i stojący przed nimi po lewej stronie garaż zmieniły się nagle w pejzaż pełen roztrzaskanych na kawałki ruin. Widziałem szczątki murów i wystające belki - obrazy niewątpliwie pochodzące ze wspomnień zdarzeń wojennych w tym rejonie. Na monotonnym, rozległym terenie obserwowałem postaci, które próbowałem rysować, lecz nie mogłem się w tym posunąć poza pierwsze, grube początki. Widziałem bardzo bogate ornamenty rzeźbiarskie w ustawicznej metamorfozie, w ciągłej przemianie. Przypominałem sobie wszystkie możliwe obce kultury, widziałem motywy Indian meksykańskich. Spomiędzy kraty utworzonej z beleczek i wypustów, ukazywały się drobne karykatury, bożkowie, maski, dziwnie nagle przemieszane z dziecięcymi rysunkami ludzi. W porównaniu do eksperymentu prowadzonego w zaciemnieniu, tempo zdarzeń zmalało.
I oto euforia minęła. Pogrążyłem się w depresji, zwłaszcza podczas drugiej sesji, która nastąpiła potem, prowadzonej w zaciemnieniu. O ile podczas pierwszej sesji w zaciemnieniu, szybko zmieniające się halucynacje były jasne i świecące, o tyle teraz dominowały kolory: niebieski, fiolet i ciemna zieleń. Większe obrazy ulegały przemianom wolniejszym, łagodniejszym i spokojniejszym, lecz nawet one były utworzone z drobno mżących, “elementarnych punkcików”, które szybko płynęły i wirowały. Podczas pierwszej sesji z zaciemnieniem, ten rozgardiasz był często dokuczliwy, teraz był daleko ode mnie, skupiając się w środku obrazu, gdzie pojawiły się ssące usta. Ujrzałem groty z fantastycznymi wyżłobieniami i stalaktytami, nasuwające mi wspomnienie książki z czasów dzieciństwa Im Wunderreiche des Bergkonigs [W cudownym świecie króla gór]. Wypiętrzyły się łagodne sklepienia łukowe. Po prawej stronie pojawił się nagle rząd dachów baraków. Pomyślałem o wieczornych powrotach do domu podczas służby wojskowej. Co znamienne, obrazy te ukazywały powrót do domu - nie było w nich niczego związanego z wyjazdem, ani żądzą przygód. Czułem się chroniony, otoczony matczyną troską, spokojny. Halucynacje nie były już tak ekscytujące, lecz raczej łagodne i słabnące. Nieco później miałem poczucie władania tą samą mocą, co matka. Wykazywałem pragnienie niesienia pomocy i zachowywałem się w sposób zbyt sentymentalny i niezborny, jeśli chodzi o etykę lekarską. Dostrzegłem to i byłem w stanie to zatrzymać. Lecz stan depresji utrzymywał się. Próbowalem wiele razy wywołać obrazy jasne i radosne, lecz nie udawało mi się to: pojawiały się tylko wzory niebieskie i zielone... Tęskniłem do wyobrażenia jasnego ognia, jak podczas pierwszej sesji w zaciemnieniu. I widziałem ognie, lecz były to ognie ofiarne, płonące na mrocznych blankach cytadeli, na odległych, jesiennych wrzosowiskach. Raz udało mi się ujrzeć jasne, spadające roje iskier, lecz w połowie wysokości iskry przekształciły się w skupisko cicho przemieszczających się plam na ogonie pawia. Podczas eksperymentu byłem pod dużym wrażeniem nieustannej harmonii i spójności mojego umysłu z rodzajem wizji. Podczas drugiej sesji w zaciemnieniu zaobserwowałem, że przypadkowe odgłosy, a także dźwięki specjalnie wytwarzane przez opiekuna, wpływają na zmiany obrazów (efekt synestezji). Podobny efekt zmiany wrażeń wzrokowych można uzyskać po naciśnięciu gałki oczu. Pod koniec drugiej sesji w zaciemnieniu starałem się wywołać fantazje seksualne, które jednak nie pojawiły się ani razu. W żaden sposób nie byłem w stanie wzbudzić w sobie pożądania seksualnego. Kiedy chciałem wyobrazić sobie kobietę, pojawiały się tylko toporne, nowoczesno-prymitywne bryły. Były całkowicie pozbawione erotyczności i natychmiast zmieniały się w poruszające się kręgi i pętle.
Po drugiej sesji w zaciemnieniu czułem się odrętwiały i słaby fizycznie. Pociłem się i byłem wycieńczony. Cieszyłem się, że nie muszę iść do kawiarni na lunch. Asystent laboratoryjny, który przyniósł nam jedzenie, wydał mi się mały i daleki, podobnie filigranowy, jak opiekun eksperymentu...
Gdzieś około godziny trzeciej po południu poczułem się lepiej do tego stopnia, że opiekun mógł wrócić do swojej pracy. Z pewnym wysiłkiem udawało mi się robić notatki własnoręcznie. Usiadłem przy stole i chciałem czytać, ale nie byłem w stanie się skoncentrować. Wydawałem się sobie postacią z surrealistycznego malowidła, której członki nie były połączone z ciałem, lecz raczej były namalowane gdzieś obok przez... Byłem w depresji i rozmyślałem z zacięciem kwestię samobójstwa. Z pewnym strachem uświadomiłem sobie, że myśli tego rodzaju są mi szczególnie bliskie. Było dla mnie niezwykle oczywiste, że ktoś w stanie depresji popełnia samobójstwo...
W drodze do domu i wieczorem byłem znów w stanie euforii, pełen porannych przeżyć. Doświadczyłem rzeczy nieoczekiwanych i mocnych. Czułem, że duży fragment życia pokonałem w kilka godzin.
Kusiło mnie, aby powtórzyć doświadczenie.
Następnego dnia byłem beztroski w myślach i zachowaniu, miałem duże trudności w utrzymaniu koncentracji i byłem apatyczny... Pojawiający się okresowo stan niby-snu utrzymywał się do popołudnia. Miałem duże trudności w przekazywaniu w sposób zborny najprostszych rzeczy. Czułem ogólne, rosnące znużenie i miałem coraz większą świadomość powracania do codziennej rzeczywistości. Drugi dzień po eksperymencie przebiegał w nastroju niezdecydowania... Słaba lecz wyraźna depresja, którą mogłem przypisać działaniu LSD tylko pośrednio, utrzymywała się przez następny tydzień.

Psychiczne skutki działania LSD

Dla nauki obraz działania LSD uzyskany drogą tych pierwszych eksperymentów nie był nowy. W znacznym stopniu przypominał znane powszechnie działanie meskaliny, alkaloidu, który był przebadany już na przełomie wieku. Meskalina jest psychoaktywnym składnikiem kaktusa meksykańskiego Lophophora williamsii (syn. Anhalonium lewinii). Kaktus ten był spożywany przez Indian Ameryki jeszcze w czasach przedkolumbijskich i jest wciąż używany jako święty narkotyk podczas ceremonii religijnych. L. Lewin w swojej monografii Phantastica (Verlag Georg Stilke, Berlin, 1924) dokładnie opisał historię tego narkotyku, nazywanego przez Azteków pejotlem. Alkaloid meskalina został wyodrębniony z kaktusa przez A. Hefftera w 1896 roku, a w roku 1919 E. Spath określił jego chemiczną budowę i dokonał syntezy. Była to pierwsza substancja halucynogenna, określana także mianem fantastikum (typologia aktywnych związków wprowadzona przez Lewina) , dostępna w czystej postaci. Umożliwiła ona studia nad chemicznie wywoływanymi zmianami percepcji zmysłowej, oraz nad złudzeniami (halucynacjami) i odmiennymi stanami świadomości. W roku 1920 poszerzone badania nad meskaliną były prowadzone na zwierzętach i z udziałem ludzi. Zostały one dokładnie opisane przez K. Beringera w książce Der Meskalinrausch (Verlag Julius Springer, Berlin, 1927). Ponieważ badania te nie zakończyły się sukcesem, czyli wskazaniem zastosowań medycznych meskaliny, zainteresowanie tą aktywną substancją zmalało. Wraz z odkryciem LSD, badania związków halucynogennych uzyskały nowy impet. Nowością LSD w porównaniu do meskaliny była jego wysoka aktywność, mieszcząca się w innym przedziale wielkości. Aktywna dawka meskaliny wynosząca 0.2 do 0.5 g odpowiada dawce LSD 0.00002 do 0.0001 g. Innymi słowy, LSD jest od 5 000 do 10 000 razy bardziej aktywne niż meskalina. Wyjątkowa pozycja LSD poród psychofarmaceutyków jest związana nie tylko z jego wysoką aktywnością, czyli potencją ilościową, substancja ta posiada bowiem także znaczenie jakościowe i odznacza się dużą specyfiką działania, co oznacza, że jej aktywność dotyczy zwłaszcza ludzkiej psychiki. Można przyjąć w związku z tym, że LSD oddziałuje na najwyższe ośrodki zawiadujące psychicznymi i intelektualnymi funkcjami człowieka. Psychiczne skutki LSD, będące wynikiem działania tak minimalnych ilości materiału są zbyt znaczące i różnorodne, aby dawały się wytłumaczyć toksycznymi zakłóceniami funkcji mózgu. Gdyby LSD działało wyłącznie jako toksyna mózgu, wówczas doświadczenia z tą substancją miałyby wyłącznie skutek psychopatologiczny i byłyby bezwartościowe z punktu widzenia psychologii i psychiatrii. Z drugiej strony, jest prawdopodobne, że w działaniu LSD potwierdzonym doświadczalnie dużą rolę odgrywają zmiany przewodzenia nerwowego oraz wpływ na aktywność połączeń nerwowych (synaps). Może to oznaczać, że to oddziaływanie bierze się z wyjątkowej kompleksowości systemu wzajemnych powiązań i synaps, w którym uczestniczą miliardy komórek mózgowych - systemu, który warunkuje wyższe funkcje psychiczne i intelektualne człowieka. Byłby to obiecujący obszar poszukiwań przy okazji prowadzenia badań nad wyjaśnieniem niezwykłej mocy LSD.
Natura aktywności LSD może prowadzić do licznych możliwości jego wykorzystania w obszarze medyczno-psychiatrycznym, co wykazały przełomowe badania podstawowe W. A. Stolla. W związku z tym zakłady Sandoza przygotowały nową substancję aktywną dla instytutów badawczych i lekarzy pod postacią leku eksperymentalnego o zaproponowanej przeze mnie nazwie handlowej Delysid (D-lizerginowy-dwuetyloamid). Poniżej znajduje się tekst drukowanej ulotki, zawierającej opis możliwych zastosowań tego środka oraz konieczne ostrzeżenia.
Przyczyną wykorzystywania LSD w psychiatrii analitycznej są następujące psychiczne skutki jego działania.
Po zażyciu LSD wygląd świata, do którego przywykliśmy, ulega rozbiciu i głębokiej transformacji. Jest to powiązane z utratą lub zawieszeniem bariery Ja-Ty.
Pacjenci uwięzieni w pętli własnych problemów mogą dzięki temu doznać pomocy i uwolnić się od fiksacji i poczucia izolacji. Efektem może być lepsze porozumienie z lekarzem oraz zwiększona podatność na działanie psychoterapii. Te terapeutyczne cele osiąga się również dzięki podniesieniu wrażliwości na sugestie pod wpływem działania LSD. Innym ważnym i wartościowym z punktu widzenia psychoterapii skutkiem zażycia LSD jest objaw pojawiania się dawno zapomnianych lub wypartych ze świadomości zdarzeń. Traumatyczne doświadczenia, odkrywane w psychoanalizie, mogą w ten sposób stać się dostępne dla procesu psychoterapeutycznego. Liczne przypadki dokumentują doświadczenia pochodzące z najwcześniejszego dzieciństwa, przywołane z całą wyrazistością podczas psychoanaliz, odbywanych pod wpływem LSD. Nie są to zwyczajne przypomnienia, lecz raczej prawdziwe, ponowne przeżycia, nie reminiscencje, lecz rewiwiscencje, jak nazwał je francuski psychiatra Jean Delay.
LSD nie działa jak prawdziwe lekarstwo; pełni raczej rolę farmaceutycznego wsparcia w trakcie postępowana psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego. Służy także podniesieniu efektywności tego postępowania oraz skróceniu czasu jego trwania. LSD może pełnić tę funkcję na dwa sposoby.
--------------------------------------------------------------------------------

Delysid (LSD 25)

Winian dietyloamidu kwasu D-lizerginowego Pastylka oblana polewą cukrową zawiera 0.025 mg (25 ,ug).
Ampułka 1 ml. do zażycia doustnego zawiera: 0.1 mg (100,ug).

Roztwór z ampułki może być także wstrzyknięty podskórnie lub dożylnie. Skutek jest identyczny z zażyciem doustnym, lecz następuje znacznie szybciej.

Właściwości
Zażycie bardzo małej dawki Delysidu (1/2- 2 ,ug/kg masy ciała) powoduje przejściowe zaburzenia emocjonalne, halucynacje, depersonalizację, powrót wypartych wspomnień oraz łagodne objawy neurowegetatywne. Symptomy te ujawniają się po 30-90 minutach i trwają zwykle od 5 do 12 godzin. Nieregularne zaburzenia emocjonalne mogą jednak niekiedy utrzymywać się przez kilka dni.

Sposoby zażywania przy doustnym zażywaniu Delysidu, zawartość jednej ampułki jest rozcieńczana wodą destylowaną, jednoprocentowym roztworem kwasu winianowego lub nie ozonowaną wodą z kranu.
Wchłanianie roztworu przebiega nieco szybciej i bardziej równomiernie niż w przypadku zażywania tabletek. Ampułki, które nie zostały otwarte, są zabezpieczone przed światłem i trzymane w chłodnym miejscu, zachowują swoje właściwości dowolnie długo. Ampułki, które zostały otwarte, podobnie jak i rozcieńczony roztwór, zachowują swoje działanie przez 1 do 2 dni, o ile są przechowywane w lodówce.

Wskazania i dawki
a) w psychoterapii analitycznej do wydobycia i uwolnienia stłumionego materiału i spowodowania odprężenia umysłowego, zwłaszcza w stanach lękowych i neurotycznych obsesjach:
Dawka początkowa wynosi 25 ug (1/4 ampułki lub 1 tabletka). Dawka ta jest zwiększana przy każdym kolejnym podaniu o 25 ug, aż do osiągnięcia dawki optymalnej (zwykle pomiędzy 50 a 200 ug). Zaleca się indywidualne podawanie leku w odstępach tygodniowych.

b) w eksperymentalnych badaniach natury psychoz:
Poprzez zażycie Delysidu przez samego psychiatrę, może on uzyskać wgląd w świat idei i odczuć pacjentów psychiatrycznych.
Delysid może być także użyty do wywołania krótkotrwałej, typowej psychozy u osoby zdrowej, co może ułatwić studia nad patogenezą chorób psychicznych.
U przeciętnej osoby, dawki od 25 do 75 ug są zwykle wystarczające, aby wywołać efekt psychozy z halucynacjami (przeciętnie jest to dawka 1 ug/kg wagi ciała). W pewnych rodzajach psychozy, a także przy chronicznym alkoholizmie, konieczne są dawki wyższe (2 do 4,ug/kg wagi ciała).

Przeciwwskazania
Delysid może spowodować nasilenie objawów patologii psychicznej. Szczególną ostrożność należy zachować wobec pacjentów o skłonnosciach samobójczych i w przypadkach bliskich i nasilających się objawów psychotycznych. Psycho-emocjonalne trudności oraz skłonność do impulsywnych zachowań może utrzymywać się u niektórych osób przez kilka dni.
Delysid powinien być podawany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim. Nadzór nie powinien być przerywany aż do całkowitego zaniku skutków działania leku.

Psychiczne efekty działania Delysidu mogą być natychmiast cofnięte przez podanie domięśniowo 50 mg chloropromazyny.

Literatura dostępna na życzenie.

SANDOZ A.G. Bazylea, Szwajcaria.
--------------------------------------------------------------------------------

W pierwszej metodzie, rozwiniętej w klinikach europejskich, i noszącej miano terapii psycholitycznej, umiarkowanie mocne dawki LSD były podawane w kilku sesjach następujących po sobie w równych odstępach czasu. Równocześnie, doświadczenia wyniesione z sesji były przepracowywane w grupowych dyskusjach oraz poprzez rysowanie i malowanie podczas zajęć terapii ekspresji. Termin terapia psycholityczna został ukuty przez Ronalda A. Sandisona, angielskiego terapeutę o orientacji Jungowskiej i pioniera badań klinicznych z użyciem LSD. Rdzeń -lysis czy -lytic oznacza zanik napięcia lub konfliktów w ludzkiej psyche. W drugiej metodzie, preferowanej w USA, po odpowiednio intensywnym, psychologicznym przygotowaniu pacjenta, jest mu podawana pojedyncza, bardzo silna dawka LSD (0.3 do 0.6 mg). Metoda ta, określana jako terapia psychodeliczna, ma na celu wywołanie doświadczenia mistyczno-religijnego w wyniku szokowego efektu działania LSD.
Doświadczenie to może następnie służyć jako punkt początkowy procesu przekształcania i leczenia osobowości pacjenta podczas towarzyszącej temu doświadczeniu psychoterapii. Termin psychodeliczny, który można tłumaczyć jako “manifestujący umysł” lub “poszerzający umysł”, został wprowadzony przez Humphreya Osmonda, pioniera badań nad LSD w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwe zalety LSD jako pomocniczego środka w psychoanalizie i psychoterapii biorą się z jego właściwości, które powodują skutki całkowicie przeciwne do efektów wywołanych działaniem psychofarmaceutyków typu tranquilizerów. Podczas gdy tranquilizery powodują ukrycie problemów i konfliktów pacjenta, poprzez zredukowanie wrażenia ich mocy i ważności, LSD, całkiem odwrotnie, czyni je bardziej widocznymi odczuwanymi jeszcze intensywniej. Takie jasne rozpoznanie problemów i wniknięcie w naturę konfliktów powoduje, że stają się one bardziej podatne na postępowanie psychoterapeutyczne.
W kręgach zawodowych kwestia użyteczności i skuteczności LSD w psychoanalizie i psychoterapii jest nadal przedmiotem kontrowersji. To samo jednak dałoby się powiedzieć o innych procedurach stosowanych w psychiatrii, takich jak elektrowstrząsy, terapia insulinowa, czy psychochirurgia, zawierających, jak by na to nie patrzeć, dużo większy stopień ryzyka, niż użycie LSD, które, przy zachowaniu odpowiednich warunków, można praktycznie traktować jako bezpieczne.
Ponieważ zapomniane czy wyparte doświadczenia mogą stać się pod wpływem LSD uświadomione w bardzo krótkim czasie, cała kuracja ma szansę ulec znacznemu skróceniu. Dla niektórych psychiatrów to skrócenie czasu terapii jest jednak czymś negatywnym. Uważają oni, że przyspieszenie sprawia, iż pacjenci nie mają wystarczająco dużo czasu na przepracowanie swych doświadczeń podczas psychoterapii. Psychiatrzy ci są przekonani, że efekt terapeutyczny jest w takich przypadkach krótszy, niż gdy postępowanie lecznicze jest stopniowe i wykorzystuje powolny proces wyłaniania się świadomości doświadczenia traumatycznego.
Aby uniknąć przestraszenia pacjenta, spowodowanego spotkaniem z tym, co niezwykłe i niecodzienne, psycholityczne, a zwłaszcza psychodeliczne terapie zobowiązują do starannego przygotowania pacjenta na doświadczenie z użyciem LSD. Dopiero po takich przygotowaniach możliwa jest pozytywna interpretacja tego doświadczenia. Ważna jest także preselekcja pacjentów, gdyż nie wszystkie rodzaje zaburzeń psychicznych można z równie dobrą skutecznością leczyć przy pomocy tej metody. A pomyślny przebieg psychoanalizy lub psychoterapii z użyciem LSD jest warunkowany także specyficzną wiedzą i zasobem doświadczeń osób biorących w nich udział W tej materii najbardziej pomocne mogą być, jak wykazał to W. A. Stoll, auto-eksperymenty podejmowane przez samych psychiatrów. Te osobiste doświadczenia dają lekarzom sposobność doznania bezpośredniego wglądu w niezwykły świat wywołany działaniem LSD, a przez to umożliwiają im prawdziwe pojęcie tych zjawisk u ich pacjentów, właściwą ich interpretację i pełne wykorzystanie.
Na czele listy pionierów użycia LSD jako środka wspomagającego psychoanalizę i psychoterapię należy wymienić następujące osoby. A. K. Busch i W. C. Johnson, S. Cohen i B. Eisner, H. A. Abramson, H. Osmond i A. Hoffer ze Stanów Zjednoczonych; R. A. Sandison z Anglii; W. Frederking i H. Leuner z Niemiec; G. Roubicek i S. Grof z Czechosłowacji. Druga wskazówka zawarta w ulotce zakładów Sandoza dotyczyła użycia LSD w eksperymentalnych badaniach natury psychoz. Ta właściwość LSD wynika z faktu, że niezwykłe stany psychiczne generowane u zdrowych osób, które poddały się eksperymentalnie działaniu LSD są podobne do wielu objawów pewnych zaburzeń umysłowych. Na samym początku badań nad LSD często padały stwierdzenia, że odurzenie LSD ma co wspólnego z rodzajem “modelowej psychozy”. Idea ta została jednak porzucona, gdyż poszerzone badania porównawcze wykazały, że istnieją istotne różnice pomiędzy objawami psychozy a doświadczeniem z LSD. Tym niemniej, model LSD umożliwia badanie odchyleń od normalnego stanu psychicznego i umysłowego, oraz obserwację biochemicznych i elektrofizjologicznych zmian towarzyszących tym odchyleniom. Być może dałoby się uzyskać w ten sposób nowy wgląd w naturę psychoz. Zgodnie z niektórymi teoriami, różne zaburzenia umysłowe mogą być wywoływane przez psychotoksyczne produkty metabolizmu, posiadające taką moc, że nawet minimalne ich dawki są w stanie zmienić funkcjonowanie komórek mózgowych. LSD jest substancją, która z pewnością nie występuje w ludzkim organizmie, lecz jej istnienie i działanie zdaje się wskazywać na możliwość istnienia rzadkich produktów metabolizmu, których śladowe nawet ilości mogą wywoływać zaburzenia umysłowe. W efekcie, dzięki temu szersze potwierdzenie znalazła teoria biochemicznego źródła pewnych zaburzeń psychicznych, co przyczyniło się do podjęcia badań naukowych w tym kierunku.
Jednym z medycznych zastosowań LSD, które dotyka fundamentalnych kwestii etycznych, jest jego podawanie osobom umierającym. Praktyka ta wywodzi się z obserwacji przeprowadzonych w klinikach amerykańskich, gdy pacjenci chorzy na raka, z bardzo silnymi bólami, których nie można było uśmierzyć przy pomocy konwencjonalnych lekarstw przeciwbólowych, doznawali złagodzenia bólu lub całkowitego jego zaniku po zastosowaniu LSD.
Oczywicie, nie jest to w ścisłym sensie działanie przeciwbólowe. Osłabienie wrażliwości na ból może być raczej wywołane tym, że pacjenci poddani działaniu LSD są w sensie psychologicznym tak odseparowani od swoich ciał, że ból fizyczny nie dociera do ich świadomości. Aby działanie LSD było w takich sytuacjach skuteczne, szczególnie ważne jest przygotowanie pacjentów na rodzaj doświadczeń i transformacji, które ich czekają. W wielu przypadkach bardzo pomocne jest też, gdy osoba duchowna lub psychoterapeuta kierują myśli pacjenta na kwestie religijne. Liczne, zarejestrowane przypadki mówią o pacjentach, którzy uzyskali znaczący wgląd w naturę życia i śmierci na łożu śmierci, gdy - uwolnieni od bólu ekstazą wywołaną LSD - pogodzeni z własnym losem, stanęli twarzą w twarz z własną śmiercią bez strachu i w spokoju. Dotychczasowa wiedza o podawaniu LSD osobom umierającym została zebrana i opublikowana w pracy S. Grofa i J. Halifaxa The Human Encounter with Death (E. P, Dutton, New York, 1977). Autorzy tej pracy, wraz z E. Kastem, S. Cohenem i w A. Pahnke, są pionierami stosowania LSD.
Najpełniejszą dotychczas pracą poświęconą zastosowaniu LSD w psychiatrii, Realms of the Human Unconcious: Observationsfrom LSD Research (The Viking Press, New York, 1975), jest tu znów praca S. Grofa, czeskiego psychiatry, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Książka ta poddaje krytycznej ocenie doświadczenie LSD z punktu widzenia teorii Freuda i Junga, a także analizy egzystencjalnej.


5. Od leczenia do odurzenia

Pierwsze lata po odkryciu LSD przyniosły mi tyle zadowolenia i satysfakcji, ile doznaje każdy farmakochemik na wiadomość, że jakaś substancja, którą wyprodukował, może się stać wartościowym lekarstwem. Tworzenie nowych lekarstw jest bowiem celem pracy badawczej chemika-farmaceuty - na tym polega jej sens.

Poza medyczne użycie LSD

Po z górą dziesięciu latach nieprzerwanych badań naukowych i stosowania LSD w medycynie, moja radość z bycia jego ojcem została jednak zakłócona, gdy pod koniec lat pięćdziesiątych LSD zostało zagarnięte wielką falą manii odurzania się, która zaczęła rozprzestrzeniać się w świecie Zachodu, a zwłaszcza w USA. Było zadziwiające, jak szybko LSD przyjęło się w nowej roli środka odurzającego, by - po krótkim czasie - zająć pierwsze miejsce wśród odurzających specyfików, przynajmniej w kręgach zainteresowanych. Im bardziej jego stosowanie jako środka odurzającego było rozpowszechnione, pociągając za sobą wzrost liczby niefortunnych wypadków spowodowanych beztroskim i medycznie nie nadzorowanym użyciem, tym bardziej LSD stawało się dzieckiem trudnym dla mnie i dla firmy Sandoz. Było całkiem zrozumiałe, że substancja o tak fantastycznym wpływie na postrzeganie umysłowe i doświadczanie świata zewnętrznego może spotkać się z zainteresowaniem ze strony nauk poza medycznych, lecz nie oczekiwałem, że LSD, wywołujące głęboki, niesamowity i mroczny skutek tak daleki od natury odprężenia, może kiedykolwiek znaleć zastosowanie w świecie jako środek odurzający. Oczekiwałem ciekawości i zainteresowania poza medycznego ze strony niektórych artystów - performerów, malarzy i pisarzy - lecz nie ze strony ogółu.
Po naukowych publikacjach, jakie ukazały się na przełomie wieków na temat meskaliny - która, jak wspominałem, wywołuje całkiem podobne efekty psychiczne do tych, które uzyskuje się po zażyciu LSD - użycie tego środka ograniczało się do zastosowań medycznych oraz do eksperymentów prowadzonych w kręgach artystycznych i literackich. Oczekiwałem tego samego po LSD. I rzeczywicie, pierwsze nie medyczne auto eksperymenty z LSD były podejmowane przez ludzi z kręgów pisarzy, malarzy, muzyków oraz osób rozbudzonych duchowo. Sesje z użyciem LSD wywoływały podobno niezwykłe, estetyczne przeżycia i wnosiły nowe spojrzenie na istotę procesu kreacji. Artyści w niecodzienny sposób zaczęli być stymulowani w swojej pracy twórczej. Rozwinął się szczególny rodzaj sztuki, która została nazwana sztuką psychodeliczną. Określenie to odnosi się do twórczości powstałej pod wpływem LSD i innych narkotyków psychodelicznych, kiedy to narkotyk staje się czynnikiem kształtującym dzieło i źródłem twórczej inspiracji. Podstawową publikacją w tej materii jest książka Roberta E. L. Mastersa i Jean Houston PsychedelicArt. (Balance House, 1968). Dzieła sztuki psychodelicznej nie powstają wtedy, gdy narkotyk działa, lecz później, gdy artysta korzysta z inspiracji pochodzących z przeżytych doświadczeń. Tak długo, jak utrzymuje się stan odurzenia, twórcza aktywność napotyka na trudności, jeśli nie jest całkowicie zahamowana. Napływ zmieniających się w rosnącym tempie obrazów jest tak silny, że nie da się ich przedstawiać, ani modelować. Obejmujące całą świadomość wizje paraliżują aktywność. Dzieła artystyczne, powstałe bezpośrednio pod wpływem działania LSD, posiadają najczęściej charakter szczątkowy i zasługują na uwagę nie dlatego, że stanowią osiągnięcie artystyczne, lecz ponieważ są rodzajem psychoprogramu, który oferuje wgląd w najgłębsze umysłowe struktury artysty, aktywowane i przywoływane do świadomości przez LSD. Przedstawił to później monachijski psychiatra Richard P. Hartmann w doświadczeniach prowadzonych na szeroką skalę, w których wzięło udział trzydziestu znanych malarzy. Opublikował on wyniki swych badań w książce Malerei aus Bereichen des Unbewussten. Kunstler experimentieren unter LSD, (Verlag A. Ou Mont Schauberg, Kolonia, 1974). Poprzez próby z LSD można było poczynić wartościowe spostrzeżenia oraz wytyczyć nowe kierunki poszukiwań w obszarze psychologii i psychopatologii.
Eksperymenty z LSD dodały nowego bodźca badaniom istoty doświadczeń religijnych i mistycznych. Religijni naukowcy i filozofowie dyskutowali kwestię, czy religijne i mistyczne doświadczenia, do których często dochodziło w trakcie sesji z LSD, są prawdziwe, to znaczy, czy można je porównywać ze spontanicznym oświeceniem mistyczno-religijnym.
Ten najwcześniejszy okres poza medycznych badań LSD, pozostających cały czas w spójnej relacji z badaniami medycznymi i postępujących w ślad za nimi, zaczął być spowijany coraz głębszym cieniem.
Na początku lat sześćdziesiątych LSD stało się sensacyjnym środkiem odurzającym, a jego zażywanie przybrało w Stanach Zjednoczonych formę manii rozprzestrzeniającej się jak epidemia poprzez wszystkie klasy społeczne. Ten gwałtowny wzrost jego użycia, które zaczęło się w USA niemal dwadzieścia lat wcześniej, nie był jednak wynikiem odkrycia LSD, jak próbowali to często tłumaczyć niezorientowani obserwatorzy. Wywołały go raczej głębokie przyczyny natury społecznej: materializm, wyobcowanie ze świata natury poprzez industrializację i rosnącą urbanizację, brak satysfakcji zawodowej w mechanicznej i bezdusznej pracy, nuda i bezcelowość życia w warunkach dobrobytu i obfitości, a także brak religijnych, wychowawczych i znaczących, filozoficznych podstaw życia. Istnienie LSD nawet przez entuzjastów tego narkotyku było traktowane jako nieprzypadkowy zbieg okoliczności - LSD musiało być odkryte dokładnie w tym czasie, aby nieść pomoc ludziom cierpiącym z powodu warunków życia, jakie stwarza nowoczesność. Nie dziwi fakt, że LSD zaczęło krążyć jako odurzający narkotyk właśnie w USA, gdzie procesy industrializacji, urbanizacji i mechanizacji, także w rolnictwie, zaszły najdalej. Były to te same przyczyny, które doprowadziły do powstania i rozwoju ruchu hippisów, który narastał równolegle z falą LSD. Te dwie sprawy nie mogą być traktowane rozłącznie.
Warte zbadania byłoby, do jakiego stopnia spożycie narkotyków psychodelicznych stymulowało rozwój ruchu hippisowskiego i odwrotnie. Rozprzestrzenianie się LSD poza terenem medycyny i psychiatrii, na scenie narkotykowej, było wywołane i potęgowane przez doniesienia na temat sensacyjnych eksperymentów z LSD. I choć eksperymenty te były prowadzone w szpitalach psychiatrycznych i na uniwersytetach, doniesienia te nie były publikowane w pismach naukowych, lecz raczej w magazynach i gazetach codziennych, z podaniem licznych szczegółów. Dziennikarze stawali się królikami doświadczalnymi. Sidney Katz, dla przykładu, wziął udział w eksperymencie z LSD, który został przeprowadzony w kanadyjskim szpitalu Saskatchewan pod nadzorem uznanych psychiatrów. Jego doświadczenia nie zostały jednak opublikowane. w periodyku medycznym. Opublikował je natomiast w artykule "Moje dwanaście godzin bycia wariatem", w swoim własnym czasopiśmie "MacLean's Canada National Magazine", i zilustrował kolorowymi zdjęciami zawierającymi dużo udziwnionych elementów. Poczytny niemiecki magazyn Quick, w wydaniu 12 z 21 marca 1954 roku, przytoczył sensacyjne doniesienia naocznego świadka na temat "śmiałego eksperymentu naukowego". Świadectwo tego zdarzenia pochodziło od artysty malarza Wilfrieda Zellera, który zażył "kilka kropel kwasu lizerginowego" w klinice psychiatrycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Z licznych publikacji tego typu, sprawiających, że niefachowa propaganda odnosiła swój skutek, wystarczy, że przytoczę jeszcze tylko jeden przykład: obszerny, ilustrowany artykuł opublikowany w czasopiśmie “Look” we wrzeniu 1959 roku, zatytułowany "Dziwny przypadek nowego Cary Granta", który z pewnością miał olbrzymi wpływ na rozprzestrzenienie się spożycia LSD. Sławny aktor filmowy zażył LSD w poważanej klinice kalifornijskiej, w ramach cyklu psychoterapeutycznego. W artykule Cary Grant poinformował reportera czasopisma “Look”, że poszukiwał spokoju wewnętrznego przez całe swoje życie, także poprzez jogę, hipnozę i mistycyzm, lecz nie przyniosło mu to pomocy. Dopiero terapia z użyciem LSD uwolniła w nim nowego, wzmocnionego wewnętrznie człowieka, i po trzech nieudanych małżeństwach wierzy naprawdę w to, że jest w stanie kochać i uczynić kobietę szczęśliwą. Lecz przemiana LSD z leku w narkotyk była głównie inspirowana przez działania doktorów Timothy Leary'ego i Richarda Alperta z Uniwersytetu Harvarda. W dalszej części tej książki opowiem więcej o doktorze Leary oraz o moim spotkaniu z tą osobistością, która stała się znana w świecie jako apostoł LSD.
Na rynku amerykańskim pojawiły się też książki, w których przytaczano pełniejsze przykłady fantastycznego działania LSD. Wspomnę tutaj tylko o dwóch spośród najważniejszych tytułów. Exploring Inner Space, Jane Dunlap (Harcourt Brace and World, New York, 1961) i My, Self and I, Constance A. Newland (N. A. L. Signet Books, New York, 1963). Choć w obydwu przypadkach użycie LSD było częścią programu leczenia psychiatrycznego, autorzy kierowali swe książki, które stały się bestsellerami, do szerokiej publiczności. W książce Constance A. Newland, która miała podtytuł "Bliska i całkowicie szczera relacja kobiety z jednego, odważnego doświadczenia z użyciem najnowszego psychiatrycznego środka, LSD-25", autorka opisała w intymnych szczegółach, jak wyleczyła się z oziębłości. Łatwo można sobie wyobrazić, że po takich zachwytach wielu ludzi mogło chcieć samemu wypróbować to wspaniałe lekarstwo.
Błędna opinia powielana w tego rodzaju sprawozdaniach - że wystarczy tylko zażyć LSD, aby doświadczyć tych cudownych skutków i transformacji na sobie samym - doprowadziła wkrótce do szerokiego rozpowszechnienia się auto-eksperymentów z użyciem tego nowego specyfiku.
Pojawiały się także naukowe prace informujące o LSD i problemach z nim związanych, jak na przykład znakomita praca psychiatry, dr. Sidneya Cohena, The Beyond Within (Atheneum, New York, 1%7), w której wyraźnie podkreślono niebezpieczeństwa związane z użyciem LSD poza nadzorem lekarskim. Nie miały one jednak żadnego wpływu na powstrzymanie epidemii LSD. Ponieważ doświadczenia z LSD były często prowadzone bez nadzoru lekarskiego i w całkowitej niewiedzy co do niesamowitych, nieprzewidywalnych i głębokich skutków jego użycia, ich finał był często smutny. Wraz ze wzrastającym spożyciem LSD jako narkotyku, zwiększała się liczba “przerażających podróży” - doświadczeń, które prowadziły do zagubienia i paniki, a w efekcie tego często do wypadków, a nawet przestępstw.
Gwałtowny wzrost poza medycznego użycia LSD na początku lat sześćdziesiątych był częściowo wynikiem i tego, że obowiązujące wówczas w większości krajów prawo dotyczące narkotyków nie zawierało pozycji o nazwie LSD. Z tego powodu osoby używające narkotyków przestawiły się z narkotyków zakazanych prawem na wciąż legalne LSD. Co więcej, ostatni patent Sandoza na produkcję LSD wygasł w 1963 roku, przez co znikała kolejna przeszkoda na drodze do nielegalnej produkcji tego specyfiku.
Wzrost spożycia LSD jako narkotyku spowodował obciążenie nieproduktywną pracą naszej firmy. Krajowe laboratoria badawcze oraz przedstawiciele służby zdrowia zwracali się do nas z próbą o raporty dotyczące właściwości chemicznych i farmakologicznych, stabilności oraz toksyczności LSD, a także o udostępnienie analitycznych procedur jego wykrywania w skonfiskowanych próbkach, w ciele człowieka, we krwi i moczu. Skutkiem tego była wielotomowa korespondencja, która rozszerzała się w ślad za zapytaniami otrzymywanymi ze wszystkich zakątków świata na temat wypadków, zatrucia, przestępstw itp., wynikających z niewłaściwego użycia LSD. Dla zarządu Sandoza oznaczało to spore i nie przynoszące korzyści kłopoty, które uważano za niepotrzebne. Zdarzyło się wtedy pewnego dnia, że profesor Stoll, pełniący w tamtym czasie funkcję dyrektora zarządzającego firmy, powiedział mi z wyrzutem: "Lepiej, gdybyś LSD wcale nie odkrył".
W tamtym czasie nachodziły mnie stale wątpliwości, czy farmakologicznie i psychicznie cenne właściwości LSD rekompensują niebezpieczeństwa i możliwe szkody wynikające z jego niewłaściwego użycia. Czy LSD jest błogosławieństwem dla ludzkości, czy przekleństwem? To pytanie zadawałem sobie często, kiedy myślałem o moim trudnym dziecku.
Inne moje lekarstwa, Methergina, Diethyloergotamina i Hydergina nie przysparzały mi takich problemów i kłopotów. Nie były trudnymi dziećmi; ponieważ brak im było tej dziwnej właściwości, prowadzącej do złego użycia. Badania nad nimi przebiegały zadowalająco, a substancje te stały się wartościowymi z punktu widzenia terapii lekarstwami. Zainteresowanie LSD miało kulminację w latach 1964-1966 nie tylko z powodu entuzjazmu, z jakim wypowiadali się na temat jego cudownych właściwości fanatycy tego środka i hippisi, ale także za sprawą raportów z wypadków, załamań psychicznych, aktów przestępczych, morderstw i samobójstw wywołanych działaniem LSD. Panowała prawdziwa LSD-histeria.

Sandoz wstrzymuje dostawy LSD

W obliczu tej sytuacji zarząd Sandoza zmuszony był wydać publiczne oświadczenie na temat problemów z LSD, a także środków, jakie zostały przedsięwzięte w tej sprawie. Oto treść prasowego komunikatu firmy, dotyczącego tych kwestii, z kwietnia 1966 roku:
"Przed kilkoma dniami odbyła się konferencja, w czasie której przedstawiciele amerykańskiej filii Oddziału Farmaceutycznego, zakładów Sandoz Inc., poinformowali prasę, że zawieszają dalszą dystrybucję dwuetyloamidu kwasu lizerginowego, znanego jako LSD-25, a także preparatu psylocybiny. Zawieszenie to nie dotyczy tylko zakładów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych, ale filii we wszystkich krajach, w tym także zakładu w Szwajcarii. Choć to w naszych laboratoriach wynaleziono w 1943 LSD-25, a także tutaj dokonano w 1958 roku wydzielenia z grzybów meksykańskich psylocybiny, która nigdy zresztą nie znalazła się w handlu, szczególne okoliczności zmuszają nas do podjęcia pewnych kroków i złożenia stosownych wyjaśnień. LSD i psylocybina należą do grupy preparatów, zwanych fantastikum lub substancjami halucynogennymi, jak nazywa się środki, które pobudzają aktywność zmysłową. W nowoczesnych badaniach psychiatrycznych i psychofarmakologicznych szczególnie LSD posiadało duże znaczenie, gdyż przy wyjątkowo niskich dawkach wywoływało znaczące efekty psychiczne. Zakłady Sandoza przez wiele lat dostarczały wysokiej jakości preparatów zarówno LSD, jak i słabiej działającej psylocybiny, służących badaniom laboratoryjnym oraz klinicznym. Dzięki wprowadzeniu szczególnych środków ostrożności, udało nam się zapobiec użyciu tych substancji przez osoby do tego nie powołane. Jednak mimo to, zwłaszcza wśród młodzieży zagranicznej, niewłaściwe użycie tych substancji osiągnęło znaczące rozmiary. Skutkom tej sytuacji trudno jest zaradzić, gdyż w ostatnim czasie temat pochwyciła prasa w licznych i pełnych sensacji artykułach, które wzmagają jeszcze niezdrowe zainteresowanie LSD oraz innymi środkami halucynogennymi. Z przykrością też zmuszeni jesteśmy przyznać, że w ostatnim czasie pojawiły się w handlu substancje wyjściowe do produkcji LSD, tak że stała się możliwa nielegalna i nie podlegająca kontroli produkcja tego preparatu na czarny rynek i dla przemytu. Choć zastosowaliśmy w zakładach Sandoza szczególnie restrykcyjne środki, uniemożliwiające dostawę naszych preparatów LSD i psylocybiny na czarny rynek, zmuszeni jesteśmy w zaistniałej sytuacji złożyć oświadczenie, że zrzekamy się dalszej odpowiedzialności za produkcję oraz dystrybucję tych substancji. Produkcja i dystrybucja substancji halucynogennych musi się znaleć pod odpowiednią kontrolą władz, tak aby nie ucierpiały w wyniku tego badania naukowe, ale także, aby nie znalazły się one w niepowołanych rękach."
W tym czasie dystrybucja LSD i psylocybiny przez zakłady Sandoza została całkowicie wstrzymana. W następstwie tego większość krajów wprowadziła surowe przepisy dotyczące posiadania, dystrybuowania i używania środków halucynogennych. Aby móc się zaopatrzyć w LSD albo psylocybinę, psychiatrzy, kliniki psychiatryczne i instytuty badawcze, które chciały wykorzystywać te substancje, musiały uzyskiwać specjalne zezwolenia w odpowiednich, krajowych urzędach zdrowia. W Stanach Zjednoczonych Krajowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH) przejął dystrybucję tych środków dla licencjonowanych instytutów badawczych. Wszystkie te prawne i urzędowe środki ostrożności miały jednak niewielki wpływ na spożycie LSD jako narkotyku, choć - z drugiej strony- utrudniły i stale utrudniają zarówno medyczno-psychiatryczne jego wykorzystanie, jak i prowadzenie badań LSD na polu biologii i neurologii, gdyż większość badaczy boi się być podkreślona na czerwono w związku z uzyskiwaniem licencji na użycie tego preparatu. Zła opinia o LSD - w następstwie przedstawiania go jako “narkotyku szaleńców” czy “wymysłu szatana” - była kolejnym powodem tego, że tak niewielka liczba lekarzy unikała stosowania LSD w swojej praktyce psychiatrycznej. .
W ostatnich latach wrzawa opinii publicznej wokół LSD ucichła, a spożycie LSD jako środka odurzającego także zmalała, na ile da się to wywnioskować z nielicznych raportów na temat wypadków i innych godnych ubolewania incydentów, związanych z zażyciem tego środka. Może być jednak i tak, że zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych LSD nie jest wynikiem spadku jego konsumpcji. Możliwe jest bowiem, że użytkownicy LSD w celach rozrywkowych, stali się z czasem bardziej świadomi specyficznych skutków jego działania i niebezpieczeństw z tym związanych i są ostrożniejsi, gdy je zażywają. Z całą pewnością LSD, które przez pewien czas uchodziło w Zachodnim świecie, a zwłaszcza w USA za narkotyk numer jeden, oddało palmę pierwszeństwa innym środkom, takim jak haszysz, a także narkotykom uzależniającym i powodującym fizyczne wyniszczenie, jak heroina czy amfetamina. Heroina i amfetamina stanowią w dzisiejszych czasach niepokojący problem socjologiczny i zdrowotnościowy.


6. Niebezpieczeństwa związane z poza medycznym użyciem LSD

O ile profesjonalne wykorzystanie LSD w psychiatrii nie pociąga za sobą praktycznie żadnego ryzyka, zażywanie tej substancji bez związku z praktyką medyczną i bez nadzoru lekarskiego może być przyczyną różnorakich zagrożeń. Zagrożenia te mają swoją przyczynę z jednej strony w zewnętrznych okolicznościach, towarzyszących nielegalnemu używaniu narkotyków, z drugiej za są wynikiem szczególnego rodzaju efektów psychicznych wywołanych działaniem LSD. Zwolennicy niekontrolowanego, legalnego użycia LSD i innych halucynogenów opierali swoje stanowisko na ustaleniach, że narkotyki tej grupy nie powodują uzależnienia i że nie wykazano dotychczas zagrożenia dla zdrowia, wynikającego z umiarkowanego ich użycia. I jedno, i drugie jest prawdą. Prawdziwe uzależnienie - charakteryzujące się poważnymi skutkami psychicznymi i fizycznymi, wynikającymi z odstawienia narkotyku - nie występuje nawet wtedy, gdy LSD było zażywane często i przez długi okres. Nie zanotowano też dotychczas żadnego przypadku uszkodzenia organicznego lub śmierci, będących bezpośrednim skutkiem zatrucia LSD. W relacji do swojej wyjątkowo dużej mocy psychicznej, LSD jest praktycznie substancją nietoksyczną.

Reakcje psychotyczne

Podobnie jak inne środki halucynogenne, LSD jest jednak niebezpieczny w całkiem innym sensie. Podczas gdy psychiczne i fizyczne zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków uzależniających - opiatów, amfetamin itd. - pojawiają się tylko wtedy, gdy używa się ich stale, możliwe zagrożenia dotyczące LSD występują przy każdym pojedynczym eksperymencie. Jest to spowodowane tym, że podczas sesji z LSD mogą pojawić się poważne stany zaburzenia orientacji. Prawdą jest, że poprzez troskliwe przygotowanie eksperymentu i osoby go przeprowadzającej, tego rodzaju wypadków można z reguły uniknąć, lecz nie można ich wykluczyć z całą pewnością. Kryzysy wywołane LSD przypominają ataki psychotyczne o charakterze maniakalnym lub depresyjnym. W stanie manii, w warunkach hiperaktywności, poczucie wszechmocy i nietykalności może prowadzić do poważnych następstw. Takie wypadki zdarzają się, gdy odurzona osoba, zdezorientowana w ten sposób wierząc, że jest nietykalna - wychodzi przed przejeżdżające samochody lub wyskakuje przez okno, wierząc, że umie latać. Tego rodzaju przypadki związane z LSD nie są jednak tak częste, jak można by sądzić na podstawie doniesień, które były rozdmuchiwane jako sensacje przez mass media. Tak czy inaczej, doniesienia takie należy traktować jako poważne ostrzeżenie.
Z drugiej strony, doniesienie, które obiegło świat w 1966 roku, na temat domniemanego morderstwa popełnionego pod wpływem działania LSD, nie może być prawdziwe. Podejrzany, młody mężczyzna z Nowego Jorku, oskarżony o zamordowanie macochy, zeznał podczas aresztowania, które miało miejsce bezpośrednio po zajściu, że nie wie nic o zbrodni i że przez trzy dni znajdował się pod działaniem LSD. Lecz stan odurzenia LSD, nawet najmocniejszymi dawkami, trwa nie dłużej niż dwanaście godzin, a powtarzane zażywanie prowadzi to wyrobienia tolerancji, która oznacza, że następne dawki są nieskuteczne. Poza tym, charakterystycznym skutkiem zażycia LSD jest to, że pamięta się dokładnie wszystko to, czego się doświadczyło. Prawdopodobnie obrońca oczekiwał zmniejszenia wyroku w wyniku wykazania okoliczności łagodzących, związanych z brakiem świadomości czynu.
Niebezpieczeństwo reakcji psychotycznej jest szczególnie duże, gdy LSD podawane jest jakiejś osobie bez jej wiedzy. Ilustracją tego jest wypadek, który miał miejsce wkrótce po odkryciu LSD, podczas pierwszych badań z udziałem tej nowej substancji, prowadzonych w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu w Zurychu, gdy ludzie nie byli jeszcze świadomi niebezpieczeństwa takich dowcipów. Młody doktor, któremu koledzy dla kawału wsypali LSD do kawy, chciał zimą przepłynąć Jezioro Zurychskie przy temperaturze -20°C i musiał być siłą powstrzymany przed tą próbą. Jest też inne niebezpieczeństwo, gdy dezorientacja wywołana działaniem LSD przypomina raczej stany depresyjne, aniżeli maniakalne. Eksperymenty z LSD o takim przebiegu zawierają przerażające wizje, śmiertelne koszmary i są przepełnione lękiem o własne zdrowie, co może prowadzić do przerażającego załamania nerwowego, a nawet do samobójstwa. Taka podróż zamienia się w horror.
Szczególną sensację wywołała śmierć dr. Olsona, który popełnił samobójstwo, wyskakując z okna w następstwie podania mu bez jego wiedzy LSD w ramach programu eksperymentów z narkotykami, prowadzonych przez armię Stanów Zjednoczonych. Jego rodzina nie mogła pojąć motywów czynu tego spokojnego i dobrze zapowiadającego się człowieka. Piętnaście lat później zostały opublikowane tajne dokumenty o tych eksperymentach, które ujawniły prawdę o okolicznościach tamtego zdarzenia, a prezydent Stanów Zjednoczonych, Gerald Ford, publicznie przeprosił za nie wszystkich poszkodowanych. Pozytywny przebieg eksperymentu z LSD, z małym prawdopodobieństwem psychotycznej wpadki, zależy z jednej strony od osoby uczestniczącej w doświadczeniu, z drugiej zaś od warunków zewnętrznych eksperymentu. Czynnik wewnętrzny, ludzki, zwykło się nazywać, z angielskiego, “set”, za czynniki zewnętrzne “setting” .
Urok salonu czy zakątka przyrody jest odbierany ze szczególną mocą z powodu najwyższego pobudzenia zmysłowego, będącego wynikiem działania LSD, i takie udogodnienia mają zasadniczy wpływ na przebieg eksperymentu. Obecne osoby, ich wygląd i cechy, są także częścią “setting” , które ma wpływ na przebieg doświadczenia. Znaczące jest także otoczenie dźwiękowe. Nawet niewinne hałasy mogą stać się przyczyną męczarni, podczas gdy radosna muzyka może być przyczyną euforycznego przeżycia. Gdy doświadczenia z LSD są przeprowadzane w miejscach niesympatycznych i hałaśliwych, wzrasta niebezpieczeństwo ich negatywnego przebiegu, włącznie z przypadkami kryzysów psychotycznych. Dzisiejszy maszynowo-mechaniczny świat dostarcza scenerii i wszelkiego rodzaju hałasów, które łatwo mogą spowodować panikę u osoby o podwyższonym stopniu wrażliwości.
Podobnie, jeśli nie bardziej znaczące od okoliczności zewnętrznych eksperymentu - są warunki psychiczne doświadczających, ich aktualny stan umysłowy, stosunek do eksperymentu z narkotykiem, oraz oczekiwania z tym związane. Wpływ na przebieg doświadczenia mogą mieć nawet nieświadome doznania szczęścia lub lęku. LSD wzmaga aktualne stany psychiczne. Poczucie szczęścia może się wzmóc i przekształcić w rozkosz, depresja może się pogłębić i zmienić w rozpacz. Dlatego LSD jest najmniej właściwym z możliwych do pomyślenia środków służących leczeniu stanów depresji. Niebezpiecznie jest zażywać LSD w stanie pomieszania, nieszczęścia czy lęku. Prawdopodobieństwo, że eksperyment zakończy się psychicznym załamaniem, jest w takich wypadkach dosyć duże. . Osoby o niestabilnej strukturze osobowościowej, ze skłonnościami do reakcji psychotycznych, powinny całkowicie unikać eksperymentowania z LSD. W tym wypadku szok wywołany działaniem LSD, poprzez uwolnienie uśpionej psychozy, może spowodować trwałe psychiczne urazy.
Psychikę bardzo młodych osób należy także rozpatrywać jako niestabilną w sensie jeszcze nie dojrzałej. W każdym przypadku, szok wywołany tak potężnym strumieniem nowych i dziwnych doznań i wrażeń, z jakim ma się do czynienia po zażyciu LSD, rodzi niepokój we wrażliwym, wciąż rozwijającym się psycho-organizmie. Nawet medyczne użycie LSD wśród młodzieży poniżej osiemnastego roku życia, jako środka wspomagającego psychoterapię i psychoanalizę, nie jest zalecane w zawodowych kręgach, co zgadza się także z moją opinią na ten temat.
U większości młodzieży występuje brak poczucia bezpieczeństwa i trwałych związków z rzeczywistością, których wykształcenie jest konieczne dla możliwości sensownego zintegrowania dramatycznych doświadczeń nowego wymiaru świata w całościowy obraz rzeczy. Zamiast prowadzić do poszerzenia i pogłębienia świadomości rzeczywistości, doświadczenie tego rodzaju przeprowadzone przez osoby małoletnie prowadzi do poczucia opuszczenia i niepewności. Świeżość percepcji zmysłowej młodych ludzi i wciąż nieograniczona ich zdolność doświadczania powodują, że spontaniczne wizje zdarzają się znacznie częściej niż w późniejszym życiu. Także i z tego powodu czynniki psychostymulujące nie powinny być wykorzystywane przez młodzież. Nawet wśród zdrowych, dorosłych osób doświadczenie z LSD może się nie udać i prowadzić do reakcji psychotycznych - mimo zadbania o jakość preparatu i stworzenia właściwego zabezpieczenia eksperymentu. Nadzór medyczny jest w związku z tym wyranie zalecany nawet przy eksperymentach poza medycznych z użyciem LSD. Nadzór ten powinien obejmować badanie stanu zdrowia osoby przed przystąpieniem do doświadczenia. Lekarz nie musi być obecny w czasie samej sesji, jednak pomoc medyczna powinna być łatwo dostępna przez cały okres jej trwania.
Ostre psychozy wywołane przez LSD mogą być szybko i pewnie przerwane i wzięte pod kontrolę przez zastrzyk chloropromazyny lub podobnego środka uspokajającego. Obecność znajomej osoby, która w razie konieczności może wezwać pomoc lekarską, jest także nieodzownym zabezpieczeniem psychologicznym eksperymentu. Choć stan odurzenia LSD charakteryzuje się najczęściej zanurzeniem się w wewnętrzny, indywidualny wiat, występuje też czasem paląca potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, zwłaszcza w fazie depresyjnej.

LSD pochodzące z czarnego rynku

Niemedyczna konsumpcja LSD może spowodować zagrożenia całkowicie innego rodzaju niż te, o których wspominaliśmy, gdyż większość LSD oferowanego na rynku narkotykowym jest niewiadomego pochodzenia. Preparaty LSD uzyskiwane z takich nieznanych źródeł są niepewne zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i dawkę. Rzadko zawierają deklarowaną ilość związku. Najczęściej jest go mniej, niekiedy wcale, choć bywa go także za dużo. W wielu przypadkach, jako LSD sprzedawane są inne narkotyki lub nawet substancje trujące. Obserwacje te zostały dokonane w naszym laboratorium po analizie wielkiej liczby próbek LSD pochodzących z czarnego rynku. Pokrywa się to z wynikami badań prowadzonych przez narodowe wydziały kontroli leków.
Niemożność polegania na mocy preparatów zawierających LSD, pochodzących z nielegalnych źródeł, może prowadzić do niebezpiecznego przedawkowania. Udowodniono, że prowadzi to często do nieudanych eksperymentów, będących przyczyną załamania psychicznego lub fizycznego wstrząsu. Jednak doniesienia o śmiertelnym zatruciu LSD nie znalazły jak dotąd potwierdzenia. Dokładne badania poszczególnych przypadków tego rodzaju wskazują bowiem niezmiennie na inne możliwe przyczyny takich zdarzeń. W roku 1970 miało miejsce następujące zdarzenie, które cytowane jest jako przykład możliwych zagrożeń, wynikających z użycia LSD pochodzącego z czarnego rynku. Otrzymaliśmy do zbadania dostarczony przez policję proszek, rozprowadzany jako LSD. Pochodził on od młodego człowieka, przyjętego do szpitala w stanie krytycznym, którego przyjaciel też zażył ten środek, w wyniku czego zmarł. Analizy wykazały, że proszek nie zawierał LSD, lecz bardzo trujący alkaloid - strychninę.
Większość preparatów LSD sprzedawanych na czarnym rynku zawierała mniej niż deklarowaną ilość tego związku, a często nie zawierała LSD w ogóle, czego przyczyną może być zarówno świadome fałszerstwo, jak i wielka niestabilność tej substancji. LSD jest bardzo wrażliwe na światło i powietrze.
Poprzez proces utleniania niszczone jest tlenem zawartym w powietrzu i przekształcane pod wpływem światła w nieaktywną substancję. Należy brać to pod uwagę w czasie procesu syntezy, a zwłaszcza przy produkcji trwałych, dających się przechowywać form tego związku. Twierdzenia, jakoby LSD można było łatwo sporządzić lub że każdy student chemii w półamatorskim laboratorium jest w stanie je wyprodukować, są nieprawdziwe.
Procedury służące syntezie LSD rzeczywicie zostały opublikowane i są dostępne dla każdego. Z tymi dokładnymi przepisami w ręku, chemik jest w stanie przeprowadzić syntezę, pod warunkiem, że jest mu dostępny czysty kwas lizerginowy. Jego posiadanie jest jednak objęte tymi samymi ścisłymi restrykcjami, co LSD. Aby wyizolować LSD w czystej, krystalicznej formie z roztworu reakcyjnego w celu uzyskania trwałych związków, niezbędne są zarówno specjalistyczne wyposażenie, jak i niełatwe do zdobycia doświadczenie, potrzebne przy radzeniu sobie z tak niestabilną (jak powiedziano wcześniej) substancją. Tylko w ampułkach całkowicie pozbawionych tlenu i zabezpieczonych przed dostępem światła, LSD jest absolutnie stabilne. Takie ampułki, zawierające 100 ug (=0.1 mg) winianu LSD (sól kwasu winowego LSD) w 1 ml roztworu wodnego, produkowane były dla celów badań biologicznych i medycznych przez firmę Sandoz. Takiej absolutnej trwałości nie posiadały tabletki zawierające LSD, przygotowywane z dodatkami inhibitorów blokujących procesy utleniania.
Zachowywały one stabilność przez dłuższy czas. Lecz preparaty LSD, które można było często spotkać na czarnym rynku - LSD, które było w stanie roztworu łączone z kostkami cukru lub bibułką - ulegały dekompozycji w ciągu tygodni lub kilku miesięcy. Przy tak mocnej substancji jak LSD, właściwa dawka jest kwestią najwyższej wagi. Działa tu zasada Paracelsusa, mówiąca, że wielkość dawki decyduje o tym, czy substancja jest lekarstwem, czy trucizną.
Kontrolowanie dawki nie jest jednak możliwe, gdy ma się do czynienia z preparatami pochodzącymi z czarnego rynku, których moc aktywna nie jest w żaden sposób gwarantowana. Dlatego jednym z największych zagrożeń przy niemedycznym eksperymentowaniu z LSD jest użycie takich właśnie związków o nieznanym pochodzeniu.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
DomiDołączył: 01 Sty 1970
Posty: 2968
Skąd: Będzburg :)

PostWysłany: 07-04-2006 11:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

uff dobrze ze krotko i zwiezle
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:36    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

cdn

7. Przypadek z dr. Leary

Dr Timothy Leary stał się znany szeroko w świecie z roli apostoła narkotyków i wywarł niezwykle silny wpływ na rozprzestrzenienie się nielegalnej konsumpcji LSD w Stanach Zjednoczonych. W czasie wakacji spędzonych w Meksyku w roku 1960 Leary zjadł legendarne “święte grzyby”, które kupił u szamana. W stanie odurzenia nimi doznał stanu mistyczno-religijnej ekstazy, którą opisał jako najgłębsze religijne doświadczenie, jakiego doświadczył w swoim życiu. Od tego momentu dr Leary, który w tamtym czasie był wykładowcą psychologii na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, w stanie Massachusetts, poświęcił się całkowicie badaniom skutków i możliwości związanych z użyciem narkotyków psychodelicznych.
Wspólnie ze swoim kolegą dr. Richardem Alpertem, zaczął prowadzić różnorodne programy badawcze na uniwersytecie, w których wykorzystywane było LSD i psylocybina, którą w międzyczasie udało nam się wyizolować z meksykańskich “świętych grzybów”. Reintegracja społeczna skazanych, wywoływanie mistyczno-religijnych doświadczeń u teologów i duchownych oraz Potęgowanie kreatywności u artystów i pisarzy przy użyciu LSD i psylocybiny były testowane z naukową metodologią. Nawet osoby takie jak Aldous Huxley, Arthur Koestler czy Allen Ginsberg brały udział w tych badaniach. Szczególna uwaga poświęcona była kwestii, do jakiego stopnia mentalne przygotowanie i nastawienie, w połączeniu z zewnętrznym otoczeniem, w którym przebiega eksperyment, są w stanie modyfikować jego przebieg i wpływać na charakter stanów psychodelicznego odurzenia.
W styczniu 1963 roku dr Leary przysłał mi szczegółowy raport z tych badań, w którym entuzjastycznie przekazywał pozytywne rezultaty, jakie uzyskał. Dawał też wyraz swojemu przekonaniu co do korzyści i obiecujących możliwości, związanych z użyciem tych aktywnych związków. W tym samym czasie firma Sandoz otrzymała z Wydziału Relacji Społecznych Uniwersytetu Harvarda zapytanie dotyczące dostawy 100g LSD i 25 kg psylocybiny, podpisane przez dr. Timothy Leary'ego. Zapotrzebowanie na tak olbrzymie ilości (odpowiadające jednemu milionowi dawek LSD i 2.5 milionom dawek psylocybiny) było oszacowane na podstawie planowanego rozszerzenia badań o studia dotyczące tkanek, organów i zwierząt. Przygotowaliśmy ofertę dostawy tych substancji, której realizacja wymagała licencji importowej, wystawionej przez amerykańską służbę zdrowia. Natychmiast otrzymaliśmy zamówienie na podane ilości LSD i psylocybiny, z dołączonym czekiem na 10.000 $ jako zaliczką, ale bez wymaganej licencji importowej. Pod zamówieniem podpisał się dr Leary, lecz już nie jako wykładowca Uniwersytetu Harvarda, lecz jako prezydent organizacji, którą niedawno założył, Międzynarodowej Federacji na rzecz Wewnętrznej Wolności (IFIF). Ponieważ nasze zapytanie skierowane do odpowiedniego dziekana Uniwersytetu Harvarda wykazało dodatkowo, że władze uczelni nie popierają kontynuowania badań naukowych, prowadzonych przez Leary'ego i Alperta, skasowaliśmy zamówienie i zwróciliśmy wpłaconą zaliczkę. Krótko po tym zdarzeniu, Leary i Alpert zostali zwolnieni z posad nauczycielskich Uniwersytetu Havarda, gdyż badania, prowadzone z początku w środowisku akademickim, utraciły swój naukowy charakter. Eksperymenty zmieniły się w imprezy z udziałem LSD. Podróż przy użyciu LSD - gdzie LSD traktowane było jako bilet wstępu do nowych światów umysłowych i fizycznych doświadczeń - stała się ostatnim krzykiem mody wśród młodzieży akademickiej, rozprzestrzeniającym się błyskawicznie z Harvardu na inne uczelnie. Doktryna Leary'ego, głosząca, że LSD służy nie tylko do odnalezienia świętości i odkrycia samego siebie, lecz że jest także najsilniejszym z dotychczas odkrytych afrodyzjaków z pewnością przyczyniła się w istotny sposób do szybkiego rozpropagowania konsumpcji LSD wśród młodej generacji. W wywiadzie, jakiego następnie udzielił miesięcznikowi Playboy, Leary powiedział, że intensyfikacja doświadczeń seksualnych oraz wzmocnienie seksualnej ekstazy przez LSD, są głównymi powodami boomu, jakiego doczekał się ten specyfik.
Po wydaleniu z Uniwersytetu Harvarda, Leary doznał całkowitej przemiany z wykładowcy realizującego badania, w mesjasza ruchu psychodelicznego. Wraz ze swoimi przyjaciółmi z IFIF założył centrum badań psychodelicznych w cudownie malowniczym zakątku Meksyku, w Zihuatanejo. Otrzymałem osobiste zaproszenie od dr. Leary'ego do wzięcia udziału w planowanej na wysokim poziomie sesji, poświęconej środkom psychodelicznym, mającej się odbyć w sierpniu 1963 roku. Z radością przyjąłbym to wspaniałe zaproszenie, w którym oferowano mi zwrot kosztów podróży i darmowe zakwaterowanie, aby móc poznać na własne oczy metody działania i całą atmosferę psychodelicznego centrum badawczego, o którym krążyły sprzeczne doniesienia w stopniu aż zadziwiającym. Niestety, zawodowe sprawy zatrzymały mój wylot do Meksyku i uniemożliwiły poznanie z pierwszej ręki tego kontrowersyjnego przedsięwzięcia.
Cenrum Badań w Zihuatanejo nie istniało długo.
Leary i jego towarzysze zostali wydaleni z kraju przez rząd Meksyku. Jednak Leary, który stał się teraz nie tylko mesjaszem, ale także ofiarą ruchu psychodelicznego, otrzymał wkrótce pomoc od młodych milionerów z Nowego Jorku, Billy'ego i Tommy'ego Hitchcocków, którzy w swojej wielkiej posiadłości w Millbrook w stanie Nowy Jork przygotowali dla niego rezydencję, mogącą służyć zarówno jako dom, jak i kwatera. Millbrook było także schronieniem innej fundacji, zajmującej się życiem transcendentnym, Fundacji Castalia. Podczas podróży do Indii w 1965 roku Leary przeszedł konwersję na hinduizm. W następnym roku założył religijną wspólnotę, Ligę d/s Odkryć Duchowych (League for Spiritual Discovery), której inicjały tworzyły skrót LSD.
Wezwanie Leary'ego do młodych, sprowadzone do sławnego sloganu: “Otwórz się, Dostrój się, Odpadnij” (Turn on, tune in, drop out) stało się zasadniczym wyznaniem ruchu hippisowskiego. Leary jest jednym z ojców-założycieli kultu hippisowskiego. Ostatnie z tych trzech wskazań, “Odpadnij”, było nawoływaniem do porzucenia burżuazyjnego stylu życia, odwrócenia się plecami do społeczeństwa, porzucenia szkoły, studiów, pracy i - po otwarciu się przy pomocy LSD - poświęcenia się bez reszty prawdziwemu, wewnętrznemu wszechświatowi, poprzez badanie własnego systemu nerwowego.
Wezwanie to, abstrahując od wszystkiego, znacznie wykroczyło poza obszar psychologii czy religii i nabrało społecznego i politycznego znaczenia.
Dlatego jest zrozumiałe, że Leary stał się nie tylko enfant terrible na uniwersytecie i poród swoich akademickich kolegów, zajmujących się psychologią i psychiatrią, ale także skupił na sobie gniew przywódców politycznych. Z tego powodu został poddany inwigilacjom, był śledzony, a w końcu zamknięty w więzieniu.
Wysokie wyroki, jakie otrzymał - po dziesięć lat więzienia w wyrokach, jakie zapadły w Teksasie i Kalifornii za posiadanie LSD i marihuany oraz trzydzieci lat (wyrok później unieważniony) za szmuglowanie marihuany - wskazywały na to, że kara za te przestępstwa była tylko pretekstem: prawdziwym celem było zamknięcie i unieszkodliwienie kusiciela i agitatora młodych, którego nie można było oskarżyć za nic innego. W nocy z 13 na 14 wrzenia 1970 roku Leary'emy udało się zbiec z kalifornijskiego więzienia w San Luis Obispo. W drodze z Algierii, gdzie nawiązał kontakt z żyjącym tam na wygnaniu Eldridgem Cleaverem, szefem Ruchu Czarnych Panter, udał się do Szwajcarii, gdzie poprosił o azyl polityczny.

Spotkanie z Timothy Leary'm

Dr Leary mieszkał ze swoją żoną, Rosemary, w miasteczku wypoczynkowym Villars-sur-Ollon w zachodniej Szwajcarii. Nawiązaliśmy z sobą kontakt dzięki wstawiennictwu dr. Mastonardiego, prawnika Leary'ego. 3 wrzenia 1971 roku spotkałem dr. Leary'ego w snackbarze na dworcu kolejowym w Lozannie. Nasze powitanie, będące znakiem głębokiego związku z LSD, było serdeczne. Leary był człowiekiem średniego wzrostu, o szczupłej posturze, sprężyście aktywnym. Jego młodzieńcza, smagła twarz z jasnymi i śmiejącymi się oczami otoczona była lekko kręconymi włosami, nieco już siwiejącymi. To nadawało mu wygląd raczej mistrza tenisowego, aniżeli byłego wykładowcy na Harvardzie. Pojechaliśmy samochodem do Buchillons, gdzie w altanie restauracji A la Grande Foret, przy posiłku z ryby i butelce białego wina, rozpoczął się wreszcie dialog pomiędzy ojcem i apostołem LSD.
Wyraziłem żal, że badania nad LSD i psylocybiną na Uniwersytecie Havarda, rozpoczęte tak pomyślnie, przyjęły tak niekorzystny obrót, że ich kontynuowanie w środowisku akademickim stało się niemożliwe. Moje najpoważniejsze zastrzeżenie wobec Leary'ego dotyczyło jednak propagowania użycia LSD wśród młodzieży. Leary nie próbował podważać moich opinii na temat szczególnych zagrożeń związanych z zażywaniem LSD przez młodzież. Utrzymywał jednakże, że jestem niesprawiedliwy zarzucając mu namawianie młodych ludzi do spożywania narkotyków, gdyż nastolatkowie w Stanach Zjednoczonych, pod względem zasobu świadomości i doświadczeń życiowych, nie ustępowali w niczym dorosłym Europejczykom. Dorosłość w postaci zaspokojenia pragnień i intelektualnego zastoju może być osiągnięta w Stanach zjednoczonych bardzo wcześnie. Z tego powodu uważał, że doświadczenie z LSD może być niezwykle znaczące, pożyteczne i wzbogacające, nawet dla ludzi bardzo młodych wiekiem.
W tej wymianie poglądów miałem zastrzeżenia wobec tak wielkiego upublicznienia spraw związanych z badaniami nad LSD i psylocybiną, zwłaszcza od kiedy Leary zaprosił do udziału w swoich eksperymentach dziennikarzy z gazet codziennych i magazynów, a także zmobilizował radio i telewizję. Akcent położony został zatem na popularyzowanie, a nie na obiektywną informację. Leary bronił tego programu popularyzacji, gdyż czuł, że jest jego misją historyczną sprawić, aby LSD było znane na całym wiecie. Wielostronne, pozytywne efekty rozpowszechniania tych wiadomości, przede wszystkim wśród młodej generacji Amerykanów , sprawiają, że drobne obrażenia i godne ubolewania wypadki, będące skutkiem niewłaściwego użycia LSD, stają się mało znaczące. Są niewielką ceną do zapłacenia za te korzyści.
Podczas tej rozmowy nabrałem przekonania, że to niesprawiedliwe wobec Leary'ego nazywać go nieodmiennie apostołem narkotyków. Czynił on wyraźne rozgraniczenie między psychodelikami LSD, psylocybiną, meskaliną czy haszyszem o których pożytecznym efekcie działania był przekonany, a narkotykami uzależniającymi, jak morfina, heroina itp., kiedy to regularnie przestrzegał przed ich używaniem.
Z tego osobistego spotkania z dr. Leary'm odniosłem wrażenie, że jest to człowiek o czarującej osobowości, przekonany o swojej misji, broniący swoich racji z humorem, choć bezkompromisowo; człowiek, który naprawdę wzbił się wysoko w chmury, przeniknięty wiarą w cudowny efekt stosowania psychodelików i pełen optymizmu stąd czerpanego, a zatem człowiek, który zwykł był umniejszać, a nawet całkowicie nie dostrzegać faktycznych problemów, nieprzyjemnych faktów czy niebezpieczeństw. Leary wykazywał się także całkowitą beztroską wobec wyroków i zagrożeń czyhających na niego samego, co znalazło wyraźne potwierdzenie w jego późniejszych losach.
W czasie pobytu Leary'ego w Szwajcarii, spotkałem go przypadkiem raz jeszcze, w lutym 1972 roku, w Bazylei, przy okazji wizyty Michaela Horowitza, kuratora Biblioteki Pamięci Fritza Hugha Ludlowa z Chicago (Fritz Hugh Ludlow Memorial Library), która specjalizuje się w literaturze poświęconej narkotykom. Pojechaliśmy do mojego domu na wsi, niedaleko Burgu, gdzie wznowiliśmy rozmowę podjętą we wrześniu poprzedniego roku. Leary był niespokojny i zdystansowany, prawdopodobnie z powodu chwilowej niedyspozycji, i nasza dyskusja była tym razem mniej owocna.
Było to moje ostatnie spotkanie z dr. Leary'm. Opuścił on Szwajcarię pod koniec tego roku, po odejściu od swojej żony, Rosemary, w towarzystwie swojej nowej przyjaciółki, Joanny Harcourt-Smith. Po krótkim pobycie w Austrii, gdzie asystował przy produkcji dokumentalnego filmu o heroinie, Leary z przyjaciółką udali się do Afganistanu. Na lotnisku w Kabulu został zatrzymany przez agentów służb specjalnych i sprowadzony do więzienia San Luis Obispo w Kalifornii. Nic nie było słychać o Leary'm przez długi czas, aż jego nazwisko znów pojawiło się w czołówkach dzienników latem 1975 roku, wraz z oświadczeniem o poręczeniu i przedterminowym zwolnieniu z więzienia. Lecz nie uwolniono go aż do początku 1976 roku. Od jego przyjaciół dowiedziałem się, że zajął się psychologicznymi problemami, związanymi z podróżami kosmicznymi, oraz badaniem kosmicznych związków pomiędzy ludzkim systemem nerwowym a przestrzenią międzygwiezdną, a więc zagadnieniami, których studiowanie nie powinno być przyczyną dalszych kłopotów z powodu obiekcji czynników rządowych.


8. Podróże w świecie duszy

Tak zatytułował nauczyciel islamski, dr Rudolf Gelpke, swoją relację na temat auto-eksperymenów z udziałem LSD i psylocybiny która ukazała się w wydawnictwie Antaios w lutym 1962 roku. Tytuł ten pasuje dobrze do opisanych dalej eksperymentów z LSD. Podróże z udziałem LSD i podróże kosmiczne prowadzone przez astronautów, mają z sobą dużo wspólnego. Obydwa przedsięwzięcia wymagają bardzo ostrożnych przygotowań zarówno w odniesieniu do środków bezpieczeństwa, jak i celów, podejmowanych po to, aby zminimalizować zagrożenie i uzyskać najlepszy rezultat. Astronauci nie mogą pozostać w kosmosie, a eksperymentatorzy z LSD w transcendentalnych sferach. I jedni, i drudzy muszą wrócić na ziemię, do codzienności, gdzie uzyskane, nowe doświadczenia powinny być poddane ocenie.

Następujące dalej relacje zostały tak dobrane, aby ukazać różnorodność możliwych stanów odurzenia LSD. W doborze materiału była także brana pod uwagę określona motywacja do wzięcia udziału w takim eksperymencie. Zamieszczono tylko relacje osób, które eksperymentowały w poszukiwaniu poszerzenia możliwości doświadczania wewnętrznego i zewnętrznego świata, oraz tych, które próbowały z pomocą tego narkotykowego klucza otworzyć nowe "drzwi percepcji" (William Blake: doors of perception). Znalazły się tam również relacje takich osób, które doświadczyły działania LSD w sposób wyrażony metaforą przez Rudolfa Gelpke, który - w celu ustanowienia nowych perspektyw i nowego pojmowania “świata duszy” - użył tego środka do przezwyciężenia sił grawitacji, przestrzeni i czasu w znaczeniu, w jakim przyzwyczailiśmy się te kategorie pojmować. Pierwsze dwie z następujących dalej relacji pochodzą ze wspomnianej wcześniej publikacji Rudolfa Gelpke w Antaiosie.

Taniec duchów wiatru (0.075 mg LSD, 23 czerwca 1961 roku, godz. 13.00)

Zaraz po zażyciu tej dawki, którą należy uznać za średnią, wdałem się w ożywioną rozmowę z kolegą z pracy, którą prowadziliśmy do godz. 14.00.
Następnie samotnie odwiedziłem księgarnię Werthmullera, gdzie substancja zaczęła działać wyraźnie. Spostrzegłem, że tematy książek, wśród których spokojnie grzebałem w głębi księgarni, są mi całkowicie obojętne, podczas gdy przypadkowe szczegóły z mojego otoczenia nagle wysunęły się na pierwszy plan i stały się jako “znaczące”. Następnie, po upływie jakichś dziesięciu minut, zostałem odkryty przez znane mi małżeństwo i zmuszony do konwersacji z nimi, która, przyznaję, nie była dla mnie mila, choć i nie była specjalnie przykra. Przysłuchiwałem się tej rozmowie (nawet temu, co sam mówiłem) “jakby ze znacznego oddalenia”. Sprawy, o których rozprawialiśmy (konwersacja dotyczyła perskich opowieści, które wtedy tłumaczyłem) “należały do innego świata”. Świata, który mogłem teraz rzeczywiście sobą wyrażać (poza wszystkim, miałem świeżo wdrukowane “zasady gry”, o których pamiętałem), ale z którym nie miałem już dłużej żadnego emocjonalnego związku. Moje zainteresowanie nim zacierało się - tylko nie stać mnie było, aby to spostrzec.
Po udanym wymówieniu się, poszedłem do miasta na targ. Nie miałem żadnych “wizji”, słyszałem i widziałem wszystko normalnie, lecz równoczenie wszystko było inne w sposób trudny do wyrażenia; wszędzie “niewidzialne szklane mury”. Z każdym stawianym krokiem stawałem się coraz bardziej zautomatyzowany. Uderzyło mnie zwłaszcza spostrzeżenie, że stopniowo tracę kontrolę nad mięśniami twarzy, która wydawała się robić coraz bardziej stężała, pozbawiona całkowicie wyrazu, pusta, martwa - jak maska. Mogłem wciąż iść i wprawiać siebie samego w ruch tylko dlatego, że znałem tę czynność “z przeszłości” i pamiętałem, jak się to robi.
Lecz im dalej cofało się moje wspomnienie, tym bardziej stawałem się niepewny. Pamiętam, że w jakiś sposób zaczęły to wyrażać moje ręce: wkładałem je do kieszeni, wymachiwałem nimi, zaplatałem na plecach... jakby były zawadzającymi przedmiotami, które ciągną się za nami i o których nikt dobrze nie wie, jak się ich pozbyć. To samo wrażenie związane było z całym moim ciałem. Nie wiedziałem już, dlaczego tu było i dokąd powinienem z nim iść. Całkowicie straciłem poczucie sensu podejmowania podobnych decyzji. Mogłoby to zostać żmudnie zrekonstruowane, co wymagałoby zboczenia z trasy w celu zebrania wspomnień z przeszłości. Musiałem stoczyć tego rodzaju walkę, aby być zdolnym do przebycia krótkiego odcinka drogi z targu do domu, do którego trafiłem około godziny 15.10. Nie miałem najmniejszego poczucia bycia odurzonym. Oczekiwałem raczej stopniowego, umysłowego zaniku. W najmniejszym stopniu nie było to przerażające; lecz mogę sobie wyobrazić, że w okresach wpadania w pewne zaburzenia umysłowe, ma miejsce bardzo podobny proces, który jest rozciągnięty na znacznie dłuższy okres: pacjent, który doznał odłączenia od świata, może poruszać się w nim tak długo, jak długo utrzymuje się w nim wspomnienie poprzedniego, indywidualnego życia w społeczności ludzkiej. Jednak w miarę zacierania się wspomnień, aż do ich zaniku, traci całkowicie tę zdolność.
Krótko po wejściu do pokoju opanował mnie “szklisty stupor”. Usiadłem naprzeciwko okna i natychmiast wpadłem w zachwyt: okno było otwarte na oścież, lecz przezroczyste, gazowe firanki były zaciągnięte, a delikatny wiatr z zewnątrz bawił się nimi jak welonem. Poruszał także kreślonymi przez słońce zarysami roślin doniczkowych i liściastych pnączy, które stały na parapecie po drugiej stronie firanki wzdymanej podmuchami. Spektakl ten zawładnął mną całkowicie. “Utonąłem” w nim, wpatrując się tylko w to delikatne i nieustające falowanie i bujanie się cieni roślin w słońcu i na wietrze. Wiedziałem, czym “to” jest, lecz szukałem właściwego imienia, szukałem formuły, “magicznego słowa”, które znałem - i oto już je miałem: Totentanz, taniec śmierci... To był to, co wiatr i światło ukazywały mi na tiulowym ekranie. Czy było to przerażające ? Czy dotykało mnie to? Być może na początku. Lecz potem ogarnęła mnie wielka wesołość i usłyszałem muzykę ciszy i w rytm podmuchów nawet moja dusza udała się w tan z uwolnionymi cieniami. Tak, rozumiałem: to jest firanka i firanka sama w sobie JEST tajemnicą, największą z ukrytych. Dlaczego zatem mielibyśmy ją drzeć? Ten, kto to robi, rozrywa także samego siebie, gdyż "to, co jest poza", poza zasłoną, jest “nicością”...

Polip z głębiny (0.150 mg LSD, 15 kwietnia 1961 roku, godz. 9.15)

Początek efektu już po 30 minutach, z silną, wewnętrzną ekscytacją, drżeniem rąk, chłodem ciała i smakiem metalu na podniebieniu.
10.00: Otoczenie pokoju ulega transformacji w fosforyzujące fale, Pędzące z dołu i przepływające także przez moje ciało. Skóra, a zwłaszcza palce u nóg, naładowana elektrycznie; ciągle rosnące podniecenie utrudnia jasne myślenie...
10.20: Brak mi słów na opisanie mojego aktualnego stanu. Jest tak, jakby jakiś “inny” i kompletnie obcy ktoś obejmował mnie we władanie krok po kroku. Mam duże trudności z zapisywaniem (zahamowany czy puszczony? - nie wiem!). Złowieszczy proces postępującego samowyobcowania spotęgował we mnie odczucie bezsilności, bycia unoszonym coraz wyżej i bez ratunku. Około 10.30 poprzez zamknięte oczy zobaczyłem niezliczone, samo splatające się nitki na czerwonym tle. Niebo, ciężkie jak ołów, zdawało się przygniatać wszystko. Doznawałem ego ciśniętego w sobie i czułem się jak wysuszony karzeł.. Nieco przed 13.00 udało mi się opuścić coraz bardziej przytłaczającą atmosferę firmy w studiu, gdzie przeszkadzaliśmy tylko sobie nawzajem w całkowitym pogrążeniu się w odurzeniu. Usiadłem na podłodze w małym, pustym pokoju, z plecami przy ścianie i przez jedyne okno wąskiego frontu po przeciwległej stronie widziałem kawałek szaro-białego, zachmurzonego nieba. Podobnie jak całe otoczenie, wydawało się beznadziejnie normalne. Byłem przybity, a moje ja wydawało się być tak odpychające i okropne, że nie miałem (i tego dnia rzeczywicie kilkakrotnie desperacko tego unikałem) spojrzeć w lustro lub w twarz innej osobie. Bardzo chciałem, aby odurzenie skończyło się wreszcie, lecz moje ciało pozostawało nadal w jego władaniu. Wyobrażałem sobie, że w głębi jego napierającego i obezwładniającego ciężaru dostrzegam polipa, który setkami ramion otacza mnie i krępuje. W rzeczywistości doświadczałem tego w tajemniczym rytmie. Przeżywałem też elektryzujące kontakty, jakże prawdziwe, choć z niezauważalną w rzeczywistości, lecz złowieszczo wszechobecną istotą, do której zwracałem się głośno, obrzucając ją obelgami, jakbym licytował się z nią i wyzywał do otwartej walki. "To tylko projekcja zła, które jest w tobie" - zapewniał mnie inny głos. “To twój duchowy potwór!” Doznanie to było jak nagły cios mieczem.
Przeszyło mnie swą oczyszczającą mocą. Ramiona polipa odpadły ode mnie - jak ucięte - i równoczenie pochmurna i mroczna szarobiel nieba za otwartym oknem rozświetliła się nagle jak skrząca się w słońcu woda. Kiedy wpatrywałem się w nią urzeczony, zmieniła się (dla mnie!) w prawdziwą wodę.
Podziemne źródło opanowało mnie i przebiło się tutaj w jednej chwili i teraz wrzało przede mną, chcąc zamienić się w sztorm, w jezioro, w ocean z milionami milionów kropel - a na wszystkich kroplach, na każdej z nich, tańczyły światła... Kiedy pokój, okno i niebo powróciły wreszcie do mojej świadomości (była godzina 13.25), odurzenie z pewnością nie dobiegło jeszcze końca. Jego ostatnie akordy, które docierały do mnie podczas dwóch następnych godzin, bardzo przypominały tęczę, która następuje po burzy .
Stany wyobcowania z otoczenia i doświadczania obcości własnego ciała, opisane w powyższych eksperymentach Gelpkego, a także doznanie obcej istoty, demona, przejmującego władzę nad człowiekiem - są charakterystyczne dla odurzenia wywołanego LSD i mimo całej różnorodności i odmienności doświadczeń tego rodzaju, są cytowane w większości raportów badawczych. Opisywałem już to niesamowite doświadczenie opanowania przez demona LSD, jakie stało się moim udziałem w pierwszym planowanym auto-eksperymencie. Lęk i poczucie zagrożenia ogarnęły mnie wówczas bardzo mocno, gdyż nie wiedziałem jeszcze, że demon może także uwolnić swoją ofiarę.

Taniec Czapli

Relację z pełnego znaczeń auto-eksperymentu z użyciem LSD zamieścił Erwin Jaeckle w renomowanym, prywatnym czasopiśmie “Schicksalsrune in Orakel, Traum und Trance” (Arbon 1969). Doświadczenie zostało przeprowadzone 2 grudnia 1966 roku i było nadzorowane oraz skrupulatnie protokołowane przez Rudolfa Gelpke, a następnie relacja z niego została opisana i skomentowana przez eksperymentatora:
Jestem przekonany, że w czasie odurzenia udało mi się doświadczyć stanu nieoczekiwanego samozrozumienia. Nie przeraziło mnie to, jednak nie dowierzałem sobie, mając w pamięci liczne przełomy i katastrofy, prowokowane przez tego innego we mnie, którego spodziewałem się spotkać. Przekazałem zatem kluczyki do samochodu mojemu doradcy, gotów bronić się japońskim mieczem. Dwie godziny po wejściu do wspólnego kręgu i w godzinę od rozpoczęcia doświadczenia, moje zmęczenie pogłębiło się. Tylko odgłosy uległy przekształceniu, wydawały się ochrypłe, bezdźwięczne, jakby pochodziły z miejsc pokrytych śniegiem. To minęło. Puls był lekko przyspieszony. Po dwóch godzinach od rozpoczęcia eksperymentu obniżył się do 64 uderzeń. Poczułem się lżej, jakbym nic nie ważył i mógł bez zmęczenia wspiąć się na szczyt góry wznoszącej się za miastem, gdzie znajdował się zamek. Także przestrzeń pokoju przemierzałem lekki jak piórko. Cienie w rogach pokoju stały się niebieskawe jak dym z papierosa. Ciało unosiło się w powietrzu, bez ciężaru, pełne prześwitów, jakby nie było już ciałem, i nie wiadomo gdzie przebywało. Odświętna sala Bannerherrn nadymała się w coraz to innych miejscach, jakby znajdujące się w niej sprzęty oddychały. Kiedy celowo kierowałem spojrzenie na jakiś przedmiot, stawał się zwyczajny, jakby wyłączony z tej gry, jednak na skraju pola widzenia poszczególne sprzęty oddychały i, falując, poruszały ten jeden oddech, który je wszystkie obejmował. Kolory rozkwitały, stawały się intensywne, soczyste, a wielki obraz przedstawiający okręt stał się trójwymiarowy. Mógłbym nim odpłynąć w dal. Nie miałem jednak takiej potrzeby. Leżałem na plecach i nie zamierzałem się stąd ruszać. Odpłatą za lęk było kłamstwo. Zdawałem się to rozumieć i pragnąłem tylko być, nie posiadając żadnych oczekiwań. Trwałem, otwarty na to, co się dzieje, i wtedy przebiegło mi przez myśl, że każda rzecz zawiera literę akrostychu tworzącego filozofię całości i że warto w mnogości przedmiotów poszukiwać jedności, będącej treścią poematu świata. Doznałem tego jako uczucia jednoczącej miłości. Nie było to pomyślane, lecz raczej doświadczone zmysłowo i przypominało niemieckie powiedzenie ze “Szkółki mowy i milczenia”, które wyraziłem lakonicznie, po łacinie w postaci akrostychu: amor maximus amor rei est.
Poprosiłem mojego opiekuna, aby zapisał tę sentencję, gdyż chciałem go włączyć do poematu.
Miał też swój udział w światowym akrostychu.
Szukałem dla niego litery. Spełnił moją prośbę.
Nienawiść wygasła, została zamknięta. Moje doświadczenie wykraczało poza wszelkie granice. Na tym etapie eksperymentu męczyłem się z dobraniem właściwych słów. Nie znajdowałem jednak właściwych, a tylko odrzucałem nieodpowiednie, brzmiące banalnie. To, co czułem, dawało się wyrazić tylko językiem literackim, więc posługiwałem się nim przez cały czas eksperymentu, starając się przekazać moje odkrycie.
Byłem zawiedziony, gdy definicje okazywały się niewystarczające i wtedy wciąż od nowa, pełen zapału próbowałem je zmienić, śmiejąc się i biegając wkoło jak wariat, gdyż wiedziałem, co chcę powiedzieć, lecz nie mogłem odnaleźć właściwego słowa. Śmiech oznaczał zrozumienie tego, co było przedmiotem wglądu. Zrozumienie to było jednak nadaremne. Wiedziałem, że nawet nie warto się starać go przekazać. Wprost przeciwnie - byłem bliższy prawdzie pozostawiając zrozumienie samemu sobie. To pragnienie jego wyrażenia zniekształcało przekaz, podczas gdy porzucenie pragnień rozświetlało go. Zorientowałem się, że przeszkodą może tu być moja elokwencja. Lecz poszukiwane słowo ciągle mi się wymykało. Ono powinno być, a nie działać.To nie było odurzenie, lecz samopotwierdzenie mocy duchowej. Duch był obecny nie w mózgu, lecz w przestrzeni jego dopełnienia. Wiedziałem przeto, że akrostych rzeczywistości będzie się ujawniał z początku we wszystkich możliwych wierszach. Postanowiłem zatem także w przyszłości kontynuować nieskończone poszukiwania właściwych słów, których sens wykraczał poza indywidualną zmysłowość. Byłem pewny mojej mocy rozciągającej się na całą przyszłość i mogłem także doświadczać bólu moje słonecznej tkanki. Czułem ten ból.
Nie leżałem już, lecz nie czułem własnego ciężaru. Kiedy okryłem się aż pod szyję grubym, filcowym kocem, radość sprawiała mi jego powierzchnia, a palce zdawały się rozumieć tę rzecz i powoływać ją do istnienia mocą wyostrzonych zmysłów. Wtedy spod miodowozłocistego wieka skrzyni wyszły czaple. Kołysały się na boki cicho jak kwiaty. Parka. Jeden z ptaków przyglądał mi się uważnie, obserwował mnie. Ja też wpatrywałem się w niego.
Ujrzałem gałąź drzewa, lecz nie odwracałem wzroku.
Czaple prowadziły taneczną, kwiecistą dysputę.
Rozumiałem, co mówią. Także one brały udział w tym wzbierającym rytmie świata i były mu poddane. Uśmiechałem się niczym zawieszone w toni wodorosty do nich i oświadczyłem mojemu przewodnikowi, że wiem o tym, iż pochodzą z krainy cieni, lecz równoczenie mrugnąłem do nich okiem. Mimo to. Cóż bowiem jest rzeczywiste? Pytanie było równie nieprzekonujące jak ja sam, więc rozwiało się. Liczyło się samo porozumienie. Rozumiałem te czaple, których wysoko wyciągnięte dzioby stykały się z sobą i równoczenie rozumiałem, co spokojnym głosem mówił do mnie mój opiekun, z którym byłem zamknięty, dopóki one nie nadeszły. W tym rosnącym porozumieniu rozbłysnął niebiańsko rozsłoneczniony, złocisty ton drewnianego wieka. Równoczenie światło przygasło, a pokój znów stał się niemal wrogi, zimny, choć ja w dalszym ciągu pozostawałem pełen lekkości. Gdy wieko wypuściło kwiaty, znałem już to słowo, którego tak długo szukałem. Nie wypowiedziałem go jednak, gdyż rozwiało się. Było zawarte w pulsie, w oddechu przedmiotów będących na granicy wzroku.
Nie było niczym więcej, niż potężnym rytmem.
Określałem je poprzez negację każdego metrum.
W pomieszczeniu fresk okrętu rozbłyskiwał kolorami, po czym gasł, stając się znów obrazem. Nasycone przestrzenią kolory pochodziły z innej rzeczywistości.
Kolory miały wiele wymiarów. Na obrzeżach prześwitujące, u dołu stawały się całkiem płaskie, aby, po krótkim wzniesieniu się, opaść na sam dół. Te wzniesienia i upadki były w rzeczywistości rozbłyskami i gaśnięciami światła. Pokrywa skrzyni zaczęła się zamykać. Płaszczyzny były teraz przedzielone łukiem, jak cudownie, jednolicie napełniony plaster miodu w postaci kuli, której centrum znajdowało się gdzieś pode mną. Światło wsysało mnie z siłą równą mojemu ciężarowi. Nie ważyłem więc nic. Kartka, która na początku eksperymentu była biała, stała się bladoniebieska jak poranna mgła, a potem błękitno-czerwona, aż w końcu stała się jasnopurpurowa. Teraz jednak świat świecił błyszczącym, miodowym złotem. Wieko było tym, lecz to nie było wiekiem. Ten blask był pozaziemskiego pochodzenia, lecz całkiem obecny. On był tym. Dotarłem na miejsce nie przerywając tej podróży. Nie miała ona końca przy śniadaniu i po południu, także podczas powrotu samochodem do Schaffhausen, a później w drodze do Stein nad Renem. Wróciłem z niej cały i zdrowy. Kiedy podróż miała się ku końcowi, kilka jeszcze razy zdarzyło mi się osiągnąć ten stan, który powracał jak obraz odbity w lustrach - lekkość kroku, swoboda oddechu, chrypka w głosie. Zmysły były jednak uwolnione. To pozostało. I trwa. Świat stał się od tego czasu inny. Z pewnością bardziej kolorowy.
Ma też o jeden wymiar więcej. Ma inną plastyczność, Cechą tego wymiaru jest serdeczność.
Dlatego cieszyłem się bardzo, że nie ujawniły się emanacje mojej lękowej, ciemnej strony. Byłem dla siebie dobrym towarzyszem. I pozostanę nim nadal. Zawdzięczam temu doświadczeniu głębokie samopotwierdzenie. Przyniosło ufność, wolność i gotowość.
Na koniec podróży zabrałem z sobą tego lepszego - mnie. Rozumiemy się, śmiejemy się, gdyż razem tam byliśmy i jesteśmy złączeni jednym akrostychem, razem go też dźwigamy. Nie polegało to na zaburzeniu świadomości, ale na jej rozpadzie i poczuciu, że należymy do jednej światowej wspólnoty i jednego jej oddechu. Dlatego szelesty były identyczne i wyraźne. W swojej osobliwej teraźniejszości ujawniały świadectwo wszechobecności. Podobnie rzecz się miała z kolorami. Były rozświetlone, zastąpione wypełniającym je światłem, a nie barwą. Lecz i barwa i ono też były jednym. Zwycięstwo teraźniejszości nad zabezpieczeniami. Dlatego wiedziałem już dokładnie, jak płynie czas, który wciąż wyłaniał się z bezczasowej nieskończoności. Czas miał ekstensywny krok i intensywną nieskończoność. W taki sposób pędziły moje myśli to tu, to tam, a będąc to tu, to tam, były zwyczajnie pośrodku. Tego nie można utracić. Ku mojej radości okazało się, że cały eksperyment przebiegł w nastroju pełnej pogody. Rzadko miałem okazję śmiać się tak często i szczerze. Śmiałem się także zawsze potem, kiedy czułem się zjednoczony z przedmiotami lub gdy brakowało mi jakiegoś słowa, które miałem na końcu języka. Z każdym wybuchem śmiechu wyrażającego zrozumienie, zawieszeniu ulegała cała wiedza o świecie. Rymował się on w akrostychu, gdzie był śmiechem niebiańskim.
Relacja z eksperymentu Erwina Jaeckle jest o tyle znacząca, że jako literatowi i poecie udało mu się słowami wyrazić dużo z tych przeżyć związanych z LSD, które większość podróżników uznaje za “niewyrażalne” lub “nie poddające się opisowi”. Można także zapoznać się z jego osobistą filozofia, która została wpleciona w obraz przeżycia. Doświadczenie to ukazuje, jak duże piętno na przeżyciach wywołanych działaniem LSD wyciska osobowość eksperymentatora.

Doświadczenie malarza z LSD

Przygody opisane w następnym sprawozdaniu przez pewnego malarza należą do całkowicie innego rodzaju doświadczeń z LSD. Artysta ten odwiedził mnie, aby zapoznać się z moim poglądem, w jaki sposób powinno się rozumieć oraz interpretować przeżycia wywołane LSD. Obawiał się, że ta znacząca przemiana jego osobistego życia, jaka nastąpiła w wyniku doświadczeń z LSD, mogła być wynikiem zwyczajnego złudzenia. Moje wyjaśnienia - że LSD jako czynnik biochemiczny, wzmacnia tylko wizje, lecz nie kreuje ich i że wizje te pochodzą raczej z jego własnego wnętrza - podtrzymały zaufanie co do znaczenia jego własnej transformacji.

... Tak więc przybyliśmy z Evą do pustej doliny górskiej. Sądziłem, że to będzie wyjątkowo piękne przeżycie - wysoko, na łonie natury. Eva była młoda i atrakcyjna. Byłem dwadzieścia 1at starszy od niej, już w lecie życia. Wbrew przykrym doświadczeniom, będącym rezultatem erotycznych eskapad, jakie dane mi było kiedyś przeżyć, wbrew cierpieniu i rozczarowaniom, jakich już kiedy byłem sprawcą wobec osób, które mnie kochały i ufały mi, byłem znów popychany przez nieopanowaną siłę ku Evie, ku jej młodości. Byłem pod urokiem tej dziewczyny.
Nasz związek dopiero się zaczynał, lecz czułem ten uwodzicielski pociąg silniej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedziałem, że nie jestem w stanie dłużej mu się opierać.
Po raz drugi w moim życiu byłem znów gotów opuścić rodzinę, porzucić zajmowane stanowisko, zburzyć wszystkie mosty. Chciałem z Evą rzucić się bez zahamowań w to namiętne odurzenie. Ona była życiem, młodością. Krzyczało to we mnie raz po raz, pragnienie, aby wysączyć do ostatniej kropli naczynie pożądania i życia, aż do śmierci i wiecznego potępienia. Niech później zabiera mnie diabeł! W rzeczywistości już dawno temu wyrzuciłem boga i diabła ze swojego życia. Były dla mnie uosobieniem ludzkiej pomysłowości, wykorzystywane przez pozbawioną skrupułów, sceptyczną mniejszość w celu gnębienia i eksploatowania pełnej wiary, naiwnej większości. Nie chciałem mieć nic wspólnego z tą zakłamaną, społeczną moralnością. Chciałem cieszyć się życiem za wszelką cenę i miałem nadzieję przeżyć radość et apres nous le deluge. "Co mi tam żona, co mi tam dzieci - niech żebrzą, jeśli są głodne". Uważałem że instytucja małżeństwa wyrasta ze społecznego zakłamania. Małżeństwa moich rodziców i znajomych wydawały się dostatecznie potwierdzać tę opinię. Pary pozostawały w związkach, gdyż było to wygodniejsze - były przyzwyczajone do tego i hołdujące zasadzie "bycia tego winnym naszym dzieciom". Pod pozorem dobrego małżeństwa dręczyli się nawzajem emocjonalnie, aż dostawali wysypki lub wrzodów żołądka, ewentualnie każde prowadziło oddzielne życie.
Wszystko we mnie sprzeciwiało się myśli, że muszę kochać jedną i tę samą osobę do końca dni. Szczerze przyznaję, że postrzegałem to jako odrażające i nienaturalne. Tak przedstawiał się mój wewnętrzny stan w ten cudowny, letni wieczór nad górskim jeziorem. O siódmej wieczorem obydwoje zażyliśmy średnio mocną dawkę LSD, około 0,1 miligrama. Zaraz potem udaliśmy się na spacer wokół jeziora, po czym usiedliśmy na ławce. Rzucaliśmy kamienie do wody i obserwowaliśmy tworzące się kręgi fal. Czuliśmy delikatny, wewnętrzny niepokój. Około ósmej udaliśmy się do hotelowego baru, gdzie zamówiliśmy herbatę i kanapki. Było tam jeszcze kilkoro gości, którzy opowiadali dowcipy i śmiali się głośno.
Zerkali w naszą stronę. Ich oczy dziwnie błyszczały. Czuliśmy obcość i dystans i mieliśmy poczucie, że mogli coś u nas zaobserwować. Na zewnątrz powoli robiło się coraz ciemniej. Zdecydowaliśmy - aczkolwiek niechętnie - udać się do naszego pokoju.
Droga pozbawiona świateł prowadziła wybrzeżem jeziora w stronę oddalonego domu gościnnego, Kiedy włączyłem światło, granitowe schody, prowadzące od nabrzeżnej drogi do tego domu, zaczęły coraz intensywniej świecić. Nagle Eva poczuła niepokój i zrobiło jej się zimno. “O do diabła” - przemknęło mi przez myśl i poczułem nagłą grozę, która rozlała się po moich członkach. I już wiedziałem, że sprawy zaczynają przybierać zły obrót. W oddalonej mieścinie zegar wybił godzinę dziewiątą. Gdy tylko znaleźliśmy się w pokoju, Eva rzuciła się na łóżko i zaczęła patrzeć na mnie szeroko otwartymi oczami. Nie było nawet cienia szansy, abyśmy mogli pomyśleć o kochaniu się. Usiadłem na brzegu łóżka i trzymałem jej obydwie ręce. Wtedy nadszedł paniczny strach. Pogrążaliśmy się głęboko w horrorze nie do opisania, którego żadne z nas nie było w stanie zrozumieć. “Spójrz w moje oczy, spójrz na mnie!”, błagałem Evę, lecz jej wzrok był nieustannie zwrócony w inną stronę, a potem wybuchła głośnym płaczem i z przerażenia cała zaczęła się trząść. Nie mieliśmy żadnego wyjścia. Na zewnątrz była tylko mroczna noc i głębokie, ciemne jezioro. W miejscu ogólnym wszystkie światła wygaszono - ludzie poszli już prawdopodobnie spać. Co powiedzieliby, gdyby nas zobaczyli w tym stanie? Prawdopodobnie wezwaliby policję i wtedy sprawy przybrałyby jeszcze gorszy obrót. Skandal z narkotykami - nie do zniesienia, dręczące myśli.
Nie mogliśmy ruszyć się z miejsca. Siedzieliśmy otoczeni czterema drewnianymi ścianami, których deskowane łączenia jaśniały piekielnym blaskiem.
Stawało się to z każdą chwilą coraz trudniejsze do wytrzymania. Nagle drzwi się otworzyły i weszło “coś strasznego”. Eva krzyknęła dziko i schowała się pod przykryciem łóżka. Znów płacz. Pod przykryciem łóżka groza była jeszcze większa. "Spójrz prosto w moje oczy", wołałem do niej, lecz ona odwracała wzrok z lewa na prawo, jakby była niespełna rozumu. Zorientowałem się, że staje się szalona. W desperacji przytrzymałem ją za włosy tak, aby nie mogła odwrócić ode mnie twarzy. Ujrzałem śmiertelny strach w jej oczach. Wszystko wokół nas było wrogie i przerażające, jakby chciało nas zaatakować w następnej chwili. Musisz chronić Evę, musisz ją przeprowadzić przez to i wytrzymać aż do jutrzejszego ranka, kiedy efekt zaniknie - mówiłem do siebie. Wtedy znów pogrążyłem się w nie dającym się nazwać horrorze. Zatracił się czas i sens czegokolwiek i wydawało się, jakby stan ten nigdy nie miał się skończyć.
Przedmioty w pokoju poruszały się karykaturalnie; drwina i szyderstwo sączyły się ze wszystkich stron. Gdy zobaczyłem żółto-czarne buty Evy, które leżały zdjęte, było to niezwykle pobudzające, gdyż buty przypominały dwie wielkie osy pełzające po podłodze. Przewód wodociągowy usytuowany nad wanną zmienił się w głowę węża mającego oczy w miejscu kranów obserwującego mnie z wrogością. Przyszło mi też na myśl moje pierwsze imię, Jerzy, i w jednej chwili poczułem się jak Rycerz Jerzy, który musi walczyć dla Evy. Jej płacz wyrwał mnie z tych myśli. Skąpana w pocie i drżąca zbliżyła się do mnie. “Chcę pić”, wyjęczała z wielkim wysiłkiem. Nie puszczając Evy ręki, udało mi się podać jej szklankę wody. Lecz woda wydawała się mętna i lepka, była trująca i nie mogliśmy ugasić nią pragnienia. Dwie nocne lampki stołowe świeciły dziwnym blaskiem piekielnego światła. Zegar wybił dwunastą. To jest piekło, pomyślałem. Nie ma w nim tak naprawdę żadnego diabła, ani nie ma w nim demonów, lecz było przez nas widziane, wypełniało pokój i dręczyło nas niewyobrażalną grozą.
Wyobraźnia, czy nie? Halucynacje, projekcje? - mało znaczące kwestie, gdy zestawimy je z realnością strachu, który związał się z naszymi ciałami i wstrząsał nami: ten lęk - istniał. Przyszło mi do głowy kilka ustępów z książki Huxleya “Drzwi percepcji”, co przyniosło chwilową ulgę. Spojrzałem na Eve, na tę przerażającą, skamlającą istotę przeżywającą katusze i czułem wyrzuty sumienia i litość. Stała się dla mnie kimś zupełnie obcym, ledwie ją rozpoznawałem.
Miała na szyi delikatny, złoty łańcuszek z medalikiem z Matką Boską. Był to prezent od jej młodszego brata. Spostrzegłem, jak emanuje z niego dobroczynne i przynoszące ukojenie promieniowanie, mające związek z czystą miłością. Lecz wtedy groza ponownie wdarła się w spokój, jakby zmierzając do końcowego zniszczenia. Musiałem użyć całej mojej mocy, aby Evę powstrzymać. Słyszałem licznik elektryczny, tykający niesamowicie po drugiej stronie drzwi, jak gdyby w następnej chwili zamierzał mi przekazać jakąś niezwykle ważną, złą i druzgocącą wiadomość.
Szyderstwo, pogarda i złość dobiegały wyszeptywane z każdej szczeliny i zakamarka. W samym środku tej męczarni usłyszałem dobiegający z oddali odgłos krowich dzwonków, które brzmiały niczym cudowna, obiecująca muzyka. Lecz wkrótce znów zapadała cisza i wzbierały groza i strach. I jak tonący szuka koła ratunkowego, tak ja pragnąłem, aby krowy znów zechciały przejść koło domu. Lecz wszystko było martwe i tylko przerażające tykanie i buczenie licznika prądu rozbrzmiewało wkoło nas niczym niewidzialny, wrogi owad.
Wreszcie zawitało. Z wielką ulgą zauważyłem, jak jaśnieją szczeliny okiennic. Teraz mogłem pozostawić Evę sobie samej - uspokoiła się. Wyczerpana, zamknęła oczy i zapadła w sen. Wstrząśnięty i pełen smutku wciąż siedziałem na brzegu łóżka. Znikła moja duma i w kąt poszły pozory - to, co ze mnie pozostało, to kupka nieszczęścia. Obejrzałem się w lustrze i wzdrygnąłem się - w jedną noc postarzałem się o dziesięć lat. Przybity, spojrzałem na światło nocnej lampki, rzucające paskudny cień poprzez plecionkę z plastikowego sznura. Nagle całe światło stało się jaśniejsze, a plastikowe sznury zaczęły połyskiwać i skrzyć się. Błyszczały niczym diamenty i klejnoty we wszystkich kolorach i poczułem wszechobejmujące doznanie szczęścia. W oka mgnieniu znikły lampa, pokój, znikła Eva i znalazłem się w cudownie fantastycznym otoczeniu, Można by je porównać do nawy ogromnego gotyckiego kościoła, z nieskończoną liczbą kolumn i łuków. Nie były one jednak zrobione z kamienia, lecz z kryształu. Niebieskawe, żółtawe, mleczne i doskonale przezroczyste kolumny z kryształu otoczyły mnie niczym drzewa w dzikim lesie. Ich szczyty i konary ginęły w zawrotnych wyżynach.
Jasne światło ukazało się mojemu wewnętrznemu oku i delikatny, łagodny głos przemówił do mnie ze środka tego światła. Nie słyszałem tego uszami zewnętrznymi, lecz postrzegałem jako czyste myśli, które naraz się pojawiały. Dotarło do mnie, że w grozie przeszłej nocy doświadczyłem mojego własnego, indywidualnego stanu - siebie. Mój egotyzm sprawiał, że trzymałem się z dala od ludzi, co doprowadziło do wewnętrznej izolacji. W rzeczywistości kochałem tylko siebie, nie kogoś obok; uwielbiałem nagrodę, którą ktoś mi dawał. Świat istniał tylko po to, aby zaspokoić moje żądze. Stałem się sztywny, zimny i cyniczny. Znakiem tego było piekło: egotyzmu i braku miłości. Dlatego wszystko wydawało się dziwne i nie związane ze mną, a przez to pogardliwe i przerażające. Wśród płynących łez zostałem oświecony wiedzą, że prawdziwa miłość oznacza wyrzeczenie się egotyzmu i że to raczej nie pragnienia, lecz nieegotyczna miłość buduje mosty do serc naszych bliskich. Fale niezwykłego szczęścia przepływały przez moje ciało. Doświadczałem łaski Boga. Lecz jak to możliwe, że to spływało na mnie, szczególnie z tego taniego lampionu? Wtedy wewnętrzny głos powiedział: bóg jest wszędzie.
To doświadczenie znad górskiego jeziora dało mi pewność, że poza ulotnym, materialnym światem, istnieje także wieczna, duchowa rzeczywistość, która jest naszym prawdziwym domem. Jestem teraz w drodze do domu. Dla Evy wszystko pozostało tylko złym snem.
Rozstaliśmy się wkrótce potem.

cdn
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:39    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

Radosna pieśń istnienia

Zamieszczona poniżej relacja pochodzi od dwudziestopięcioletniego agenta handlowego i została zamieszczona w książce Johna Cashmana LSD cudowny narkotyk. Przypadek jest wart uwagi, gdyż opisuje charakterystyczny efekt działania LSD, kiedy błogość i koszmar mieszają się z sobą niczym następujące po sobie śmierć i odrodzenie.
Moje pierwsze doświadczenie z LSD miało miejsce w domu bliskiego przyjaciela, który był moim przewodnikiem. Otoczenie było wygodnie znajome i relaksujące. Zażyłem dwie ampułki (200 mikrogramów) LSD, zmieszane ze szklanką destylowanej wody. Doświadczenie trwało około jedenastu godzin, od ósmej wieczorem w sobotę aż prawie do godziny siódmej następnego ranka. Nie miałem żadnej ustalonej płaszczyzny porównania, lecz jestem przekonany, że żaden święty nie przeżył nigdy równie wspaniałych i radosnych wizji i nie doświadczył bardziej błogiego stanu transcendencji. Moje możliwości opisania cudów są żałosne i całkiem nieadekwatne do tego zadania. Szkic, w dodatku sknocony, musi wystarczyć tam, gdzie tylko ręka wybitnego artysty, pracującego z pełną paletą kolorów jest w stanie oddać prawdę przekazu. Muszę przeprosić za moje własne ograniczenia i kiepskie próby, służące zredukowaniu tego najważniejszego doświadczenia w moim życiu do zwykłych słów. Mój wyniosły śmiech z tych, którzy próbowali w niezdarny i powściągliwy sposób opisać mi niebiańskie wizje, przekształcił się w wyrozumiały uśmiech konspiratora - to wspólne doświadczenie nie potrzebuje słów.
Moją pierwszą myślą po wypiciu LSD było to, że nie wywołuje ono żadnych skutków. Mówiono mi, że pierwsze objawy w postaci mrowienia na skórze zaczynają się po trzydziestu minutach. Nie było żadnego mrowienia. Skomentowałem to, na co mój przyjaciel poprosił mnie, abym się zrelaksował i zaczekał. Z braku innych rzeczy do roboty, wgapiłem się w magiczne oko odbiornika radiowego, kiwając głową w rytm kawałka jazzowego, którego nie znałem. Sądzę, że trwało to kilkanaście minut, zanim zorientowałem się, że światło kalejdoskopicznie zmienia kolor w ślad za zmianami skali muzycznej dźwięków, świecąc na czerwono i żółto przy dźwiękach wysoko tonowych i mocnym fioletem przy tonach niskich. Wybuchnąłem śmiechem. Nie miałem pojęcia, kiedy to się zaczęło. Wiedziałem jednak, że nastąpiło.
Zamknąłem oczy, lecz kolorowe nuty wciąż tu były.
Poraziła mnie niezwykła świetlistość barw. Próbowałem coś powiedzieć, aby opisać te jasne i rozedrgane barwy. Jednak nie wydawało się to takie ważne. Przy otwartych oczach promieniejące kolory zalewały pokój, nakładając się jedna na drugą zgodnie z rytmem muzyki. Nagle stałem się świadomy tego, że kolory były muzyką. Odkrycie to nie było dla mnie czymś zaskakującym. Wartości, tak strzeżone i chronione, stawały się mało znaczące. Chciałem mówić o barwnej muzyce, lecz nie byłem w stanie tego zrobić. Byłem zredukowany w wypowiedziach do jednosylabowych słów, gdyż wielosylabowe impresje gnały przez moją głowę z prędkością światła. Zmieniały się rozmiary pokoju, z początku przybierając kształt rozwibrowanego diamentu, nadymającego się z czasem do rozmiaru kulistego, jakby ktoś wpompowywał do pomieszczenia powietrze, rozszerzając go do najwyższych możliwych granic. Miałem trudności ze skupianiem uwagi na przedmiotach. Rzeczy rozmazywały się w nieostrą masę, znikały lub - samo napędzane - odpływały w przestrzeń wizji toczących się w zwolnionym tempie, które budziły moją najwyższą ciekawość. Próbowałem sprawdzić czas na zegarku, lecz nie byłem w stanie skupić się na rękach. Pomyślałem, żeby zapytać o czas, ale myśl odpłynęła. Byłem zbyt zajęty patrzeniem i słuchaniem. Harmonijne dźwięki były radosne, sygnały znaczące.
Byłem kompletnie oczarowany. Nie miałem pojęcia, jak długo to trwało. Wiedziałem tylko, że jajo było późniejsze. Jajo, wielkie, pulsujące i świecące na zielono, było już tam, choć jeszcze go nie widziałem. Wyczuwałem, że już tu jest. Utknąłem w połowie pokoju. Byłem zauroczony pięknem jaja. Byłem równoczenie zaniepokojony, że może upaść na podłogę i stłuc się. Nie chciałem, aby to się stało. Najważniejszą rzeczą było to, aby jajo się nie zbiło. Lecz zanim do końca o tym pomyślałem, jajo powoli rozpuściło się i odsłoniło olbrzymi, wielobarwny kwiat, który nie przypominał żadnego kwiatu, jaki kiedykolwiek widziałem. Jego niewiarygodnie przepiękne płatki, otwierające się w stronę pokoju, rozpylały w każdym kierunku kolory nie do opisania. Czułem te kolory i słyszałem je, rozbrzmiewające w całym ciele, chłodne i ciepłe, piskliwe i dzwoniące. Pierwszy sygnał zrozumienia pojawił się później, gdy środek kwiatu zaczął pochłaniać jego kwiatki, aż wyłoniło się czarne i błyszczące centrum uformowane z odwłoków tysięcy mrówek, które pożerały płatki w śmiertelnie powolnym tempie. Chciałem krzyknąć na nie, aby powstrzymać je albo skłonić do pośpiechu. Bolało mnie to, że te piękne płatki kwiatów znikają tak powoli, jakby były zjadane przez jakąś podstępną chorobę. Wreszcie, w błysku zrozumienia spostrzegłem z przerażeniem, że te czarne obiekty pożerają także mnie. Byłem kwiatem, a ta obca, podstępna rzecz zjadała mnie. Krzyknąłem lub wrzasnąłem, nie pamiętam tego dobrze. Byłem przepełniony strachem i odrazą. Usłyszałem, jak mój przewodnik mówi: “Uspokój się. Podążaj za tym. Nie walcz. Idź za tym”. Próbowałem, lecz skryta ciemność budziła taki wstręt, że wrzeszczałem: “Nie mogę! Na miłość boską, pomóż mi!” Głos był kojący i zapewniający. "Pozwól temu dziać się, Wszystko jest w porządku. Nie obawiaj się. Idź za tym. Nie walcz". Czułem się, jakbym się rozpuszczał w tej przerażającej zjawie. Moje ciało zmieniało się w strumienie fal, które stapiały się z jądrem ciemności, a umysł pozbywał się ego i życia, a nawet śmierci.
W jednym z wielkich, rozpuszczonych kryształów dowiedziałem się, że jestem nieśmiertelny. Zadałem pytanie: “Czy jestem martwy?” Lecz pytanie było pozbawione znaczenia. Znaczenie było bez znaczenia. Nagle pojawiło się białe światło i migotliwe piękno jedności. Światło było wszędzie. Białe światło o czystości nie dającej się opisać. Byłem martwy i narodzony, a radość była czyta i święta. Moje płuca były rozrywane radosną pieśnią istnienia. Była jedność i życie, a cudowna miłość, która wypełniała moją istotę nie znała granic. Moja świadomość była wyostrzona i pełna. Widziałem boga i diabła oraz wszystkich świętych i znałem prawdę. Czułem, jak wpływam w kosmos, lewitując bez żadnych ograniczeń, jak błogo uwolniony płynę w promieniach niebiańskich wizji.
Chciałem krzyczeć i śpiewać o cudownym nowym życiu, o uczuciu i formie, o radosnym pięknie i całej tej szalonej ekstazie wspaniałości. Wiedziałem i rozumiałem, że wszystko to jest do pojęcia i zrozumienia. Byłem nieśmiertelny, mądry poza mądrością i zdolny do wszelkiej miłości. Każdy atom mojego ciała i duszy widział i czuł boga. Świat był ciepłem i dobrocią. Nie było czasu, ani miejsca, ani mnie samego. Była tylko harmonia kosmiczna. Wszystko było przeniknięte białym światłem. Każda cząstką moja istota wiedziała, że tak właśnie jest.
Wchłaniałem w siebie tę świetlistość bez żadnego opamiętania. Gdy doznanie słabło, chciałem zatrzymać je i nieustępliwie walczyłem z wdzierającymi się realiami czasu i przestrzeni. Uwarunkowania naszej ograniczonej egzystencji przestały mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Widziałem rzeczywistość ostateczną, poza którą nie istnieje żadna inna.
Gdy powoli wracałem do świata tyranii zegarów, planów i małych nienawiści, próbowałem opowiadać o mojej podróży, oświeceniu, grozie, pięknie, o tym wszystkim. Musiałem chyba bełkotać jak idiota. Myśli migały z zawrotną prędkością, lecz słowa nie mogły znaleźć żadnego ładu. Przewodnik śmiał się i mówił, że to rozumie.

Przedstawione w powyższym wyborze sprawozdania z "podróży w kosmosie duszy", nawet jeśli obejmują tak różnorodne doświadczenia, nie są mimo to w stanie oddać pełnego obrazu szerokiego spektrum możliwych reakcji na LSD, które rozciąga się od najbardziej wysublimowanych doznań duchowych, religijnych i mistycznych, aż po poważne psychosomatyczne zaburzenia. Znane są opisy sesji z użyciem LSD, w których brak jest całkowicie doświadczeń wizjonerskich czy związanych z pobudzeniem fantazji, przedstawionych w zamieszczonych tu relacjach. W opisach tych uczestnik pozostawał przez cały czas trwania eksperymentu w stanie koszmarnego dyskomfortu fizycznego i psychicznego lub czuł się poważnie chory. Raporty na temat modyfikacji doświadczeń seksualnych pod wpływem LSD są również sprzeczne. Ponieważ pobudzanie wszystkich wrażeń zmysłowych jest podstawową cechą działania LSD, zmysłowe orgie lub kontakty seksualne mogą doznać niewyobrażalnego wzmocnienia. Jednak notuje się także przypadki, w których użycie LSD prowadziło nie do oczekiwanego raju erotycznego, lecz do czyśćca lub nawet piekła, przerażającego wyłączenia wszelkich odczuć zmysłowych i martwej pustki. Taka różnorodność i wykluczanie się reakcji na narkotyk charakterystyczne są wyłącznie dla LSD i pokrewnych halucynogenów. Wyjaśnienie tego leży w kompleksowości i różnorodności świadomości i podświadomości ludzkich umysłów, które LSD jest w stanie przeniknąć i ożywić w taki sposób, że są doświadczane jako realne.


9 Meksykańscy krewni LSD

Pod koniec 1956 roku zwróciła moją uwagę notatka zamieszczona w gazecie codziennej. Amerykańscy badacze odkryli grzyby, powodujące stan odurzenia, któremu towarzyszyły halucynacje. Grzyby te były jedzone podczas ceremonii religijnych przez pewne grupy Indian w południowym Meksyku.

Święty grzyb teonaizacatl

Ponieważ, poza kaktusem meskalinowym, odkrytym także w Meksyku, żadne inne narkotyki wywołujące halucynacje podobne do wizji występujących po zażyciu LSD nie były w tamtym czasie znane, miałem ochotę nawiązać kontakt z tymi badaczami, aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących grzybów. Lecz w krótkim, prasowym artykule nie było żadnych nazwisk ani adresów, było więc niemożliwym uzyskać jakie dalsze informacje. Tym niemniej od tego czasu tajemnicze grzyby, których chemiczna analiza mogła być interesującym zagadnieniem, zapadły mi w pamięć.
Jak okazało się później, LSD było przyczyną, że grzyby te znalazły drogę do naszego laboratorium, bez żadnych starań z mojej strony, na początku następnego roku.
Dzięki pośrednictwu dr. Yvesa Dunanta, w tamtym czasie dyrektora oddziału Sandoza w Paryżu, do kierownictwa działu badań farmaceutycznych w Bazylei trafiło zapytanie profesora Rogera Heima, dyrektora Laboratorium Kryptogramicznego Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, czy nie bylibyśmy zainteresowani przeprowadzeniem badań chemicznych meksykańskich grzybów halucynogennych. Z wielką radością zadeklarowałem chęć rozpoczęcia tej pracy w moim oddziale, w laboratoriach badań produktów naturalnych. To miało okazać się mostem prowadzącym mnie ku ekscytującym badaniom świętego grzyba Meksykanów, które były już wówczas mocno zaawansowane w obszarze etnomykologicznym i botanicznym.
Przez długi czas istnienie tych magicznych grzybów pozostawało kwestią nierozstrzygniętą. Historia ponownego ich odkrycia została przedstawiona z pierwszej ręki we wspaniałym, dwutomowym dziele klasyki entomykologii “Mushrooms, Russia and History” (Pantheon Books, New York, 1957) autorstwa amerykańskich badaczy, Valentiny Pavlovnej Wasson i jej męża, R. Gordona Wassona, którzy odegrali decydującą rolę w tym odkryciu. Następujące dalej opisy fascynującej historii tych grzybów są zaczerpnięte właśnie z dzieła Wassonów. Pierwsze zapisane wzmianki na temat użycia odurzających grzybów przy - okazji uroczystości, ceremonii religijnych lub magicznych praktyk uzdrawiających, pochodzą od siedemnastowiecznych hiszpańskich kronikarzy i przyrodników, którzy przyjechali do tego kraju wkrótce po najeździe Meksyku przez Fernando Cortesa. Najlepsze świadectwo pochodzi od franciszkanina, ojca Bernardino de Sahagun, który wspomina magiczne grzyby i opisuje efekt ich działania oraz sposób użycia w kilku fragmentach swojej znanej pracy historycznej. Historia General de las Cosas de Nueva Espana, napisanej w latach 1529-1590. Opisuje w niej, dla przykładu, jak kupcy świętowali w czasie grzybowych przyjęć swój powrót z pomyślnej wyprawy handlowej.
"Zjadali grzyby zaraz po przybyciu na uroczystość, w czasie, który nazywali godziną dmuchania we flety. Powstrzymywali się wówczas od jedzenia czegokolwiek, a przez całą noc pili tylko czekoladę i spożywali grzyby w miodzie. Kiedy grzyby zaczynały już działać, odbywały się tańce i zawodzenia... Niektórzy spostrzegali w wizjach, że zginą na wojnie. Inni poprzez wizje dowiadywali się, że mogą zostać pożarci przez dzikie zwierzęta... Jeszcze inni dostrzegali w wizjach własne bogactwo, powodzenie lub dowiadywali się, że mogliby kupić niewolnika i stać się panami niewolników. Byli tacy, których wizje ostrzegały przez cudzołóstwem i możliwością stracenia głowy w wyniku ukamienowania, oraz tacy, którzy odkrywali w wizjach, że grozi im utonięcie. Niektórzy dowiadywali się w wizjach, że doznają spokoju w śmierci. Inni widzieli, jak spadają z dachu i zabijają się... Wszystkie takie rzeczy można było zobaczyć... A kiedy efekt działania grzybów ustępował, uczestnicy przyjęcia oddawali się rozmowom na temat tego, co każdy z nich zobaczył w swoich wizjach."
W publikacji z tego samego okresu ojciec dominikanin Diego Duran donosi, że grzyby odurzające były spożywane w czasie wielkich obchodów z okazji wstąpienia na tron Moktezumy II, sławnego władcy Azteków, w roku 1502.
Z kolei we fragmencie siedemnastowiecznej kroniki Don Jacinto de la Serna opisuje użycie tych grzybów w obrządkach religijnych:
"I oto, co nastąpiło - do wioski przyszedł Indianin... nazywał się Juan Chichiton... i przyniósł czerwonawego koloru grzyby, zebrane na wyżynie. Przy ich pomocy doszło do wielkiego bałwochwalstwa... W domu, w którym zebrali się wszyscy z okazji świętej uroczystości... całą noc grał na teponastli (aztecki instrument perkusyjny) i rozbrzmiewały śpiewy. Po upływie niemal całej nocy, Juan Chichiton, który był kapłanem w tym poważnym obrządku, rozdał te grzyby do zjedzenia wśród wszystkich obecnych na uroczystości w sposób, w jaki podaje się komunię, i dał im pulque do wypicia... tak, że wszyscy potracili głowy, że aż wstyd było patrzeć." W Nahuatl, języku Azteków, grzyby te nosiły nazwę “teonancatl”, co może zostać przetłumaczone jako “święte grzyby”.
Istnieją przesłanki, aby sądzić, że ceremonie, podczas których wykorzystywano te grzyby odbywały się dużo wcześniej, w okresie przedkolumbijskim.
Tak zwane grzybowe kamienie zostały znalezione w Salwadorze, Gwatemali i na rozległych, górzystych obszarach Meksyku. Są to rzeźby kamienne w formie grzyba kapeluszowego, na którego nóżce została wyrzeźbiona twarz lub postać boga lub zwierzęcopodobnego demona. Większość z nich mierzy wysokość około 30 centymetrów. Najstarsze znaleziska pochodzą, zdaniem archeologów, z okresu 500 lat p.n.e.
R. G. Wasson dość przekonująco wnioskuje, że istnieje związek pomiędzy tymi grzybowymi kamieniami, a teonanacatl. Jeśli rzeczywicie tak jest, znaczy to, że kult grzybów, ich magiczno-medyczne i religijno-obrzędowe zastosowanie, znane są od ponad dwóch tysięcy lat. Dla misjonarzy chrześcijańskich rezultaty odurzenia w postaci wizji i halucynacji były wynikiem działania szatana. Próbowali zatem przy pomocy wszelkich dostępnych środków wykorzenić zwyczaj ich używania. Lecz powiodło im się to tylko częściowo, gdyż w tajemnicy Indianie do tej pory używają w obrzędach grzybów teonanacatl, które są dla nich święte.
Aż dziw, że wzmianki ze starych kronik dotyczące użycia magicznych grzybów były pomijane przez następne stulecia, prawdopodobnie dlatego, że były postrzegane jako twory wyobraźni pochodzące z epoki zabobonów. Wszelkie ślady prowadzące do “świętych grzybów” groziły zatarciem, gdy po wystąpieniu amerykańskiego botanika dr. W. E. Safforda na zgromadzeniu Towarzystwa Botanicznego w Waszyngtonie przyjęto raz i na zawsze pogląd, który zaczęto propagować w publikacjach, jakoby nigdy nie istniało coś takiego, jak magiczny grzyb, a wszelkie sugestie tego rodzaju opierają się na błędzie hiszpańskich kronikarzy, którzy pomylili grzyby z kaktusem meskalinowym. Mimo fałszywości, opinia Safforda przyczyniła się tak czy inaczej do skierowania uwagi świata naukowego na zagadkę cudownych grzybów.
Pierwszym, który otwarcie zakwestionował tłumaczenie Safforda był meksykański lekarz, dr Blas Pablo Reko, który znalazł dowody świadczące o tym, że grzyby były w dalszym ciągu używane podczas medyczno-reIigijnych ceremonii, w odległych rejonach gór na południu Meksyku. Lecz dopiero w 1938 roku antropolog Robert J. Weitlaner i dr Richard Evans Schultes, botanik z uniwersytetu Harvarda, znaleźli w tym rejonie prawdziwe grzyby, które były używane podczas takich ceremonii. Jeszcze w tym samym roku grupka młodych, amerykańskich antropologów kierowanych przez Jeana Bassetta Johnsona po raz pierwszy uczestniczyła w tajemnej, nocnej ceremonii z udziałem grzybów. Miało to miejsce w Huautla de Jimenez, stolicy kraju Mazateków w Stanie Oaxaca. Lecz badacze ci byli tylko obserwatorami, nie dopuszczono ich do zażycia grzybów. Johnson donosił o tym zdarzeniu w szwedzkim czasopiśmie (“Ethnological Studies” 9, 1939).

Na tym przerwano badania nad magicznymi grzybami. Wybuchła II wojna światowa. Schultes na rozkaz władz amerykańskich musiał zająć się produkcją kauczuku na terenie Amazonii, a Johnson zginął na wojnie zaraz po lądowaniu aliantów w Afryce Północnej. Dopiero amerykańskie małżeństwo badaczy, dr. Valentina Pavlovna Wasson oraz jej mąż R. Gordon Wasson, ponownie ujęło problem od strony etnograficznej. R. G. Wasson był bankierem, vice-prezydentem J. P. Morgan Co. w Nowym Jorku. Jego żona, która zmarła w roku 1958, była lekarzem pediatrą. Wassonowie rozpoczęli pracę w 1953 roku w wiosce Mazateckiej Huautla de Jimenez, gdzie piętnaście lat wcześniej J. B. Johnson i inni stwierdzili ciągłe istnienie starodawnego indiańskiego kultu grzybów. Uzyskali oni szczególnie wartościowe wskazówki od amerykańskiej misjonarki, która działała na tym terenie od wielu lat. Eunice V . Pike była członkinią bractwa Tłumaczy Biblii Wycliffe'a. Dzięki znajomości miejscowego języka oraz jej urzędowym związkom z mieszkańcami, Pat jako jedyna miała informacje na temat znaczenia magicznych grzybów. Podczas kilku dłuższych pobytów w Huautla i okolicy Wassonowie mogli ze szczegółami poznać obecne formy użycia tych grzybów i porównać je z opisami ze starych kronik. Dowiodło to, że wiara w “święte grzyby” wciąż była powszechnie obecna wśród ludności zamieszkującej tamte okolice. Jednak Indianie trzymali swoją wiarę w ukryciu przed cudzoziemcami.
Zdobycie zaufania tubylczej ludności i uzyskanie wglądu w tę tajemną domenę wymagało zatem niezwykłego taktu i umiejętności. We współczesnej formie kultu grzybowego stare idee religijne oraz zwyczaje mieszają się z ideami i pojęciami chrześcijańskimi. Dlatego o grzybach mówi się często jak o krwi Chrystusa, i że rosną one tam, gdzie spadają na ziemię krople Chrystusowej krwi. Zgodnie z innymi wierzeniami, grzyby wyrastają tam, gdzie pada kropla śliny z ust Chrystusa, nawilżając glebę i dlatego to właśnie sam Jezus Chrystus przemawia poprzez grzyby. Ceremonia grzybów odbywa się po zasięgnięciu konsultacji. Poszukujący rady lub osoba chora bądź jej rodzina zadają pytania “szamanowi” lub “szamance”, sabio lub sabia, nazywanych także curandero lub curandera, opłacając poradę współczesnymi pieniędzmi.
Słowo curandero może być najlepiej przetłumaczone jako “ksiądz-znachor”, gdyż osoba ta spełnia funkcję zarówno jednego, jak i drugiego, ponieważ ci pojawiają się w tych odległych regionach niezwykle rzadko. W języku Mazateków duchowy uzdrawiacz nazywa się co-ta-ci-ne, co oznacza “tego, który wie”. Spożywa on grzyby w ramach ceremonii, która odbywa się zawsze nocą. Inne osoby uczestniczące w obrządku mogą czasem także przyjąć grzyby, lecz dla curandero przeznaczana jest zawsze dużo większa dawka.
Ceremonia odbywa się przy akompaniamencie błagań i modłów. Grzyby są wówczas okadzane nad miednicą, w której spala się copal (żywica kadzidlana).
w zupełnej ciemności lub niekiedy przy świetle świecy, wszyscy leżą bez ruchu na słomianych matach, a curandero, klęcząc lub siedząc, modli się i śpiewa przed rodzajem ołtarza z krzyżem, świętym obrazkiem lub innym obiektem kultu. Następnie curandero udziela porad, będąc pod wpływem świętych grzybów w stanie wizjonerskim, w czym w mniejszym lub większym stopniu uczestniczą nawet bierni obserwatorzy. W jego monotonnej pieśni grzyby teonanacatl udzielają odpowiedzi na zadane pytania. Mówią, czy chora osoba będzie żyć, czy umrze i jakie zioła należy zastosować przy kuracji; ujawniają też, kto był zabójcą jakiejś osoby lub kto ukradł konia; mówią też, jak się wiedzie dalekim krewnym i temu podobne rzeczy.
Ceremonia grzybowa spełnia funkcję nie tylko tego rodzaju poradni. Dla Indian ma także sens zbliżony w wielu punktach do znaczenia komunii świętej wśród praktykujących chrześcijan. Z wielu wypowiedzi tubylców można wnioskować, że wierzą, iż bóg dał Indianom święte grzyby z powodu ich ubóstwa, braku lekarzy oraz lekarstw a także dlatego, że nie potrafią czytać, w szczególności Biblii, więc bóg może do nich przemawiać bezpośrednio poprzez grzyby. Misjonarka Eunice v. Pike wzmiankuje na temat trudności w docieraniu z przesłaniem chrześcijańskim w formie pisanej do ludzi, którzy wierzą, że posiadają metody - są to oczywicie święte grzyby - objawiania im boskich wyroków w sposób bezpośredni i zrozumiały. Grzyby umożliwiają wgląd w sprawy niebiańskie i ustanowienie komunikacji z samym bogiem. Szacunek, jaki Indianie mają dla świętych grzybów, objawia się także w ich zasadach, które mówią, że grzyby mogą być spożywane wyłącznie przez osoby “czyste”. Poprzez określenie “czyste” rozumie się czystość ceremonialną, co oznacza, między innymi, abstynencję seksualną trwającą co najmniej cztery dni przed i po zażyciu grzybów. Pewne reguły muszą też zostać spełnione podczas zbierania grzybów. Gdy nie przestrzega się tych zasad, grzyby mogą spowodować chorobę lub nawet śmierć osoby je spożywającej. Wassonowie podjęli pierwszą wyprawę do Meksyku w 1953 roku, lecz dopiero w roku 1955 udało im się pokonać nieśmiałość i rezerwę Mazateków, z którymi zaprzyjaźnili się w tym czasie, do tego stopnia, że zostali dopuszczeni do ceremonii grzybowej jako aktywni jej uczestnicy. R. Gordon Wasson i jego towarzysz, fotograf Allan Richardson zjedli święte grzyby pod koniec czerwca 1955 roku. Stało się to w czasie nocnej ceremonii grzybowej. z dużym prawdopodobieństwem byli oni dzięki temu pierwszymi obcokrajowcami i pierwszymi białymi, którzy dostąpili zaszczytu zażycia teonanacatl.
W drugim tomie książki Mushrooms, Russia and History, w porywających słowach Wasson przedstawia swoją opowieść o tym, jak to znalazł się całkowicie we władaniu grzybów, choć - aby być zdolnym do obiektywnej obserwacji - starał się walczyć ze skutkami ich działania. Najpierw ujrzał geometryczne, kolorowe wzory, które nabrały wkrótce cech architektonicznych. Potem nastąpiły wizje okazałych kolumnad, pałaców o nadnaturalnej harmonii i przepychu, zdobionych drogocennymi klejnotami, wspaniałych pojazdów prowadzonych przez cudowne istoty, znane wyłącznie z mitologii, a także niezwykłych, świetlanych krajobrazów. Duch oddzielony od ciała unosił się w bezczasie, w przestrzeni fantazji, poród obrazów pochodzących z wyższych światów i nasączonych głębszymi znaczeniami niż te, które pochodzą ze zwykłej, codziennej rzeczywistości. Istota życia, ta niewypowiedziana, zdawała się być na wyciągnięcie ręki, lecz główne drzwi pozostały zamknięte. Ten eksperyment dostarczał, zdaniem Wassona, niepodważalnego dowodu, że magiczna moc przypisywana grzybom jest faktem, a nie jakimś zabobonem.
W celu poddania grzybów naukowym badaniom, Wasson nawiązał wcześniejszą współpracę z mykologiem, profesorem Rogerem Heimem z Paryża.
Towarzysząc Wassonom w kolejnych wyprawach do kraju Mazateków Heim przeprowadził botaniczną identyfikację świętych grzybów. Wykazał, że były to grzyby blaszkowe z rodziny Strophariaceae, grupy kilkunastu różnych gatunków, nie opisanych wcześniej naukowo, należących w przeważającej mierze do rodzaju Psilocybe. Profesor Heim zdołał również wyhodować niektóre odmiany w laboratorium. Zwłaszcza grzyb Psilocybe mexicana okazał się łatwy do uprawy w sztucznych warunkach.
Chemiczne badania magicznych grzybów przebiegały równolegle z botanicznymi. Ich celem było wyekstrahowanie z materiału grzybowego halucynogennej substancji aktywnej i przygotowanie jej w chemicznie czystej postaci. Doświadczenia w tym kierunku były prowadzone za namową profesora Heima w laboratorium chemicznym Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Tematem tym zajmowały się także grupy badaczy z amerykańskich laboratoriów badawczych dwóch wielkich firm farmaceutycznych: Merck & Smith i Kleine & French. Amerykańskie laboratoria otrzymały nieco grzybów od R. G. Wassona, a także samodzielnie zebrały materiał w Sierra Mazateca. Jak już wspomniałem na początku tego rozdziału, gdy chemiczne ekspertyzy w Paryżu i Stanach Zjednoczonych nie powiodły się, profesor Heim przekazał to zadanie naszej firmie, gdyż sądził, że nasze doświadczenie badawcze z LSD, związkiem podobnym do magicznych grzybów co do aktywności, mogło być użyteczne przy próbach wyizolowania tej substancji. A zatem to LSD utorowało drogę teonanacatl do naszego laboratorium.
Jako ówczesny dyrektor farmaceutyczno-chemicznych laboratoriów badawczych oddziału Sandoza zamierzałem zlecić ekspertyzę magicznych grzybów któremuś z moich współpracowników. Żaden z nich nie wykazał jednak chęci podjęcia się tego zadania, gdyż było wiadomym, że tematy, które mają jakiś związek z LSD, nie cieszą się dużym uznaniem wśród najwyższego kierownictwa zakładów. Ponieważ entuzjazmu niezbędnego dla wykonania z powodzeniem tego zadania nie można było wymusić poleceniem służbowym, zdecydowałem się przeprowadzić badania samodzielnie, gdyż posiadałem go w sobie wystarczająco dużo, aby się tego podjąć.
W celu rozpoczęcia chemicznej analizy dysponowałem ilością około 100 g wysuszonych grzybów z gatunku Psilocybe mexicana, wyhodowanych przez profesora Heima w jego laboratorium. Mój laboratoryjny asystent, Hans Tscherter, który podczas naszej dziesięcioletniej współpracy stał się bardzo użytecznym pomocnikiem, całkowicie oswojonym z moim stylem działania, wsparł mnie w pracach nad ekstrakcją i izolacją substancji. Ponieważ nie było żadnych wskazówek dotyczących chemicznych właściwości czynnika aktywnego, który wydzielaliśmy, próby jego wyizolowania były dokonywane w oparciu o działanie wyekstrahowanych frakcji. Lecz żaden z różnorodnych ekstraktów nie wykazywał jednoznacznego działania - zarówno w testach z udziałem myszy, jak i psów - które mogłoby świadczyć o obecności halucynogennego składnika. Było więc wątpliwe, czy grzyby wyhodowane i wysuszone w Paryżu były wciąż aktywne. Zbadanie tego było możliwe jedynie w wyniku doświadczenia przeprowadzonego z udziałem człowieka. Podobnie jak w wypadku LSD, ten podstawowy eksperyment przeprowadziłem na samym sobie, gdyż nie jest właściwym, aby badacz prosił kogokolwiek innego o przeprowadzenie auto-eksperymentu, wymaganego w jego doświadczeniach, zwłaszcza gdy wiązało się to - jak w tym wypadku - z pewnym zagrożeniem.
W celu przeprowadzenia tego doświadczenia spożyłem 32 wysuszone grzyby Psilocybe mexicana, które ważyły łącznie 2.4 g. Zgodnie z raportem Wassona i Heima, ilość ta odpowiadała przeciętnej dawce, jaką zażywają curanderos. Grzyby wykazały silne oddziaływanie na psychikę, o czym zaświadcza następujący raport z przebiegu tego doświadczenia:
Pół godziny po spożyciu grzybów świat zewnętrzny zaczął podlegać dziwnej transformacji. Wszystko nabrało meksykańskiego charakteru.
Ponieważ byłem w pełni świadomy, że moja wiedza na temat meksykańskiego pochodzenia grzyba mogła prowadzić mnie w stronę wyobrażeń właściwych scenerii Meksyku, starałem się usilnie spoglądać na znane otoczenie w taki sposób, jak zawsze. Lecz wszelkie wysiłki woli, aby widzieć rzeczy w ich znanych formach i kolorach, okazywały się bezowocne. Widziałem wyłącznie meksykańskie motywy, niezależnie od tego, czy oczy miałem zamknięte, czy otwarte. Gdy lekarz nadzorujący eksperyment pochylił się nade mną dla zbadania ciśnienia krwi, zmieniał się w azteckiego kapłana i nie byłbym zaskoczony, gdyby wyciągnął obsydianowy nóż. Wbrew powadze sytuacji, wydawało mi się zabawne oglądać, jak germańska twarz mojego kolegi przybiera czysto indiańskie rysy. w szczytowym punkcie odurzenia, około półtorej godziny po, natłok wewnętrznych obrazów zażyciu grzybów, stanowiących w przeważającej części abstrakcyjne motywy zmieniające swój kształt i kolor, osiągnął tak alarmujący poziom, że przestraszyłem się, iż będę wciągnięty w ten wir form i barw i rozpuszczę się w nim. Po mniej więcej sześciu godzinach wizje ustąpiły. Subiektywnie, nie miałem najmniejszego pojęcia, jak długo mogło to trwać. Nawiązując ponownie kontakt z rzeczywistością, czułem, jakbym z dziwnego i fantastycznego, lecz całkiem realnego świata wracał szczęśliwy do starego i znajomego domu.
Ten auto-eksperyment wykazał raz jeszcze, że istota ludzka reaguje mocniej na substancje psychoaktywne, niż zwierzęta. Doszliśmy do tych samych wniosków w doświadczeniach z LSD prowadzonych na zwierzętach, co było już wspomniane we wcześniejszym rozdziale tej książki. To nie słaba jakość materiału grzybowego była powodem braku reakcji myszy i psów na nasze ekstrakty, lecz raczej różnica w zdolności reagowania zwierząt na ten typ związku czynnego.

Psylocybina i psylocyna

Ponieważ próby na ludziach były jedynym testem, jakim dysponowaliśmy, aby wykryć aktywne frakcje ekstraktu, nie mieliśmy innego wyjścia, niż wykonywać testy na samych sobie, jeśli zamierzaliśmy kontynuować tę pracę i doprowadzić ją do pomyślnego końca. W opisanym wyżej auto-eksperymencie, silna reakcja trwająca kilka godzin była skutkiem zażycia 2.4 g suchych grzybów. Dlatego w dalszych doświadczeniach używaliśmy próbek odpowiadających tylko jednej trzeciej tej ilości, mianowicie 0.8 g suchych grzybów. Gdy próbka zawierała czynnik aktywny, wywoływała łagodny efekt, który osłabiał zdolność do pracy na krótki czas, lecz był na tyle charakterystyczny, że pozwalało nam to jednoznacznie odróżnić nieaktywne frakcje od tych, które zawierały czynnik aktywny. W tych testach uczestniczyło na ochotnika, jako króliki doświadczalne, kilku współpracowników i kolegów. Przy użyciu najnowszych metod separacji i z pomocą godnych zaufania prób prowadzonych na ludziach, udało się wydzielić, skoncentrować i doprowadzić czynnik aktywny do chemicznie czystej postaci. Zostały w ten sposób uzyskane dwa nowe związki w formie bezbarwnych kryształków, które nazwałem psylocybiną i psylocyną.
W marcu 1958 roku, w czasopiśmie “Experientia”, wyniki tych badań opublikowaliśmy wspólnie z profesorem Heimem i moimi kolegami, dr. A. Brackiem i dr. H. Kobelem, którzy dzięki znacznym usprawnieniom hodowli laboratoryjnej grzybów dostarczyli duże ilości materiału grzybowego służącego do badań.
Niektórzy moi współpracownicy z tamtych czasów - doktorzy A. J. Frey, H. Ott, T. Petrzilka i F . Troxler - brali udział w dalszych etapach badań określeniu chemicznej struktury psylocybiny i psylocyny i jednoczenie w syntezie tych związków. Chemiczna struktura składników grzybów zasługuje na specjalną uwagę z kilku powodów (zob. wzory strukturalne na końcu książki). Psylocybina i psylocyna należą, podobnie jak LSD, do związków indolowych, biologicznie znaczącej grupy substancji, jakie można znaleć w królestwie roślin i zwierząt.
Szczególne cechy chemiczne, wspólne obydwu grzybowym związkom oraz LSD, wskazują na bliskie pokrewieństwo psylocyny, psylocybiny i LSD.
Wywołują one nie tylko podobny efekt psychiczny, lecz także posiadają podobną budowę chemiczną. Psylocybina jest estrem kwasu fosforowego i jako taka jest pierwszym i dotychczas jedynym odkrytym w świecie przyrody indolem, zawierającym kwas fosforowy. Składnik w postaci kwasu fosforowego nie wpływa na aktywność związku, gdyż pozbawiona kwasu fosforowego psylocyna jest tak samo aktywna, czyni jednak cząsteczkę bardziej stabilną. Podczas gdy psylocyna łatwo rozkłada się pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu, psylocybina jest substancją trwałą.

Psylocybina i psylocyna mają strukturę chemiczną bardzo podobną do czynnika mózgowego, jakim jest serotonina. Jak wspomnieliśmy w rozdziale poświęconym doświadczeniom prowadzonym na zwierzętach i badaniom biologicznym, serotonina pełni ważną funkcję w procesach chemicznych mózgu. W doświadczeniach farmakologicznych obydwa składniki grzybów, podobnie jak LSD, blokują efekt działania serotoniny na różne organy. Inne farmakologiczne właściwości psylocybiny i psylocyny są także podobne do tych, wykazywanych przez LSD. Główna różnica dotyczy aktywności ilościowej, zarówno w eksperymentach ze zwierzętami, jak i z ludźmi. Przeciętna dawka aktywna psylocybiny lub psylocyny dla człowieka wynosi 10 mg (0.01 g), tak więc te dwie substancje są ponad 100 razy mniej aktywne niż LSD, które w ilości 0.1 mg stanowi silną dawkę. Co więcej, działanie składników grzybów utrzymuje się tylko cztery do sześciu godzin znacznie krócej niż działanie LSD (osiem do dwunastu godzin).
Całkowita synteza psylocybiny i psylocyny, bez udziału grzybów, może zostać przeprowadzona w procesie technologicznym, w którym substancje te mogłyby być produkowane na dużą skalę. Produkcja syntetyczna jest bardziej racjonalna i tańsza niż ekstrakcja z grzybów. Tak więc, wraz z wydzieleniem i syntezą aktywnego związku, nastąpiła demistyfikacja świętych grzybów. Składniki, których cudowne działanie kazało wierzyć Indianom przez tysiąclecia, że bóg mieszka w grzybach, objawiły swoją chemiczną budowę i mogły być produkowane masowo w probówkach. Jaki zatem postęp w wiedzy naukowej nastąpił w wyniku tych badań naturalnych produktów? Tak naprawdę, gdy wszystko to zostało już zrobione i opisane, możemy jedynie stwierdzić, że tajemnica cudownych efektów działania teonancatl została sprowadzona do tajemnicy działania dwóch krystalicznych substancji - gdyż efekty te nie mogą zostać wyjaśnione przez naukę, która potrafi je wyłącznie zrelacjonować.
Związek pomiędzy psychicznym skutkiem działania psylocybiny i LSD, ich wizyjno-halucynacyjny charakter, został udokumentowany w raporcie pochodzącym z “Antaios”, gdzie zamieszczono relację z eksperymentu z psylocybiną, przeprowadzonego przez dr. Rudolpha Gelpke.

Tam, gdzie czas stoi w miejscu (10 mg psylocybiny, 6 kwietnia 1961 roku, 10:20)

Po ok. 20 minutach początkowy efekt: spokój, brak chęci mówienia, łagodne lecz miłe zawroty głowy i "głębokie, przyjemne oddychanie".
10:50 Ostre! zawroty głowy, nie mogę się dłużej skoncentrować.
10:55 Podniecenie, intensywność barw. wszystko w różach i czerwieniach.
11:05 Świat skupia się tutaj, w środku stołu. Bardzo intensywne kolory.
11:10 Rozdzielona istota, nieprzewidywalna - jak mógłbym opisać odczucie życia? Fale, różne ja, muszą mną sterować.

Natychmiast po napisaniu tych słów wyszedłem na dwór, opuszczając stół zastawiony śniadaniem, przy którym posilałem się z dr. H. i z naszymi żonami, i położyłem się na trawniku. Odurzenie gwałtownie nasiliło się. Choć miałem mocne postanowienie, aby robić na bieżąco notatki, wydało mi się to teraz kompletną stratą czasu. Tempo zapisywania spowolniło się nieskończenie, a możliwości słownego wyrażenia wydawały się żałośnie marne - jeśli porównywać je ze strumieniem wewnętrznych wrażeń, które przepełniały mnie i groziły rozsadzeniem. Wydawało mi się, że 100 lat nie wystarczy, aby opisać pełnię przeżyć jednej minuty. Na początku przeważały impresje optyczne: z rozkoszą syciłem się obrazem nieskończonych rzędów drzew w niedalekim lesie.
Potem postrzępione chmury na rozsłonecznionym niebie gwałtownie nałożyły się na siebie z cichą i zapierającą dech dostojnością tak, że tysiące ich warstw nakładało się na siebie - aż do samych niebios - i tak trwałem w oczekiwaniu, że tam, powyżej, za chwilę wydarzy się coś, co nie miało miejsca nigdy wcześniej, coś całkiem niesamowitego, potężnego, czyżbym ujrzał boga? Lecz pozostało tylko oczekiwanie, tylko przeczucie, zawieszenie "na granicy ostatecznego kontaktu". Następnie oddaliłem się od pozostałych (ich bliskość drażniła mnie) i położyłem w zakamarkach ogrodu na wygrzanym słońcem pniu drzewa. Moje palce wczepiały się w drewno z przepełniającym, podobnym zwierzęcemu odczuciem. Byłem równoczenie pogrążony w samym sobie.
To było absolutne szczytowanie: opanowało mnie poczucie rozkoszy, stan zupełnej szczęśliwości. Zza zamkniętych oczu widziałem się umieszczonego w jamie wypełnionej ceglastoczerwonymi ornamentami, a jednoczenie przebywałem w "centrum wszechświata doskonałego spokoju". Wiedziałem, że wszystko jest dobre - źródło i przyczyna wszystkiego były dobre. Lecz w tym samym czasie rozumiałem także cierpienie i odrazę, depresję i nieporozumienie, będące składnikami codziennego życia. Rozumiałem, że jedność nigdy nie jest całkowita, lecz podzielona, pocięta na części i rozerwana na drobne kawałki sekund, minut, godzin, dni, tygodni i lat, że jedność jest niewolnikiem molocha czasu, który pożera ją kawałek po kawałku; jedność jest skazana na jąkanie się, partaninę i łataninę: że jedność wlecze za sobą wszędzie doskonałość i kompletność oraz wspólnotę wszystkich rzeczy; wieczny czas złotego wieku, prawdziwą podstawę istnienia, która tak czy inaczej znosi i zawsze będzie znosić - tam, w codziennym znoju ludzkości - bycie dręczącym cierniem, tkwiącym głęboko w duszy na pamiątkę niespełnionego nigdy przyrzeczenia, fata morganą utraconego i obiecanego raju; obecnego w zatraconej “przeszłości”, gorączkowej “teraźniejszości” i zachmurzonej “przyszłości”. Zrozumiałem. To odurzenie było niczym lot kosmiczny nie na zewnątrz, ale raczej do wewnątrz człowieka i przez chwilę doświadczałem rzeczywistości postrzeganej z miejsca, które leży gdzieś poza siłami grawitacji czasu.
Kiedy znów zacząłem czuć siłę grawitacji, byłem dziecinny na tyle, aby chcieć odłożyć ten powrót przez przyjęcie nowej dawki 6 mg psylocybiny o godzinie 11:45 i ponownie 4 mg o godzinie 14:30. Efekt tego był mało znaczący i nie wart wzmiankowania.

Pani Li Gelpke, artystka, również brała udział w tej serii badań, uczestnicząc trzykrotnie w doświadczeniach z LSD i psylocybiną. A oto, co artystka napisała o rysunku, który wykonała podczas jednej z takich sesji:
"Nic na tej kartce nie zostało świadomie wymodelowane. Gdy pracowałam nad tym, pamięć (o eksperymencie z psylocybiną) była znów żywa i kierowała każdym moim pociągnięciem. Dlatego obrazek jest tak wielowarstwowy, jak pamięć, a figura na dole z prawej strony jest prawdziwym wyrazem tej wizji.. Gdy trzy tygodnie później trafiły w moje ręce książki poświęcone sztuce Meksyku, znów odnalazłam te motywy z moich wizji, które nagle zaczęły...." Wspominałem, że i w moich wizjach po zażyciu psylocybiny pojawiły się motywy meksykańskie.
Zdarzyło się to podczas pierwszego auto-eksperymentu z suchymi, psylocybowymi grzybami meksykańskimi, co zostało opisane w części poświęconej chemicznym badaniom tych grzybów. Ten sam fenomen zadziwił także R. Gordona Wassona. W ślad za poczynionymi obserwacjami, rozwinął on hipotezę, że starożytna sztuka meksykańska mogła być kształtowana pod wpływem obrazów pochodzących z wizji, które pojawiają się po zażyciu grzybów.

"Magiczny powój" ololiuqui

Po pomyślnym rozwiązaniu w stosunkowo krótkim czasie zagadki świętych grzybów teonanacatl, zacząłem interesować się innym magicznym narkotykiem meksykańskim, który nie został jeszcze chemicznie rozpracowany, mianowicie ololiuqui. Ololiuqui jest aztecką nazwą nasion pewnej rośliny pnącej (Convolvulaceae), która podobnie jak meskalinowy kaktus pejotl oraz grzyby teonanacatl, były używane w czasach przedkolumbijskich przez Azteków i ludy sąsiadujące podczas ceremonii religijnych i magicznych praktyk uzdrawiających. Ololiuqui jest do dzisiaj używany przez niektóre plemiona Indian, m.in. Zapoteków, Chinanteków Mazteków i Mixteków,którzy całkiem do niedawna żyli w odległych rejonach górskich południowego Meksyku, w warunkach niemal całkowitej izolacji, poddani jedynie lekkim wpływom chrześcijaństwa.

Znakomite studium poświęcone historii, etnologii botanicznych aspektów ololiuqui zostało opublikowane w 1941 roku przez Richarda Evansa Schultesa, dyrektora Muzeum Botanicznego Harvardu w Cambridge, Massachusetts. Nosi ono tytuł A Contribution to Our Knowledge of Rivea corymbosa, the Narcotic Ololiuqui of the Aztecs. Zamieszczone poniżej uwagi na temat historii ololiuqui pochodzą głównie z tej monografii Schultesa. Najwcześniejsze, XVII-wieczne wzmianki na temat tego narkotyku pochodzą od kronikarzy hiszpańskich, którzy wspominali również o pejotlu i teonanacatl. Następne wzmianki pochodzą od zakonnika franciszkańskiego, Bernardino de Sahagun, który w swojej sławnej i cytowanej już kronice Historia General de las Cosas de Nueva Espana pisze o niezwykłym efekcie działania ololiuqui: "Jest to roślina nazywana coatl xoxouhqui (zielony wąż), która rodzi nasiona nazywane ololiuqui. Nasiona te są zażywane w celach leczniczych, a po ich spożyciu człowiek jest otępiały i traci przytomność..." Więcej wiadomości o tych nasionach przekazał lekarz Francisco Hernandez, którego Filip II wysłał w latach 1570-1575 z Hiszpanii do Meksyku w celu przestudiowania lekarstw żyjących tam tubylców.
W rozdziale swego monumentalnego dzieła Rerum Madicarum Novae Hispaniae Thesaurus seu Plantarum, Animalium Mineralium Mexicanorum Historia, wydanego w Rzymie w roku 1651, zatytułowanym "W sprawie ololiuqui" Hernandez podaje dokładny opis ololiuqui i zamieszcza jego pierwszą ilustrację. Podpis pod tą ilustracją w tłumaczeniu z łaciny brzmi jak następuje: "Ololiuqui, zwane także coaxihuitl lub rośliną węża, jest pnączem o cienkich, zielonych liściach w kształcie serca. Kwiaty są białe, dosyć duże .. Nasiona są okrągłe... Gdy kapłani indiańscy chcą połączyć się z bogami i uzyskać od nich jakieś informacje, zjadają tę roślinę, aby znaleźć się w stanie odurzenia. Ukazują się wtedy niezliczone, fantastyczne obrazy oraz demony". Mimo stosunkowo dobrego opisu, botaniczna klasyfikacja ololiuqui jako nasion rośliny z gatunku Rivea corymbosa wzbudzała wiele kontrowersji w środowiskach specjalistów. Ostatnio większą popularnością cieszy się określenie Turbina corymbosa.
Kiedy w 1959 roku zdecydowałem się podjąć próbę wyizolowania aktywnego składnika ololiuqui, dostępne było tylko jedno opracowanie relacjonujące badania chemiczne nasion Turbina corymbosa. Była to praca farmakologa C. G. Santessona ze Sztokholmu, z roku 1937. Santessonowi nie udało się jednak wyizolować substancji aktywnej w czystej postaci.
Na temat aktywności ololiuqui publikowane były sprzeczne doniesienia. Psychiatra H. Osmond przeprowadził auto-eksperyment z nasionami Turbina corymbosa w 1955 roku. Po spożyciu 60-100 nasion doznał stanu apatii i pustki, czemu towarzyszyła wzmożona wrażliwość wzrokowa. Po czterech godzinach nastąpił okres odprężenia i dobrego samopoczucia, trwający dłuższy czas. Wyniki, jakie uzyskał J. Kinross-Wright, opublikowane w 1958 roku, dotyczące przypadków ośmiu wolontariuszy, z których niektórzy przyjęli aż po 125 nasion, wykazały brak działania, co zaprzeczało doniesieniu Osmonda.
Dzięki pośrednictwu R. Gordona Wassona otrzymałem dwie próbki nasion ololiuqui. W liście ze stolicy Meksyku datowanym 6 sierpnia 1959 roku, który był do nich dołączony, pisał on: "Wysyłam Panu paczuszkę z nasionami Rivea corymbosa, znanymi także jako ololiuqui, które są popularnym narkotykiem Azteków. Tubylcy w Huautla zwą go “semilla de la Virgen”. W paczuszce znajdzie Pan dwie butelki z próbkami nasion przygotowanych dla nas w Huautla, oraz większą porcję nasion, jaką dostarczył Francisco Ortega “chico”, przewodnik Zapoteków, który samodzielnie zebrał je z roślin w miejscowości Zapoteków San Bartolo Yautepec..." Pierwsze z wymienionych nasion, okrągłe, jasno brązowe, pochodzące z Huautla, okazały się, po ich botanicznym przebadaniu, rzeczywicie pochodzić od rośliny z gatunku Rivea (Turbina) corymbosa. Czarne i kanciaste ziarna z San Bartolo Yautepec zostały sklasyfikowane jako pochodzące od rośliny Ipomoea violacea L. Turbina corymbosa kwitnie wyłącznie w klimacie subtropikalnym lub tropikalnym, podczas gdy Ipomoea violacea, jako roślina ozdobna, jest znana na całym świecie i rozwija się w klimacie umiarkowanym.
To powój, który cieszy oko bywalców ogrodów wielką różnorodnością odmian prezentujących niebieskie i niebiesko-czerwone kielichy kwiatów.
Zapotecy, poza oryginalną ololiuqui (czyli nasionami Turbina corymbosa, które nazywają badoh), wykorzystują także badoh negro, nasiona Ipomoea Violacea. Spostrzeżenie to zawdzięczamy T. MacDougall'owi, który zaopatrzył nas w drugą, pokaźniejszą dostawę nasion tej drugiej odmiany.
W chemicznych badaniach ololiuqui towarzyszył mi mój pojętny asystent laboratoryjny, Hans Tscherter, z pomocą którego prowadziłem już badania nad wyodrębnieniem składnika aktywnego grzybów. Przyjęliśmy hipotezę roboczą, że czynnik aktywny nasion ololiuqui należy do tej samej klasy substancji chemicznych, co LSD, psylocybina i psylocyna, czyli do związków indolowych. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę innych grup substancji, które, podobnie jak indole, mogły być brane pod uwagę jako składniki aktywne ololiuqui, było rzeczywicie wysoce nieprawdopodobne, aby nasze założenie potwierdziło się.
Można to jednak było łatwo sprawdzić. Obecność związków indolowych może łatwo być określona przy pomocy reakcji kolorymetrycznej. Nawet śladowe ilości indolu powodują bowiem, że roztwór zabarwia się w takich reakcjach na kolor ciemnoniebieski. Mieliśmy szczęście z naszą hipotezą. Wyciąg z ziaren ololiuqui połączony z odpowiednim reagentem zabarwił się na niebiesko w sposób charakterystyczny dla związków indolowych. Z pomocą testu kolorymetrycznego udało nam się w krótkim czasie wydzielić substancje indolowe z nasion i uzyskać je w chemicznie czystej postaci. Wydzielenie to doprowadziło do zdumiewającego rezultatu. To, co odkryliśmy, wydawało się niemal nie do uwierzenia.
Dopiero po powtórnych analizach i bardzo dokładnym przeglądzie procedury badawczej, nasze wątpliwości co do tego szczególnego odkrycia zostały rozwiane. Aktywne składniki zawarte w pradawnym, meksykańskim, magicznym narkotyku ololiuqui okazały się być identyczne z substancjami, z którymi miałem już do czynienia w swoim laboratorium. Były takie same jak alkaloidy, jakie otrzymałem w wyniku trwających dziesięć lat badań nad sporyszem; częściowo wyodrębnione zwyczajnie ze sporyszu, a częściowo uzyskane drogą modyfikacji substancji z niego otrzymanych. Amid kwasu lizerginowego, hydroksylamid kwasu lizerginowego, a także alkaloidy blisko z nimi chemicznie spokrewnione, okazały się głównymi substancjami aktywnymi, zawartymi w ololiuqui (wzory strukturalne tych związków zostały zamieszczone na końcu tej książki, w dodatku). Stwierdziliśmy także obecność alkaloidu ergobazyny, której synteza była punktem wyjściowym w moich badaniach alkaloidów sporyszu. Amid kwasu lizerginowego i hydroksylamid kwasu lizerginowego - aktywne składniki ololiuqui - są chemicznie bardzo blisko spokrewnione z dwuetyloamidem kwasu lizerginowego (LSD) i nawet dla nie-chemików substancje te muszą się wydać podobne choćby z nazwy. LSD ma więc niemal identyczną postać, co narkotyk ololiuqui. Wynika stąd ważny wniosek, że choć LSD zostało uzyskane drogą chemii syntetycznej, to nie tylko ze zbliżonych efektów działania, ale także z podobieństwa jego struktury chemicznej, można wnioskować, że należy on do grupy świętych, meksykańskich narkotyków.
Amid kwasu lizerginowego został po raz pierwszy opisany przez angielskich chemików S. Smitha i G. M. Timmisa jako produkty rozpadu alkaloidów sporyszu, a mnie udało się wyprodukować te substancje syntetycznie w trakcie doświadczeń, których wynikiem była synteza LSD. Z pewnością nikt w tamtym czasie nie mógł podejrzewać, że związek ten, uzyskany w probówce, okaże się odkrytym w dwadzieścia lat później i naturalnie występującym, składnikiem czynnym magicznego, meksykańskiego narkotyku. Po odkryciu psychicznych skutków, jakie wywołuje LSD, testowałem również amid kwasu lizerginowego w auto-eksperymencie i stwierdziłem, że wywołuje on podobne stany, przypominające śnienie na jawie, lecz żeby je uzyskać, należy użyć dawki od dziesięciu do dwudziestu razy silniejszej niż dawka LSD. Działanie tego środka wywoływało doznania odrealnienia i umysłowej pustki, a poprzez natężenie wrażliwości słuchowej i całkiem przyjemne znużenie, które prowadziło do snu, potęgowało odczucie, że świat zewnętrzny jest bez znaczenia.
Ten obraz działania LA-111, jak nazwaliśmy w naszych badaniach próbkę amidu kwasu lizerginowego, został poparty systematycznymi badaniami przeprowadzonymi przed dr. H. Solmsa.
Kiedy zaprezentowałem wyniki badań ololiuqui na Kongresie Produktów Naturalnych w czasie Międzynarodowego Sympozjum Chemii Teoretycznej i Stosowanej (IUPAC) w Sydney w Australii, w 1960 roku, koledzy przyjęli moje wystąpienie ze sceptycyzmem. W dyskusji, która wywiązała się po tym wystąpieniu, niektórzy jej uczestnicy podejrzewali, że ekstrakt ololiuqui mógł zawierać śladowe ilości pochodnych kwasu lizerginowego, z którymi tak wiele mieliśmy do czynienia w naszym laboratorium. Wśród specjalistów były też inne przyczyny wątpliwości, dotyczących naszego odkrycia. Obecność w roślinach wyższych (czyli w rodzinie powojów) alkaloidów sporyszu, które znane były do tej pory jako składniki grzybów niższych, było sprzeczne z powszechnie panującą opinią, że pewne substancje są typowe i zastrzeżone dla określonych grup roślin. To był rzeczywicie rzadki przypadek, aby jakaś grupa charakterystycznych związków w tym wypadku alkaloidów sporyszu, występowała w dwóch obszarach królestwa roślin, które były tak znacznie oddzielone od siebie historią ewolucji. Nasze wyniki zostały jednak potwierdzone w wielu laboratoriach Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Holandii, gdzie przebadano nasiona ololiuqui. Tak czy inaczej, wątpliwości były tak znaczne, że niektóre osoby obstawały nawet przy tym, że nasiona mogły zostać zarażone grzybem wytwarzającym związki alkalidowe. Zastrzeżenia te zostały wykluczone w toku podjętych eksperymentów.
Badania nad czynnikami aktywnymi nasion ololiuqui, choć publikowane wyłącznie w specjalistycznych pismach, miały jednak niezwykłe następstwa.
Dwaj holenderscy przedstawiciele hurtowni nasion powiadomili nas, że sprzedaż nasion ozdobnego powoju Ipomoea violacea, osiągnęła u nich w ostatnim czasie niespotykane rozmiary. Słyszeli, że ten wielki popyt ma jakiś związek z badaniami nasion w naszym laboratorium, z którymi mieli ochotę zapoznać się szczegółowo. Okazało się, że ten nowy popyt wywodził się z kręgów hippisów i innych grup interesujących się narkotykami halucynogennymi.
Wierzyli oni, że w nasionach ololiuqui znajdą substytut LSD, które z czasem stawało się coraz trudniej osiągalne. Boom, jaki przeżywały nasiona powoju, trwał jednak stosunkowo krótko. Było to z pewnością rezultatem niepożądanych skutków, jakich ludzie z kręgu narkotykowego doświadczyli po zażyciu tej “nowej”, starodawnej mikstury. Nasiona ololiuqui, które zażywa się wyciśnięte w roztworze wody lub innego łagodnego napoju, są bardzo niesmaczne i trudne do strawienia dla żołądka. Co więcej, efekt psychiczny ololiuqui różni się w rzeczywistości od efektu uzyskanego w wyniku działania LSD tym, że elementy halucynogenne i euforyczne są mniej wyraźne, podczas gdy odczucia pustki psychicznej, a często także lęku i depresji, są dominujące. Także znużenie oraz zmęczenie, występujące po zażyciu tego odurzającego środka, są jego niepożądanymi cechami. Wszystko to wpłynęło na zmniejszenie zainteresowania nasionami powoju wśród osób używających narkotyków.
Tylko kilka badań poświęconych było zbadaniu kwestii, czy składniki aktywne ololiuqui mogą znaleć praktyczne zastosowanie w medycynie. Moim zdaniem, byłoby cenne ustalić przede wszystkim, czy silny efekt narkotyczny i uspokajający niektórych składników ololiuqui lub ich chemicznych pochodnych, może być medycznie użyteczny.
W wyniku badań nad ololiuqui moje studia nad narkotykami halucynogennymi doprowadziły do pewnego rodzaju logicznych wniosków. Środki te utworzyły - można by rzec - magiczny krąg. Punktem wyjściowym była synteza amidów kwasu lizerginowego, występujących między innymi także w warunkach naturalnych, w postaci alkaloidu sporyszu, ergobazyny. Doprowadziło to do syntezy dwuetyloamidu kwasu lizerginowego, LSD.
Halucynogenne właściwości LSD były powodem trafienia do mojego laboratorium magicznych grzybów halucynogennych teonanacatl. Prace z teonanacatl, które doprowadziły do wyizolowania psylocybiny i psylocyny, stały się z kolei przyczyną rozpoczęcia badań nad innym magicznym, meksykańskim narkotykiem, jakim jest ololiuqui, w którym, jak się okazało, także występują składniki halucynogenne, pod postacią amidów kwasu lizerginowego, włącznie z ergobazyną. W ten sposób magiczny krąg zamknął się.


cdn
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:41    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

cdn

10. Na tropie magicznej rośliny Ska Maria Pastora

Jesienią 1962 roku R. Gordon Wasson, z którym utrzymywałem przyjacielskie stosunki od czasu badań magicznych grzybów meksykańskich, zaprosił mnie i moją żonę do wzięcia udziału w ekspedycji do Meksyku. Celem wyprawy miało być poszukiwanie innej magicznej rośliny.
Wasson dowiedział się w czasie swoich podróży w góry południowego Meksyku, że sok wyciśnięty z liści rośliny nazywanej hojas de la Pastora lub hojas de Maria Pastora, po mazatecku ska Pastora lub ska Maria Pastora (liście pastuszki lub Mary the shepherdess), był używany wśród Mazateków w praktykach medyczno-religijnych, podobnie jak grzyby teonanacatl i nasiona ololiuqui.
Zadaniem było ustalenie, z jakiego gatunku rośliny pochodzą "liście pastuszki", a następnie klasyfikacja botaniczna tej odmiany. Mieliśmy także nadzieję, o ile okoliczności na to pozwolą, zebrać wystarczającą ilość materiału roślinnego do przeprowadzenia badań chemicznych zawartych w nich składników halucynogennych.

Podróż przez Sierra Mazateca

26 wrzenia 1962 roku udaliśmy się z żoną samolotem do stolicy Meksyku, gdzie spotkaliśmy Gordona Wassona. Zrobił on wszystkie niezbędne przygotowania do wyprawy, więc w ciągu dwóch dni udało nam się osiągnąć kolejny etap podróży - południe kraju. Dołączyła do nas pani Irmgard Johnson, wdowa po pionierze studiów etnograficznych nad magicznymi grzybami meksykańskimi, który zginął podczas lądowania aliantów w Północnej Afryce. Jej ojciec, Robert J. Weitlaner, wyemigrował do Meksyku z Australii i także miał swój udział w ponownym odkryciu kultu grzybów. Pani Johnson pracowała w Narodowym Muzeum Antropologii w Meksyku jako ekspert od tkanin używanych przez Indian.
Po dwudniowej podróży przestronnym Land Roverem, drogą, która prowadziła przez płaskowyż, wzdłuż pokrytego śniegiem Popocatepetla, mijała puebla, spadała ku Dolinie Orizaba z jej wspaniałymi roślinami tropikalnymi, a po przeprawie promem przez Popoloapan (Rzekę Motyli) mijała stary garnizon Azteków Tuxtepec, dotarliśmy do punktu startowego naszej ekspedycji, mazateckiej miejscowości Jalapa de Diaz, leżącej na zboczu wzgórza.
Po naszym przybyciu zrobił się ruch na okolicznym targu, będącym miejscem centralnym wioski, która rozciągała się szeroko na wszystkie strony dżungli. Młodzi i starzy ludzie, którzy stali bądź kucali przy na wpół otwartych barakach i sklepach, dotykali ostrożnie, ale z zaciekawieniem naszego Land Rovera; większość z nich była bosa, lecz wszyscy nosili sombrera. Nigdzie nie można było dostrzec kobiet i dziewcząt.
Jeden z mężczyzn dał nam do zrozumienia, że mamy udać się za nim.
Zaprowadził nas do miejscowego prezydenta, grubego mestizo, który miał biuro w parterowym budynku pokrytym zardzewiałą blachą. Gordon pokazał mu nasze listy uwierzytelniające, otrzymane od władz cywilnych i od gubernatora wojskowego prowincji Oaxaca, które wyjaśniały, że przybyliśmy tu w celu przeprowadzenia badań naukowych. Prezydent, który prawdopodobnie nie potrafił wcale czytać, był wyraźnie pod wrażeniem wielkich płacht dokumentów, na których widniały oficjalne pieczęcie.
Miał dla nas pokoje w przestronnej wiacie, gdzie mogliśmy położyć materace dmuchane i śpiwory.
Rozejrzałem się po okolicy. Ruiny wielkiego kościoła z czasów kolonialnych, niczym zjawy piętrzyły się w kierunku wzgórza wznoszącego się po jednej stronie miejscowego placu. Spostrzegłem też wyglądające z chat kobiety, które chciały przyjrzeć się obcym przybyszom. Ubrane w białe stroje ozdobione czarnymi obwódkami, stanowiące tło dla długich czarno-niebieskich warkoczy, przedstawiały zaiste malowniczy obrazek.
Gotowała nam posiłki stara kobieta mazatecka, która kierowała pracą kucharza i dwóch pomocników. Mieszkała w jednej z typowych mazateckich chat.
Były to proste konstrukcje, zbudowane na planie prostokąta, z dachami krytymi strzechą i ścianami z drewnianych, połączonych z sobą bali, bez okiem, ze szczelinami na tyle dużymi, że można było podglądać, co dzieje się na zewnątrz. W środku chaty, na ubitej z gliny podłodze, mieściło się podniesione na pewną wysokość palenisko, zrobione z gliny i obłożone kamieniami. Dym uciekał przez duże otwory w ścianach, znajdujące się po obydwu stronach domostwa. Łykowe maty leżące w rogu lub wzdłuż ścian służyły za posłanie. Chaty były zamieszkiwane wspólnie ze zwierzętami domowymi, czarnymi świniami, indykami i kurami. Dostaliśmy do zjedzenia smażone kurczaki, czarną fasolę, a zamiast chleba tortillas, rodzaj ciasta zbożowego, pieczonego na rozgrzanych, kamiennych płytach paleniska. Serwowane też było piwo, tequilla i likier agawowy. Następnego ranka nasza grupa zabrała się w dalszą podróż przez Sierra Mazateca. Muły i przewodników wynajęliśmy u miejscowego właściciela koni. Guadelupe, Mazatek znający trasę, zajął się prowadzeniem przewodnika stada zwierząt. Gordon, Irmgard, moja żona i ja siedzieliśmy na mułach w środku tej kawalkady. Pochód zamykali dwaj młodzi pomocnicy, Teodosio i Pedro, zwany Chico, którzy szli boso u boku dwóch mułów dźwigających nasze bagaże.
Zajęło nam nieco czasu przyzwyczajenie się do twardych, drewnianych siodeł. Potem jednak ten sposób przemieszczania okazał się najdoskonalszym sposobem podróży, jaki znałem. Muły w jednym rzędzie i równym tempem podążały za przewodnikiem. Nie wymagały kierowania przez osoby jadące na nich. Z zadziwiającą zręcznością wybierały najlepsze do stąpania miejsca na prawie nieprzebytych, częściowo kamienistych, częściowo grząskich ścieżkach, które biegły przez gąszcze, strumienie i urwiste zbocza. Uwolnieni od wszystkich trosk związanych z podróżą, mogliśmy całą uwagę poświęcić podziwianiu piękna krajobrazu i tropikalnej roślinności. Były tam tropikalne lasy z olbrzymimi drzewami obrośniętymi lianami, polany z gajami bananowców, plantacje kawy pomiędzy rzadkimi stanowiskami drzew, kwiaty porastające brzegi ścieżek, nad którymi latały przecudne motyle...
Podjęliśmy podróż w górę strumienia, wzdłuż szerokiego łożyska rzeki Rio Santo Domingo, w wiszącym upale i parnym powietrzu, raz stromo wspinając się, to znów schodząc w dół. Podczas krótkich i gwałtownych ulew długie i obszerne poncza z nieprzemakalnego materiału, w które zaopatrzył nas Gordon, okazały się dość użyteczne. Nasi indiańscy przewodnicy chronili się przed gwałtownym deszczem olbrzymimi liśćmi w kształcie serca, które zręcznie ścinali na poboczach ściężki. Teodosio i Chico przypominali wielkie, zielone stogi siana, gdy biegli przykryci tymi liśćmi u boku swoich mułów.
Krótko przez zapadnięciem zmroku przybyliśmy do pierwszej osady, gospodarstwa La Providencia. Jego gospodarz, Don Joaquin Garcia, będący głową licznej rodziny, przyjął nas bardzo gościnnie i z wielkim szacunkiem. Trudno było określić, ile dzieci, dorosłych i zwierząt domowych znajdowało się w wielkim salonie, słabo oświetlonym jedynym światłem dochodzącym od paleniska. Gordon i ja ułożyliśmy nasze śpiwory na zewnątrz, pod wystającym dachem. Kiedy obudziłem się rankiem, świnia pochrząkiwała tuż obok mojej twarzy. Po następnym dniu podróży na grzbietach naszych drogocennych mułów, przybyliśmy do Ayautla, osady mazateckiej, położonej na zboczu wzgórza. Po drodze, pośród zarośli podziwiałem niebieskie kielichy magicznego powoju Ipomoea violacea, będącego źródłem nasion ololiuqui. Rósł tutaj dziko, podczas gdy u nas można go było spotkać tylko w ogrodach, jako roślinę ozdobną. Pozostaliśmy w Ayautla przez kilka dni. Zakwaterowaliśmy się w domu Dona Donata Sosa de Garcia. Dona Donata opiekowała się swoją wielką rodziną, także niedomagającym mężem. Przewodniczyła też hodowcom kawy w tym regionie.
Składnica świeżo zerwanych ziaren kawy znajdowała się w sąsiednim budynku. To był zachwycający obrazek, kiedy po zbiorach młode indiańskie kobiety i dziewczęta wracały wieczorem do domu, ubrane w jasne stroje przybrane kolorowymi obwódkami, z workami kawy na plecach, podtrzymywanymi przez opaski na głowie.
Wieczorami, przy świecach, Dona Donata - która posługiwała się, prócz mazateckiego, także językiem hiszpańskim - opowiadała nam o życiu w wiosce, gdzie niemal w każdej ze spokojnych na pozór chat otoczonych rajską scenerią wydarzyła się jaka tragedia. Człowiek, który zamordował swoją żonę, a teraz dożywotnio przebywał w więzieniu, mieszkał w sąsiednim domu, teraz opustoszałym. Mąż córki Dony Donaty został zamordowany z zazdrości, po wdaniu się w romans z pewną kobietą. Prezydent Ayautla, potężny metys, któremu złożyliśmy popołudniem formalną wizytę, nigdy nie przemierzał krótkiego odcinka drogi z domu do “biura”, mieszczącego się w budynku pokrytym zardzewiałą blachą, jeśli nie towarzyszyli mu dwaj solidnie uzbrojeni strażnicy. Ponieważ wprowadził on nielegalny podatek, obawiał się, że może zostać zastrzelony. Ludzie musieli uciekać się do tego typu samoobrony, ponieważ w tym odległym regionie nie było żadnej władzy zwierzchniej, która dbałaby o sprawiedliwość.
Dzięki rozlicznym kontaktom, jakie miała Dona Donata, od pewnej starej kobiety otrzymaliśmy pierwsze próbki poszukiwanej rośliny - nieco liści hojas de la Pastora. Ponieważ brakowało kwiatów i korzeni, materiał ten nie nadawał się do przeprowadzenia botanicznej klasyfikacji. Pozytywnych skutków nie przyniosły także nasze starania, aby dowiedzieć się czegoś więcej o środowisku, w jakim rośnie ta roślina, oraz o zwyczajach związanych z jej użyciem.
Wreszcie, po dwudniowej podróży, podczas której nocowaliśmy wysoko w górach, w wiosce San Miguel-Huautla, przybyliśmy do Rio Santiago. Tutaj przyłączyła się do nas nauczycielka z Huautla de Jimenez, Dona Herlinda Martinez Cid. Przybyła tutaj na zaproszenie Gordona Wassona, który znał ją od czasu swych ekspedycji związanych z grzybami, i która służyła nam jako tłumacz z języka Mazateków na hiszpański. Co więcej, dzięki swoim rozlicznym krewnym, rozsianym w całej okolicy, mogła pomóc nam w nawiązaniu kontaktów z curanderos i curanderas, którzy używali hojas de la Pastora w swoich praktykach. Z powodu naszego opóźnionego przybycia, Dona Herlinda, której znane były niebezpieczeństwa związane z tą okolicą, była pełna niepokoju, obawiając się, czy nie spadliśmy ze skalistej ścieżki lub nie zostaliśmy zaatakowani przez rabusiów.
Następnym przystankiem było San Jose Tenango, osada leżąca głęboko w dolinie, w środku tropiku z drzewami cytrynowymi i pomarańczowymi oraz plantacjami bananów. Była to znów typowa wioska. w jej centrum znajdował się rynek z na wpół zburzonym kościołem z okresu kolonializmu. Stały tam też dwa lub trzy stragany, był sklep z mydłem i powidłem oraz stajnie dla koni i mułów. W tej głębokiej dżungli, na zboczu góry odkryliśmy źródło, którego cudowna, świeża woda spływała do kamiennego wgłębienia, zapraszając nas do kąpieli. Była to niezapomniana przyjemność, jakiej doznaliśmy po dniach podróży, kiedy nie było okazji dobrze się umyć. W tej kamiennej grocie po raz pierwszy ujrzałem w warunkach naturalnych kolibra na wolności - był niczym niebiesko-zielony opalizujący metaliczny klejnot, furkoczący nad olbrzymimi kwiatami lian.

Pierwszy oczekiwany kontakt z osobami znającymi się na medycynie nawiązaliśmy dzięki przyjacielskim kontaktom żony Herlindy. Osobą tą był curandero Don Sabino, lecz z jakichś powodów odmówił on konsultacji i odpowiedzi na pytania dotyczące liści.
Od starej i pełnej dostojeństwa szamanki o sympatycznym imieniu Natividad Rosa, noszącej bogaty i piękny strój Mazateków, otrzymaliśmy cały tobołek kwitnącej odmiany poszukiwanej przez nas rośliny lecz nawet jej nie byliśmy w stanie namówić na poprowadzenie dla nas ceremonii z użyciem liści. Tłumaczyła się, że jest już za stara na trudy takiej magicznej podróży. Nie była też w stanie przebyć drogi do pewnych miejsc: do źródła, przy którym mądre kobiety nabierały mocy i do jeziora, wokół którego świergotały wróble i gdzie przedmioty otrzymywały swoje nazwy. Natividad Rosa nie mogła też nam powiedzieć, skąd pochodziły zebrane przez nią liście. Rosły w bardzo oddalonej, leśnej dolinie.
W podzięce bogom, w miejscu wyrwania rośliny, szamanka wkładała do ziemi ziarno kawy.
Byliśmy zatem w posiadaniu całej rośliny z kwiatami i korzeniami - dzięki czemu można było dokonać ich botanicznej identyfikacji. Roślina okazała się przedstawicielką gatunku Salvia, krewną naszej dobrze znanej szałwi łąkowej. Miała niebieskie kwiaty z białym środkiem, rozmieszczone w formie kwiatostanów o długości 20-30 cm, których szypułki wydzielały niebieski płyn.
Kilka dni później Natividad Rosa przyniosła nam pełen koszyk lici, za które zapłaciliśmy 50 pesetów. O interesie musiano rozprawiać, gdyż inne dwie kobiety przyniosły nam kolejne partie liści. Ponieważ wiedzieliśmy, że wyciśnięty z liści sok jest spożywany podczas ceremonii, musiał zatem zawierać czynnik aktywny. Miażdżyliśmy zatem liście na kamiennym blacie, wyciskaliśmy sok przez szmatkę i rozpuszczaliśmy go w alkoholu, będącym środkiem konserwującym. Następnie przelewaliśmy go do butelek w celu przeprowadzenia dalszych badań w laboratorium w Bazylei. Asystowała nam przy tych czynnościach indiańska dziewczyna umiejąca obchodzić się z kamiennymi żarnami zwanymi metate, przy pomocy których Indianie mielą ręcznie ziarno od niepamiętnych czasów.

Ceremonia z szałwią

Na dzień przed wyruszeniem w dalszą podróż i po porzuceniu wszelkich nadziei na to, że uda nam się wziąć udział w ceremonii, nawiązaliśmy niespodziewany kontakt z inną szamanką, a ta zgodziła się “pomóc nam”. Zaufana Herlindy, która doprowadziła do tego kontaktu, zaprowadziła nas o zmroku ukrytą ścieżką do chaty curandery, stojącej samotnie na zboczu góry ponad osadą. Nikt z wioski nie mógł nas widzieć, ani odkryć, że byliśmy tu zaproszeni. Umożliwienie obcym, białym, wzięcia udziału w ceremonii było traktowane przez społeczność jako naruszenie świętych obyczajów, za co groziła kara. Był to w rzeczywistości także prawdziwy powód odrzucenia naszych próśb o wzięcie udziału w ceremonii z udziałem liści. Gdy wchodziliśmy na górę, w ciemności ze wszystkich stron dobiegało ujadanie psów i słychać było dziwne odgłosy ptaków. Psy wyczuwały obcych.
Bosa - zwyczajem innych indiańskich kobiet szamanka Consuela Garcia, kobieta koło czterdziestki, lękliwie zaprosiła nas do swojej chaty i natychmiast zamknęła drzwi na ciężką zasuwę. Poprosiła, abymśy usiedli na łykowych matach leżących na ubitej, glinianej ziemi. Ponieważ Consuela mówiła tylko po mazatecku, Herlinda tłumaczyła nam jej polecenia na hiszpański. Curandera zapaliła świecę stojącą na stole przykrytym różnymi wizerunkami świętych, na którym znajdowało się także wiele tandetnych przedmiotów. Następnie zaczęła krzątać się pospiesznie, lecz w całkowitym milczeniu. Wszyscy naraz usłyszeliśmy osobliwe odgłosy jakby grzebaniny czyżby chata była schronieniem dla ukrywającej się osoby, której sylwetka i rozmiary nie dały się rozpoznać w świetle świecy? Wyraźnie poruszona, Consuela przeszukała pokój ze świecą w ręku. Widocznie były to jednak tylko szczury, które płatały nam takie figle.
W końcu curandera rozpaliła w misce copal, rodzaj żywicznego kadzidła, którego zapach wypełnił wkrótce całą chatę. Następnie została ceremonialnie sporządzona magiczna mikstura. Consuela spytała, kto z nas wraz z nią chciałby się jej napić. Zgłosił się Gordon. Nie mogłem przyłączyć się do nich, gdyż miałem w tym czasie poważne kłopoty z żołądkiem.
Zastąpiła mnie moja żona. Curandera odłożyła sześć par liści dla siebie i tyle samo dla Gordona. Anita otrzymała trzy pary liści. Podobnie jak grzyby, liście są zawsze dozowane parami. Jest to zwyczaj, który ma naturalnie znaczenie magiczne. Liście zostały zmiażdżone przy pomocy metate, a następnie, wyciśnięte przez drobne sitko do miseczki, a metate i pozostałości na sitku przepłukane wodą. Na koniec pełne miseczki zostały okadzone nad miską z copalem, czemu towarzyszyły liczne obrzędy. Zanim Consuela wręczyła Gordonowi i Anicie ich naczynia, spytała, czy wierzą w prawdziwość i świętość tego obrzędu. Kiedy obydwoje odpowiedzieli twierdząco i bardzo gorzki napój został uroczycie wypity - świece zostały wygaszone, a my położyliśmy się na łykowych matach i w ciemności oczekiwaliśmy na to, co się wydarzy.
Po około dwudziestu minutach Anita szepnęła mi, że widzi wyraźne obrazy otoczone jasnymi obwódkami. Gordon również poczuł skutek działania narkotyku. Głos curandery, będący czymś pomiędzy mową i śpiewem, dobiegał z ciemności. Herlinda tłumaczyła: Czy wierzymy w krew Chrystusa i świętość tego obrzędu? Po naszym “creemos” (wierzymy), ceremonia była dalej odprawiana.
Curandera zaświeciła świece, zdjęła je ze stołu pełniącego funkcję ołtarza i postawiła na ziemi. Następnie zaczęła śpiewać i wypowiadać modlitwy oraz magiczne formuły a wreszcie postawiła znów świece pośród dewocjonaliów, zgasiła je i znów pozostaliśmy w ciemności i milczeniu. Wtedy rozpoczęły się właściwe konsultacje. Consuela spytała, jakie mamy życzenia. Gordon chciał się dowiedzieć o zdrowie swojej córki, która krótko przed jego wylotem z Nowego Jorku została przedwcześnie przyjęta do szpitala w oczekiwaniu dziecka. Uzyskał pocieszającą wiadomość, że matka i dziecko czują się dobrze. Potem znów nastąpiły modły i śpiewy oraz przemieszczanie świec ze stołu-ołtarza na ziemię ponad dymiącą misą.
Kiedy ceremonia dobiegła końca, curandera poprosiła, abyśmy pozostali jeszcze nieco dłużej w modlitwie na naszych łykowych matach. I wtedy nagle rozszalała się burza. Poprzez szczeliny w ścianach, błyskawice rozświetlały wnętrze chaty, czemu towarzyszyły silne grzmoty. Lunął tropikalny deszcz, który bębnił w dach.
Consuela wyraziła obawę, czy uda nam się niepostrzeżenie opuścić jej dom jeszcze w nocy. Na szczęście ta nawałnica skończyła się przed świtem, więc tak cicho, jak to było możliwe, zeszliśmy zboczem do naszych baraków z zardzewiałej blachy, nie zauważeni - mimo błyskawic - przez mieszkańców wioski. Tylko psy, jak poprzednio, ujadały na nas ze wszystkich stron.
Uczestnictwo w tej ceremonii było momentem kulminacyjnym naszej ekspedycji. Uzyskaliśmy w ten sposób potwierdzenie, że liście hojas de la Pastora były używane przez Indian w tym samym celu i w taki sam ceremonialny sposób, jak święte grzyby teonanacatl. Mieliśmy też autentyczny materiał roślinny nie tylko wystarczający do botanicznej klasyfikacji, lecz także do planowanych analiz chemicznych. Stan odurzenia, jakiego po zażyciu hojas doświadczyli Gordon Wasson i moja żona, był płytki i trwał krótko, miał jednak wyraźnie halucynogenny charakter.
Rankiem, po tej pełnej przygód nocy, zaczęliśmy szykować się do opuszczenia San Jose Tenango.
Przewodnik Guadelupe i jego dwaj pomocnicy, Teodosio i Pedro, pojawili się z mułami o wyznaczonej godzinie przed naszymi barakami.
Wkrótce nasza mała grupa, zapakowana i usadowiona, znów ruszyła w górę przez płodną ziemię błyszczącą w słońcu po nocnej ulewie. W drodze powrotnej do Santiago dotarliśmy o zmroku do ostatniego naszego postoju w krainie Mazteków stolicy Huautla de Jimenez. W dalszą podróż do Meksyku udaliśmy się samochodem. Po kolacji w Posada Rosaura, jedynej w tamtym czasie gospodzie w Huautla, pożegnaliśmy się z naszymi indiańskimi przewodnikami i dobrymi mułami, które przeprowadziły nas tak pewnie i wygodnie przez Sierra Mazatec.
Następnego dnia złożyliśmy oficjalną wizytę szamance Marii Sabinie, która stała się sławna dzięki publikacjom Wassonów. To właśnie w jej chacie, latem 1955 roku, Gordon Wasson, jako pierwszy biały, zażył święte grzyby podczas nocnej ceremonii. Gordon i Maria Sabina przywitali się serdecznie, jak starzy przyjaciele. Curandera żyła na zboczu góry wznoszącej się ponad Huautla, z dala od uczęszczanych szlaków. Dom, w którym miała miejsce historyczna ceremonia, został spalony - przypuszczalnie przez rozgniewanych tubylców lub zawistnego szamana, gdyż według nich Maria Sabina zdradziła obcym tajemnicę teonanacatl. W nowym domostwie, w którym się znaleźliśmy, panował bałagan nie do opisania podobny prawdopodobnie do tego w starym domu. Półnagie dzieci, kury i świnie krzątały się wkoło. Stara szamanka miała inteligentną twarz o silnym i zmiennym wyrazie. Była wyraźnie pod wrażeniem, gdy opowiedziałem jej, że udało nam się zamknąć ducha grzybów w pastylce. Natychmiast też zadeklarowała gotowość “służenia pomocą” przy konsultacjach w tej kwestii. Postanowiliśmy, że odbędą się one w czasie nadchodzącej nocy w domu Dony Herlindy.
Za dnia udałem się na przechadzkę po Huautla de Jimenez główną drogą przebiagającą zboczem góry. Następnie towarzyszyłem Gordonowi w jego wizycie w Instituto Nacional Indigenista. Ta rządowa organizacja zajmowała się studiami nad rdzenną ludnością oraz służyła pomocą w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykali się Indianie. Szef instytutu opowiedział nam o kłopotach wywołanych “polityką kawy”, jakie miały miejsce w tamtym czasie na tych terenach. Prezydent Huautla, we współpracy z Instituto Nacional Indigenista, próbował wyeliminować pośredników w handlu kawą, aby uczynić ceny kawy korzystniejszymi dla jej producentów, Indian. Jego okaleczone ciało odkryto w czerwcu ubiegłego roku.
W drodze powrotnej przechodziliśmy koło katedry, z której dobiegały śpiewy chóru gregoriańskiego. Stary ojciec Aragon, którego Gordon znał dobrze z wcześniejszych wypraw, zaprosił nas do zakrystii na szklaneczkę tequilli.

Ceremonia grzybowa

Kiedy wieczorem powróciliśmy do domu Herlindy, Maria Sabina już tam była. Towarzyszyły jej dwie prześliczne córki, obiecujące szamanki, Apolonia i Aurora, oraz siostrzenica. Wszystkie one miały ze sobą dzieci. Apolonia przystawiała swoje dziecko do piersi za każdym razem, gdy tylko zapłakało. Zjawił się też stary szaman, Don Aurelio, potężny, jednooki mężczyzna, ubrany w serape - białą pelerynę w czarne wzory. Na werandzie podano słodkie ciasteczka i kakao. Przypomniały mi się opisy ze starych kronik, które mówiły o tym, że chocolatl była pita przed zażyciem teonanacatl.
Po zapadnięciu zmroku przeszliśmy wszyscy do pomieszczenia, w którym miała się odbyć ceremonia. Pokój został następnie zamknięty przez zatarasowanie drzwi jedynym, stojącym w pomieszczeniu łóżkiem. Dla bezpieczeństwa i tylko na wypadek nagłej konieczności, pozostawiono w odwodzie małe wyjście do ogródka znajdującego się na tyłach domu.
Dobiegała północ, gdy zaczęła się ceremonia. Do tego czasu całe towarzystwo leżało w ciemności na matach łykowych, rozłożonych na podłodze, śpiąc lub oczekując tego, co miało wydarzyć się nocą. Maria Sabina od czasu do czasu dorzucała do żaru koksownika garść copalu i wtedy duszne powietrze w zatłoczonym pomieszczeniu stawało się do zniesienia. Wyjaśniłem szamance przez Herlindę, która znów służyła nam za tłumacza, że jedna pastylka zawiera ducha dwóch par grzybów. (Jedna pastylka zawierała 5.0 mg syntetycznej psylocybiny).
Kiedy wszystko było gotowe, Maria Sabina przydzieliła wielokrotność dwóch pastylek zgromadzonym dorosłym. Po uroczystym okadzeniu, sama zażyła dwie pary (odpowiadające 20 mg psylocybiny). Tę samą ilość przydzieliła Don Aurelio i swojej córce Apolonii, która także była już szamanką. Aurora otrzymała dwie tabletki, podobnie jak Gordon, podczas gdy moja żona i Irmgard otrzymały tylko po jednej pastylce.
Jedno z dzieci, dziewczynka w wieku dziesięciu lat, pod okiem Marii Sabiny, przygotowało dla mnie sok z pięciu par świeżych liści hojas de la Pastora. Chciałem poznać ten narkotyk, którego nie dane mi było spróbować w San Jose Tenengo. Twierdzono, że mikstura ta jest szczególnie mocna, gdy przyrządza ją niewinne dziecko. Zanim miseczka z wyciśniętym sokiem została mi przekazana, okadzono ją, a Maria Sabina oraz Don Aurelio wykonali nad nią obrzędy magiczne. Wszystkie przygotowania i następująca po nich ceremonia przebiegały w ten sam sposób, jak konsultacje z curanderą Consuelą Garcia w San Jose Tenango.
Kiedy narkotyk został rozdzielony, a świeca na “ołtarzu” zgaszona, oczekiwaliśmy w ciemności na skutki. Po niespełna pół godzinie curandera zaczęła coś mruczeć. Jej córka i Don Aurelio także stali się niespokojni. Herlinda przetłumaczyła nam i wyjaśniła, co było powodem tego poruszenia. Maria Sabina powiedziała, że w pigułkach nie ma ducha grzybów. Skonsultowałem się z Gordonem, który leżał obok mnie. Wiedzieliśmy że absorpcja aktywnego składnika z pastylki, która najpierw musi rozpuścić się w żołądku, przebiega wolniej niż z grzybów, podczas gdy pewna ilość czynnika aktywnego jest absorbowana z blaszek grzyba już podczas jego przeżuwania. Lecz jak tu wyjaśnić rzecz naukowo w takich okolicznościach. Zamiast tłumaczyć, postanowiliśmy działać. Rozdaliśmy więcej tabletek.
Obydwie szamanki oraz szaman otrzymali jeszcze po dwie tabletki. Każde z nich przyjęło zatem łączną dawkę 30 mg psylocybiny. Po jakimś kwadransie duch grzybów zaczął rzeczywiście działać, co trwało aż do świtu. Córki oraz Don Aurelio swoim głębokim, basowym głosem żarliwie odpowiadali na modlitwy i śpiewy curandery.
Błogie i tęskne zawodzenia Apolonii i Aurory w przerwach pomiędzy modlitwami i śpiewem wywoływały wrażenie, jakby doświadczeniu religijnemu tych młodych kobiet w stanie odurzenia towarzyszyły odczucia zmysłowo-seksualne.
W środku ceremonii Maria Sabina spytała o nasze oczekiwania. Gordon jeszcze raz spytał o zdrowie swojej córki i wnuka. Otrzymał tę samą dobrą wiadomość, jaką przekazała mu szamanka Consuela. Matka i dziecko byli rzeczywicie zdrowi, kiedy wrócił do domu w Nowym Jorku. Oczywiście, nie stanowi to żadnego dowodu wróżbiarskich zdolności obydwu szamanek. W wyniku zażycia hojas znalazłem się wyraźnie w stanie podwyższonej wrażliwości mentalnej i silnych doznań, którym nie towarzyszyły jednak halucynacje. Pod wpływem odurzenia Anita, Ingmar i Gordon doświadczyli stanu euforii wywołanej niezwykłą, mistyczną atmosferą. Moja żona była pod wrażeniem wizji bardzo różnorodnych wzorów tworzonych przez linie.
Była później zdumiona i wprawiona w zakłopotanie, gdy dokładnie te same motywy odkryła na bogatych zdobieniach ołtarza w starym kościele w pobliżu Puebla. Miało to miejsce w drodze powrotnej do Meksyku, gdy zwiedzaliśmy kościoły z czasów kolonializmu.
Te wspaniałe kościoły mają wielkie, kulturalne i historyczne znaczenie, gdyż budujący je indiańscy artyści i robotnicy przemycali we wzornictwie elementy pochodzące z ich tradycji. Klaus Thomas pisze w swojej książce Die kunstlich gesteuerte Seele [Umysł sztucznie stymulowany] (Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1970): "Z pewnością kulturalno-historyczne porównania dawnych wytworów sztuki Indian z obecnymi... muszą bezstronnego obserwatora prowadzić do przekonania o bliskim związku tych obrazów, form i kolorów ze stanami odurzenia psylocybiną". O związkach takich mogą świadczyć zarówno meksykańskie wizje, jakich doznałem podczas mojego pierwszego doświadczenia z suchymi grzybami Psilocybe mexicana, jak i rysunki Li Gelpke sporządzone po zażyciu psylocybiny.
Kiedy o świcie opuszczaliśmy Marię Sabinę i jej klan, curandera powiedziała, że pastylki mają taką samą moc, jak grzyby i że nie ma między nimi żadnej różnicy. Było to potwierdzenie - że syntetyczna psylocybina jest identyczna z produktem naturalnym - otrzymane od najbardziej kompetentnego autorytetu. Na pożegnanie wręczyłem Marii Sabinie fiolkę z pastylkami psylocybiny. Radośnie obwieściła naszej tłumaczce, Herlindzie, że teraz będzie mogła udzielać konsultacji nawet w porze, kiedy grzyby nie rosną.
Jak moglibyśmy ocenić postępowanie Marii Sabiny - to, że umożliwiła obcym ludziom, białym, udział w sekretnej ceremonii, a także dała im do spróbowania święte grzyby?
Na jej rzecz przemawia fakt, że w ten sposób otworzyła drzwi prowadzące do badań nad współczesnymi formami meksykańskiego kultu grzybów, a także do badań botanicznych i chemicznych samych świętych grzybów. To dzięki temu uzyskaliśmy cenne związki: psylocybinę i psylocynę. Być może bez jej pomocy - co jest wysoce prawdopodobne - z czasem zupełnie zanikłaby starodawna wiedza, połączona z doświadczeniem związanym z tymi tajemnymi praktykami, zanim zdążyłaby zrodzić owoce użyteczne dla cywilizacji Zachodu. Z innego punktu widzenia, postępek szamanki mógł być postrzegany jako profanacja świętego obrzędu - a nawet jako zdrada. Niektórzy z jej ziomków podzielali taką właśnie opinię, która znalazła wyraz w aktach zemsty, włącznie ze spaleniem jej domu. Profanacja kultu grzybów nie ustała po przeprowadzeniu naukowych badań. Publikacje na temat magicznych grzybów wywołały najazd hippisów i poszukiwaczy narkotyków do krainy Mazateków. Wielu zachowywało się niewłaściwie, a niektórzy wręcz kryminalnie. Innym niepożądanym skutkiem był początek zorganizowanej turystyki do Huautla de Jimenez, co spowodowało utratę naturalnego charakteru tego miejsca.
Kwestie i dylematy tego rodzaju są nieodłącznym składnikiem większości badań etnograficznych. Wszędzie tam, gdzie badacze i naukowcy odnajdują ślady i ujawniają pozostałości pradawnych i zanikających zwyczajów, tam ich prymitywny charakter zostaje utracony. Strata ta może zostać w jakimś stopniu zrównoważona, jeśli wynik badań stanowi trwały dorobek kulturalny. Z Huautla de Jimenez, morderczym rajdem ciężarówką na wpół przejezdną drogą, udaliśmy się najpierw do Teotitlan, a stamtąd już całkiem komfortowo, samochodem, do Meksyku, miejsca startowego naszej ekspedycji. Straciłem kilka kilogramów wagi, lecz strata ta była wystarczająco rekompensowana czarującymi przeżyciami.
Próbki rośliny hojas de la Pastora, które z sobą przywieźliśmy, zostały oddane do botanicznej analizy, którą przeprowadzili Carl Epling i Carlos D. Jativa w Instytucie Botanicznym Uniwersytetu Harvarda w Cambridge. Odkryli oni, że roślina ta należy do nie opisanego jeszcze rodzaju szałwi, któremu naukowcy ci nadali nazwę “Salvia divinorum”.
Chemiczne badania soku magicznej szałwi w laboratorium w Bazylei nie zakończyło się sukcesem. Psychoaktywny składnik tego narkotyku wydawał się być związkiem raczej nietrwałym, gdyż sok sporządzony w Meksyku, zakonserwowany alkoholem, okazał się nieaktywny podczas auto-eksperymentów.
Problem chemicznej natury aktywnego składnika magicznej rośliny ska Maria Pastora wciąż czeka na rozwiązanie.


11. Promieniowanie Ernsta Jungera

W książce tej przedstawiłem przede wszystkim moją pracę naukową i sprawy odnoszące się do mojej aktywności zawodowej. Lecz ta praca, poprzez swój szczególny charakter, wywarła znaczny wpływ na moje życie i odcisnęła się na osobowości w dużym stopniu także i dlatego, że umożliwiła mi kontakt z wieloma ciekawymi i znaczącymi osobistościami. O kilku z nich już wspominałem - Timothy Leary, Rudolf Gelpke, Gordon Wasson. Na następnych stronach chciałbym odejść nieco od naturalnej, naukowej ostrożności, aby opisać spotkania, które miały dla mnie znaczenie osobiste i umożliwiły rozwikłanie kwestii powstałych za sprawą substancji, które odkryłem.

Pierwsze kontakty z Ernstem Jungerem

"Promieniowanie" jest idealnym terminem wyrażającym wpływ, jaki literatura i osobowość Ernsta Jungera wywarły na moje życie. W świetle ustanowionej przez niego perspektywy, która stereoskopowo ujmowała i powierzchnię, i głębię zjawisk, świat objawił mi swoją przeświecającą wspaniałość. Zdarzyło się to na długo przed odkryciem LSD i przed osobistym kontaktem z tym autorem, mającym związek z narkotykami halucynogennymi.
Moje oczarowanie Ernstem Jungerem zaczęło się od lektury jego książki Das Abenteuerliche Herz [Serce pełne przygód]. Przez ostatnie czterdzieści lat stale do niej sięgałem, gdyż to w niej właśnie odsłaniało się piękno i magia prozy Jungera - opisy kwiatów, marzeń, samotnych spacerów; jego refleksje na temat nadziei, przyszłości, kolorów i innych spraw, mających bezpośredni związek z naszym prywatnym życiem. W całej jego prozie obecne było przeświadczenie o cudzie kreacji, co odnaleźć można było zarówno na powierzchni opisywanych zjawisk, jak i w prześwitującej przez nią głębi. Teksty te dotykały wyjątkowości i nieprzemijalnej wartości każdej ludzkiej istoty. żaden inny autor nie otworzył mi oczu w taki sposób.
O narkotykach wspomniano także w Das Abenteuerliche Herz, lecz minęło wiele lat, zanim ja sam zacząłem interesować się tym tematem po odkryciu psychicznych skutków działania LSD. Mój pierwszy list do Ernsta Jungera nie miał nic wspólnego z narkotykami - napisałem do niego po prostu w dniu jego urodzin jako wdzięczny czytelnik.

Bottmingen, 29 marca 1947 roku

Szanowny panie Junger, Jako osoba obdarowywana przez Pana przez wiele lat, chciałem przesłać Panu słój miodu z okazji urodzin. Niestety, nie udało mi się to, gdyż odmówiono mi w Bernie pozwolenia jego wywozu. Prezent miał być nie tylko pozdrowieniem z kraju wciąż płynącego mlekiem i miodem, lecz zwłaszcza wspomnieniem urzekających fragmentów Pana książki Auf den Marmorklippen [Na marmurowych skałach, Czytelnik, Warszawa 1997], w której mówi Pan o “złotych pszczołach”.
Przytoczona tu książka ukazała się w 1939 roku, krótko przed wybuchem II wojny światowej. Auf den Marmorklippen jest nie tylko wyśmienitym kawałkiem niemieckiej prozy, lecz także pracą o wielkim znaczeniu, gdyż w poetyckich wizjach zostały w niej profetycznie przedstawione cechy tyranów oraz koszmar wojny i nocnych nalotów bombowych. W jednym z listów, jakie między sobą wymieniliśmy, Ernst Junger zagadnął mnie o moje badania nad LSD, o czym dowiedział się od jakiegoś znajomego. Posłałem mu na to publikację poświęconą temu zagadnieniu, za którą podziękował, dołączając następujący komentarz:

Kirchhorst, 3 marca 1948 roku

... razem z obydwoma załącznikami na temat Pana nowego fantastikum. Wydaje się, że rzeczywiście wkroczył Pan na teren, gdzie jest tak dużo kuszących tajemnic. Pana przesyłka nadeszła razem z Wyznaniami angielskiego opiumisty [Czytelnik, 1962], która to książka ukazała się właśnie w nowym tłumaczeniu. Tłumacz pisze mi, że do tej pracy zachęciła go lektura Das Abenteuerliche Herz. Moje praktyczne studia na tymi zagadnieniami w zakresie, jaki mnie interesuje - są już daleko poza mną. Są to doświadczenia, w których człowiek wcześniej czy później trafia na prawdziwie niebezpieczną ścieżkę i może uważać się za szczęśliwca, gdy uda mu się z tego wykaraskać tylko z podbitym okiem.
To, co wydaje mi się szczególnie ciekawe, to związek tych substancji z produktywnością. Z moich doświadczeń wynika jednak, że do twórczych wzlotów niezbędna jest czujna uwaga, która jest zaburzona w wyniku użycia narkotyków. Z drugiej, ważna jest też konceptualizacja. Człowiek staranny uzyskuje tu takie wglądy pod wpływem narkotyków, jakich nie mógłby uzyskać w żaden inny sposób. Pamiętam znakomity esej Maupassanta na temat eteru, który jest wyrazem takiego wglądu. Mam także wrażenie, że w gorączce można także odkryć nowe krajobrazy, nowe archipelagi i nową muzykę - które pojawiają się wyraźnie wtedy, gdy zbliżamy się do "posterunku granicznego"(“An der Zollstation” [Na posterunku granicznym] - to tytuł jednego z rozdziałów drugiego wydania książki Das Abenteuerliche Herz, poświęconego przechodzeniu ze stanu życia do śmierci). Pełną świadomość należy jednak zachować przy opisach geograficznych.
Produktywność jest dla artysty tym, czym leczenie jest dla lekarza. Dlatego niektórym artystom wystarcza, gdy poprzez wzory utkane przez zmysły wkraczają od czasu do czasu w te rejony. W dodatku, wydaje się, że w naszych czasach fantastikum cieszy się mniejszą popularnością niż energetikum - do której to grupy należy amfetamina, w którą armie zaopatrują nawet lotników i żołnierzy innych formacji. Herbata należy moim zdaniem do grupy fantastikum, kawa natomiast do energetikum - herbata ma w związku z tym znacznie większą rangę artystyczną. Zauważam osobiście, że kawa niszczy delikatną strukturę światłocieni - tych twórczych wątpliwości, które rodzą się podczas pisania zdania. Człowiek przekracza swoje zahamowania. Natomiast po wypiciu herbaty myśli naprawdę wznoszą się w górę.
To, co udało mi się odkryć w czasie moich “studiów na ten temat”, zapisałem w rękopisie, lecz został on przeze mnie spalony. Moje wycieczki zakończyły się na haszyszu, którego zażycie wyzwala stany bardzo przyjemne, lecz prowadzi także do szaleństwa, do orientalnej tyranii...

Wkrótce dowiedziałem się z listu od Ernsta Jungera, że dyskusję na temat narkotyków zamieścił on na stronach swojej nowej powieści Heliopolis, nad którą właśnie pracował. Napisał mi o badaczu narkotyków, którego tam opisał:
“...Wśród podróży w krainy geograficzne i metafizyczne, które próbuję tu opisać, są też historie pewnego, dobrze sytuowanego człowieka, który eksploruje archipelagi leżące poza dostępnymi morzami.
Statkiem, którego używa w tych podróżach są narkotyki. Przytaczam fragmenty z jego dziennika pokładowego. Naturalnie, nie mogę temu Kolumbowi wewnętrznego świata pozwolić dobrze skończyć - umiera w wyniku zatrucia. Avis au lecteur.“ Książka, która ukazała się następnego roku nosiła podtytuł “Ruckblick auf eine Stadt” [Wspomnienia z pewnego miasta] i była retrospektywą z pewnego miasta z przyszłości, w którym wyposażenie techniczne oraz broń, jakie znamy z dzisiejszych czasów, zostały udoskonalone w kierunku magii, i gdzie toczyła się walka pomiędzy demoniczną technokracją, a siłami zachowawczymi.
W postaci Antonio Peri, żyjącego w starożytnym mieście Heliopolis, zawarł Junger przeżycia wspomnianego badacza narkotyków.
“...Łapał wizje w taki sposób, w jaki inni uganiają się z siatką aby pochwycić motyla. Nie wybierał się w sobotnie lub wakacyjne wycieczki na wyspy i nie był częstym gościem tawern na plażach Pagos. Zamykał się w swojej pracowni, aby odbywać podróże w rejony marzeń. Mówił, że w ten gobelin wplecione są wszystkie kraje i nieznane wyspy. Narkotyki służyły mu za klucze otwierające drzwi prowadzące do sal i grot tego świata. W ciągu lat zebrał olbrzymią wiedzę na temat tych podróży. Na ich temat prowadził też zapisy w dzienniku pokładowym.
W pracowni miał niewielką biblioteczkę, która pośród dzieł poetów i magów zawierała zielniki i medyczne sprawozdania. Zwykł był je czytać, gdy narkotyki zaczynały działać... Udawał się w odkrywcze podróże w kosmos swojego umysłu..." Rdzeniem jego zbiorów książkowych, zrabowanych przez żołdaków gubernatora prowincji podczas aresztowania Antonio Peri, były wielkie dzieła dziewiętnastowiecznych inspiratorów.
De Quincey'a, E. T. A. Hoffmanna, Poego, Baudelaire'a. Były tam także książki z zamierzchłej przeszłości: zielniki, teksty nekromantyczne, demonologiczne, dzieła średniowiecznych autorów. Widniały wśród nich imiona Albertusa Magnusa, Raimundusa Lullusa, Arypy z Nettesheym... Było tam także wielkie dzieło Wierusa De Praestigiis Daemonum i rzadka kompilacja Medicusa Weckerusa, wydana w Bazylei w 1582 roku...“ W innym fragmencie zbiorów Antonio Peri zdawał się darzyć szczególną atencją "dzieła poświęcone pradawnej farmakologii, receptariusze oraz farmakopee, a także zdobyte przedruki czasopism i annałów. Pośród dzieł znaleć można było stare i opasłe tomiszcze psychologów z Heidelbergu, poświęcone wyciągowi z guzów meskalinowych, a także pisma traktujące o odmianach fantastikum otrzymywanych ze sporyszu, autorstwa Hofmanna i Bottmingena..." W tym samym roku, w którym ukazało się Heliopolis, poznałem osobiście autora tej pracy.

Pierwsza podróż

Dwa lata później, na początku 1951 roku, doszło do wielkiego wydarzenia - wspólnej z Ernstem Jungerem podróży z udziałem LSD. Doświadczenie to szczególnie mnie interesowało, ponieważ do tej pory znane były sprawozdania z eksperymentów z LSD towarzyszące wyłącznie badaniom psychiatrycznym. Teraz była okazja przyjrzenia się skutkom zażycia LSD przez osoby spoza środowiska lekarskiego, przez artystów. Miało to miejsce na krótko przed podobnymi eksperymentami z meskaliną, jakie podjął Aldous Huxley, które zostały opisane w dwóch książkach Drzwi percepcji oraz Niebo i Piekło [Wydawnictwo Przedświt, Warszawa, 1991].
Aby mieć zapewnioną ewentualną pomoc medyczną, zaprosiłem do udziału w tym spotkaniu mojego przyjaciela, lekarza i farmakologa, profesora Heriberta Konzetta. Podróż rozpoczęła się o godzinie dziesiątej rano, w salonie naszego domu w Bottmingen. Ponieważ reakcje na LSD tak wrażliwego człowieka, jak Ernst Junger, były trudne do przewidzenia, dla ostrożności podaliśmy mu w tym pierwszym eksperymencie małą dawkę - 0.05 mg. Doświadczenie nie było zatem zbyt głębokie.
Początkowej jego fazie towarzyszyło nasilenie wrażeń estetycznych. Fioletowo-czerwone róże świeciły nieznanym blaskiem i promieniowały zapowiadającą coś więcej jasnością. Przepiękny koncert na flet i harfę Mozarta wydawał się niebiańską muzyką. Podziwialiśmy też wspólnie smużkę dymu unoszącą się z lekkocią myśli z japońskiego kadzidła.
Gdy, leżąc z zamkniętymi oczami w wygodnych fotelach, pogrążyliśmy się głębiej w odurzeniu, rozmowy umilkły i pojawiły się fantastyczne wyobrażenia. Ernst Junger podziwiał nasycone kolorami, orientalne obrazy, ja podróżowałem pośród plemion berberyjskich w Północnej Afryce, obserwując barwne karawany i bujne oazy. Heribert Konzett, którego doświadczenia były nacechowane buddyjskim przekazem, przeżywał stan bezczasowości, uwolnienia od przeszłości i przyszłości oraz szczęśliwości bycia całkowicie w tu i teraz.
Powrotowi z odmiennych stanów świadomości towarzyszyło silne odczucie chłodu. Jak przemarznięci podróżnicy, okryliśmy się przy lądowaniu ciepłymi kocami. Powrót do codziennej rzeczywistości został uświęcony dobrym obiadem, podczas którego obficie popłynął Burgund.
Podczas tej podróży czuliśmy wzajemność i równoległość naszych przeżyć, które odbieraliśmy jako bardzo radosne. Wszyscy trzej znaleźliśmy się w pobliżu bramy prowadzącej ku istocie mistycznej. Nie otworzyła się ona jednak. Dawka, którą wybraliśmy, była zbyt niska. Nie rozumiejąc tej przyczyny, Ernst Junger - który doświadczył już wcześniej głębokich przeżyć po zażyciu dużej dawki meskaliny - zauważył: “W porównaniu z tygrysem meskaliny, twoje LSD to jednak tylko domowy kotek". Zmienił jednak tę opinię po kolejnych eksperymentach z wyższymi dawkami.
Junger przetworzył literacko wspomniane doświadczenie z laseczką kadzidła w swoim opowiadaniu “Besuch auf Godenholm”, w którym zawarł opis głębokich przeżyć w stanie odurzenia narkotycznego:
"... Schwarzenberg zapalił laseczkę kadzidła, jak zwykł był czynić, aby oczyścić powietrze. Niebieski dymek uniósł się ze szczytu laseczki. Moltner jako pierwszy spojrzał na to ze zdziwieniem, a potem z urzeczeniem, jakby w jego oczy wstąpiła nowa moc patrzenia. Moc ujawniała się w tej grze subtelnym dymkiem, unoszącym się z wysmukłego patyczka, rozdzielającym się w smużki tworzące delikatną koronę. Wydawało się, jakby bladą sieć lilii wodnych w głębi jeziora, które lekko drżały pod wpływem pulsu pochodzącego z powierzchni, tworzyła jego wyobraźnia. W spektaklu tym dużą rolę odgrywał czas tworzący spirale, wprawiający wszystko w ruch okrężny, w wirowanie, w taniec wyobraźni, w którym kręgi raptownie układały się jeden na drugim. Ogrom przestrzeni ujawniał się w tej koronkowej strukturze, przypominającej włókna nerwowe, które rozciągały się i kurczyły gdzieś na wysokościach, w wielkiej liczbie rozgałęzień.
Powiew powietrza sprawił, że wizja uległa przemianie, a obraz - jak tancerz - owinął się wokół niewidzialnej osi. Moltner wydał z siebie okrzyk zdziwienia. Żyłki i siateczki wspaniałego kwiatu wyłaniały się z wirowania innych planów i miejsc. Miriady cząsteczek pozostawały z sobą w harmonii.
Manifestacje te nie podlegały żadnym prawom naukowym; materia była tak subtelna i lekka, że wyrażała samą ich istotę. Jakże proste i zrozumiałe było wszystko. Liczby, masy i ciężary nie należały do tego wymiaru. Ciężkie piramidy nie osiągały tego poziomu bycia. To był pitagorejski blask...
Żaden spektakl nie wywarł na nim jeszcze tak magicznego uroku..." To wzmocnione doświadczanie estetyczne, uwidocznione tu na przykładzie kontemplowania strużki błękitnego dymu, jest charakterystyczne dla początkowej fazy odurzenia LSD, poprzedzającej głębsze zmiany stanów świadomości.
Potem od czasu do czasu odwiedzałem Ernsta Jungera w WiIflingen, w Niemczech, dokąd przeniósł się z Ravensburga. Spotykaliśmy się też u mnie w Szwajcarii, w Bottmingen, lub w Bundnerland, na południu kraju. Dzięki wspólnemu doświadczeniu z LSD nasz związek pogłębił się. Narkotyki i sprawy z nimi związane były głównym tematem naszych rozmów i listów, mimo że nie robiliśmy w tym czasie dalszych, praktycznych doświadczeń z ich udziałem.
Wymienialiśmy się też literaturą poświęconą narkotykom. Dzięki Ernstowi Jungerowi dział narkotyków mojej biblioteki wzbogacił się o rzadką i cenną monografię dr. Ernsta Freiherrna von Bibry, Die Narkotischen Genussmittel und der Mensch, wydaną w Norymberdze w 1855 roku. Jest to pionierskie i klasyczne już dzieło literatury poświęconej narkotykom, będące pierwszorzędnym źródłem wiadomości na temat ich historii. “Narkotyczne używki” - jak nazywa je von Bibra - to nie tylko substancje w rodzaju opium czy bielunia dziędzierzawy, lecz także kawa, tytoń, czy kath (Catha edulis), które nie są obecnie uważane za narkotyki, podobnie jak dawniej nie należały do nich kokaina, muchomor czy haszysz, które są tam też opisane. Warto wspomnieć, że do dzisiaj utrzymują się ogólne opinie na temat narkotyków, jakie von Bibra sformułował ponad 100 lat temu:
". . .Osoba, która zażyła zbyt wiele haszyszu i biega jak zwariowana po ulicach, napastując każdego napotkanego człowieka, należy naprawdę do wyjątku pośród wielu tych, którzy po posiłku spędzają spokojne i szczęśliwe godziny po zażyciu umiarkowanych jego dawek. Także liczba tych, którzy dzięki kokainie są zdolni do najwyższego wysiłku i którzy prawdopodobnie uniknęli dzięki temu śmierci głodowej, znacznie przewyższa liczbę coqueros, czyli tych, którzy rujnują zdrowie nadmiernym jej użyciem. W podobny sposób tylko niezdrowa hipokryzja może odmawiać kielicha wina staremu ojcu Noemu z tego tylko powodu, że jacyś pijaczkowie nie potrafią być powściągliwi i nie znają swojej miary. . ."
Od czasu do czasu byłem też konsultantem Ernsta Jungera i informowałem go o nowych doniesieniach na temat środków odurzających, jak na przykład w moim liście z wrzenia 1955 roku:
"... W zeszłym tygodniu trafiło do nas pierwsze 200 gramów nowego narkotyku, którego zbadania się podjąłem. Przesyłka zawiera nasiona mimozy (Piptadenia peregrina Benth.), używanej przez Indian znad Orinoko jako środek pobudzający. Nasiona zakopuje się w ziemi, gdzie ulegają sfermentowaniu, po czym miesza się je z popiołem uzyskanym ze spalonej łuski węża. Jak donosił Alexander von Humboldt w Reise nach der Aequinoctiat-Geginden des Neuen Kontinents (Podróż w rejony równikowe nowego kontynentu) (tom ósmy, rozdział 24), proszek ten jest wciągany nosem przez Indian przy pomocy wydrążonej i rozwidlonej jak widelec kości ptaka. Narkotyku tego do dziś dnia używa dość powszechnie wojownicze plemię Otomako, nazywając go niopo, yupa, nopo lub cojoba. Wspomina też o nim p. J. Gumilla w swojej monografii El Orinoco Ilustrado, pochodzącej z 1741 roku:
“Otomakowie wciągali proszek przed udaniem się na krwawą walkę z Karibami, z dawien dawna toczoną między tymi plemionami... Narkotyk pozbawia ich całkowicie rozumu, a po zażyciu go szaleńczo wymachują bronią. Gdyby kobiety nie były tak wprawne w trzymaniu ich i szybkim związywaniu, dokonywaliby za dnia ogromnych zniszczeń. Jest to przerażająca ułomność... Inne, spokojne i nie wadzące nikomu plemiona także wdychają yupa, lecz nie popadają w taką wściekłość, jak Otomakowie, którzy pod wpływem narkotyku podsycają własne okrucieństwo, okaleczając się przed bitwą, na którą wyruszają w stanie morderczej furii" .
Ciekaw jestem, jaki skutek niopo wywarłoby na ludziach takich jak my. Gdyby miało dojść do sesji z niopo, nie powinniśmy pod żadnym pozorem odsyłać naszych żon, jak podczas tamtych wczesnowiosennych marzeń (Jest to aluzja do podróży z użyciem LSD w lutym 1951 roku), aby mogły w razie potrzeby szybko nas związać...“ Chemiczna analiza tego narkotyku doprowadziła do wydzielenia czynnych składników należących - podobnie jak alkaloidy sporyszu czy psylocybina do grupy alkaloidów indolowych, które były już opisane w literaturze technicznej, nie były zatem dalej badane w laboratoriach Sandoza. Fantastyczne skutki działania tego narkotyku pojawiają się tylko wtedy, gdy jest on zażywany w opisany tu sposób, czyli jako proszek, który się wdycha. Są one także, z dużym prawdopodobieństwem, uzależnione od psychicznej struktury używających narkotyku plemion indiańskich.

Narkotykowe dylematy

podstawowe pytania odnoszące się do kwestii narkotykowej stały się przedmiotem poniższej korespondencji:

Bottmingen, 16 grudnia 1961 roku

Drogi Panie Junger z jednej strony chciałbym bardzo, poza zajmowaniem się substancjami halucynogennymi w aspekcie naukowo-chemiczno-farmakologicznym, zajmować się także odkrywaniem ich zastosowania jako magicznego narkotyku w innych obszarach...
Z drugiej jednak strony, muszę przyznać, że bardzo poważnie zajmuje mnie podstawowe pytanie, czy użycie tego rodzaju substancji, które w tak poważny sposób oddziałują na nasze umysły, nie oznacza przypadkiem zakazanego przekroczenia granic. Nie ma z pewnością niczego złego w posługiwaniu się metodami, dzięki którym można oświetlić jakis kolejny, nieznany aspekt rzeczywistości. Przeciwnie, nowe elementy wiedzy o świecie, zdobyte w wyniku doświadczeń, czynią świat jeszcze bardziej dla nas realnym. Pozostaje jednak wciąż otwartą kwestią, czy głęboko oddziałujące narkotyki, o których tu dyskutujemy, powodują otwarcie dodatkowego okna dla naszych zmysłów i odczuć, czy też pod ich wpływem przemianie ulega sam obserwator, rdzeń jego istoty. Ta druga możliwość oznaczałaby, że zmienia się coś, co moim zdaniem powinno pozostać nienaruszone. Zajmuje mnie pytanie, czy najgłębsza cząstka naszej istoty jest rzeczywiście nienaruszalna i nie może zostać zniszczona w wyniku wydarzeń mających niszczący wpływ na naszą strukturę materialną - fizyczno-chemiczną, biologiczną czy psychiczną - czy też materia w postaci tych narkotyków posiada zdolność atakowania duchowego ośrodka osobowości, ja. Tę drugą ewentualność można wesprzeć spostrzeżeniem, że skutkiem zażycia magicznych narkotyków jest rozmycie granic między umysłem i materią, i że narkotyki rozpraszają ustawiczną realność materii. Wtedy głębia materii oraz jej związek z umysłem stają się oczywiste. Można to wyrazić poprzez trawestację znanych słów Goethego:

Gdy oko nie dość słoneczne Nie uchwyci słońca;
Gdyby władza umysłu nie rozciągała się na materię, jakże materia mogłaby niepokoić umysł.

Można by to porównać do wyłomu, jaki w okresowym układzie pierwiastków tworzą pierwiastki radioaktywne, otrzymane drogą rozszczepienia atomu, poprzez które manifestuje się przemiana materii w energię. Należałoby w związku z tym spytać, czy produkcja energii atomowej nie stanowi w podobny sposób przekroczenia zakazanych granic. Inną niepokojącą kwestią, która wyłania się jako konsekwencja możliwości wpływania śladowych ilości jakiejś substancji na najwyższe funkcje intelektualne, jest wolna wola.
Najaktywniejsze substancje psychotropowe, do których należy LSD i psylocybina, mają strukturę chemiczną bardzo zbliżoną do struktury substancji obecnych w naszych ciałach, w centralnym systemie nerwowym, które pełnią ważną rolę w regulowaniu jego funkcji. Jest bowiem dowiedzione, że w wyniku zakłócenia metabolizm u prawidłowo funkcjonujących neurotransmiterów, tworzą się związki podobne do LSD czy psylocybiny, modyfikujące i wpływające na charakter człowieka, jego poglądy i zachowania.
Śladowe ilości związków, nad których produkcją lub jej brakiem nie jesteśmy w stanie panować, mają moc zmieniania naszego przeznaczenia. Takie biochemiczne rozważania mogą prowadzić do stwierdzenia, które Gottfried Benn zamieścił w swoim eseju “Provoziertes Leben”. “Bóg jest substancją narkotykiem”.
Z innej strony rzecz ujmując, wiadomo, że takie związki, jak na przykład adrenalina, są tworzone bądź uwalniane przez nasz organizm pod wpływem myśli i emocji, które w związku z tym wpływają na funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. Ktoś mógłby z tego wnioskować, że nasze fizyczne ciało jest kształtowane przez umysł w podobny sposób, jak nasza intelektualna istota jest kształtowana przez naszą biochemię. Co było pierwsze, zaprawdę trudno jest rozsądzić, podobnie jak kwestię, co było pierwsze, jajo czy kura.
Wbrew moim wątpliwościom co do zasadniczego zagrożenia, związanego z używaniem substancji halucynogennych, kontynuuję badania nad aktywnymi związkami, zawartymi w magicznych, meksykańskich powojach, o których pobieżnie wspominałem Panu już wcześniej. w jego nasionach, które starzy Aztecy nazywali ololiuqui, znaleźliśmy czynną substancję, składającą się z pochodnych kwasu lizerginowego, bardzo bliską chemicznie LSD. Było to wprost zdumiewające odkrycie. Zawsze żywiłem szczególne upodobanie do powojów. Były to pierwsze kwiaty, które hodowałem w swoim dziecięcym ogródku. Ich niebieskie i czerwone kielichy należą do pierwszych wspomnień z mojego dzieciństwa.
Przeczytałem niedawno w książce D.T. Suzuki Zen and Japanese Culture, że powój pełni znaczącą rolę w japońskiej literaturze i sztukach graficznych oraz wśród miłośników kwiatów w tym kraju. Ulotny czar powoju stanowił mocną podnietę dla japońskiej wyobraźni. Wśród licznych utworów, Suzuki przytacza wiersz w trzech liniach, napisany przez poetkę Chiyo (1702-75), która pewnego ranka poszła do sąsiada po wodę, gdyż...

Moja dolina jest zniewolona kwieciem powoju, dlatego proszę o wodę.

W ten sposób powój ujawnia dwie drogi wpływania na cielesno-umysłową istotę człowieka w Meksyku, jako magiczny narkotyk, poprzez chemiczne oddziaływanie i w Japonii poprzez doznania estetyczne związane z pięknem jego kwiatów.

A tak odpowiedział Junger 17 grudnia 1961 roku:

"... Dziękuję bardzo za Pana szczegółowy list z 16 grudnia. Skupiłem się na głównym pytaniu i być może będzie mnie jeszcze ta kwestia zajmować podczas rewizji An der Zeitmauer [Przy murze czasu].
Napisałem tam, że w obszarze fizyki oraz biologii zaczynamy rozwijać procedury, które nie mogą być postrzegane w kategoriach postępu rozumianego w tradycyjny sposób, lecz które ingerują w samą ewolucję, prowadząc do przekształcania gatunków. Zapewne odwracam kota ogonem twierdząc, że to przeobrażenie zaczyna się dokonywać w sposób ewolucyjny na prototypach. Nauka z jej teoriami i odkryciami nie jest, według tego konceptu, przyczyną ewolucji, lecz raczej jednym z wielu jej skutków. Zwierzęta, rośliny, atmosfera i powierzchnie planet będą postrzegane równoczenie. Nie poruszamy się od punktu do punku, raczej przekraczamy linię. Ryzyko, o jakim Pan wspomina, należy wziąć pod uwagę. Jednakże jest ono związane z każdym przejawem naszego życia. Wspólny mianownik pojawia się raz tu, raz gdzie indziej.
Pisząc o promieniotwórczości użył Pan słowa “rozszczepienie”, które może być nie tylko przedmiotem naukowego odkrycia, ale także formą destrukcji. w porównaniu do skutków promieniotwórczości, efekt działania magicznych narkotyków jest bardziej bezpośredni i nie tak schematyczny. W klasyczny sposób prowadzą nas one poza człowieczeństwo. Gurdżijew widział to do pewnego stopnia. Wino zmieniło już wiele i przyniosło z sobą nowych bogów oraz stworzyło nową ludzkość. Lecz wino ma się tak do nowych związków, jak fizyka klasyczna do nowoczesnej fizyki. Kwestie te powinny być eksperymentowane w niewielkich kręgach. Nie mogę się w tym względzie zgodzić z Huxleyem, że możliwości transgresyjne powinny być udostępnione masom. W rzeczywistości, jeśli mówimy o tym poważnie, powinniśmy mieć na uwadze, że rzeczy te nie służą przyjemnym fantazjom, lecz dotyczą samej rzeczywistości. Kilka kontaktów wystarczy, aby wyznaczyć kierunek i cele. Wykracza to także poza teologię, przynależąc raczej do sfery teogonii, gdyż w sensie astrologicznym związane jest z przejściem do nowego domu. Z początku można być usatysfakcjonowanym takim wglądem, lecz przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, dokąd to prowadzi. Dziękuję też bardzo za piękny obrazek niebieskiego powoju. Dla mnie jest on widocznie czymś podobnym, gdyż każdego roku hoduję powój w swoim ogrodzie. Nie wiedziałem, że ma on szczególną moc, lecz zdaje się, ma ją każda roślina, choć nie znamy klucza do większości z nich. Poza tym, musi być jakiś centralny punkt, z którego da się zaobserwować nie tylko chemię, strukturę czy kolor, ale jakąś perspektywę, w której wszystkie cechy ujawniają swoje znaczenie...“.

cdn
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:43    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

cdn

Eksperyment z psylocybiną

Teoretycznym rozważaniom na temat magicznych grzybów towarzyszyły praktyczne eksperymenty. Jeden z takich eksperymentów, służący porównaniu LSD i psylocybiny, odbył się wiosną 1962 roku. Odpowiednim dla niego miejscem okazał się dom państwa Jungerów, będący wcześniej rezydencją zarządcy lasów Zamku Stauffenbergów w Wilflingen.
W tym grzybowym sympozjum wzięli także udział moi przyjaciele - Konzett i Gelpke.
W starych kronikach opisane jest, jak to Aztecy pili czekoladę przed zjedzeniem teonanacatl. Z tego powodu i aby wprowadzić odpowiedni nastrój, pani Lisolette Junger podała nam gorącą czekoladę, po czym oddała czterech mężczyzn w ręce losu. Przeszliśmy zatem do modnie urządzonego salonu z ciemnym, drewnianym sufitem, białym piecem kaflowym, stylowymi meblami, starymi francuskimi sztychami wiszącymi na ścianach i wspaniałym bukietem tulipanów na stole. Ernst Junger miał na sobie długi, szeroki, ciemnoniebieski kaftan, który przywiózł z Egiptu. Konzett był oszałamiający w haftowanym w jasne wzory płaszczu mandaryna, a Gelpke i ja wystąpiliśmy w bonżurkach.
Codzienna rzeczywistość powinna w takich chwilach być odłożona na bok, włącznie z codziennym ubraniem. Na krótko przed zachodem słońca zażyliśmy narkotyk - nie grzyby, lecz ich czynnik aktywny - każdy z nas po 20 mg psylocybiny. Odpowiadało to mocy około dwóch trzecich bardzo silnej dawki grzybów psylocybowych, którą zażyła szamanka Maria Sabina. Po godzinie wciąż nie odczuwałem żadnego efektu działania grzybów, choć moi towarzysze byli już pogrążeni bardzo głęboko w swoich podróżach.
Miałem nadzieję, że po zażyciu psylocybiny uda mi się wskrzesić niektóre choćby spośród euforycznych chwil mego dzieciństwa, które zapisały się w pamięci jako momenty błogości: łąkę pokrytą chryzantemami, lekko zmierzwionymi porywami wczesno-letniego wiatru, krzew róży w wieczornym świetle po silnej ulewie, niebieskie irysy zwieszające się ze ściany winoroli. Jednak kiedy czynnik aktywny grzybów zaczął wreszcie działać, miejsce świetlistych wspomnień z domu dzieciństwa zajęła dziwna sceneria. Na wpół świadomy, pogrążyłem się głębiej w tym stanie.
Przechodziłem przez całkowicie wyludnione miasta, pełne śladów egzotycznej, lecz już minionej wielkości.
Przerażony, próbowałem wydostać się na powierzchnię i czujnie skoncentrować na świecie zewnętrznym, na tym, co działo się wokół mnie. Przez chwilę udawało mi się to. Obserwowałem kolosalną postać Jungera, przemierzającego salon tam i z powrotem, wyglądającego na pełnego mocy, potężnego maga.
Konzett w jedwabistym surducie wydawał się być niebezpiecznym, chińskim clownem. Nawet Gelpke jawił mi się groźnie, długi, chudy, tajemniczy.
Wraz z rosnącym odurzeniem wszystko stawało się jeszcze bardziej dziwaczne. Czułem obcość nawet wobec siebie samego. Miejsca, które przemierzałem, kiedy tylko zamykałem oczy, były spowite mrocznym światłem, pełne chłodu, niesamowite, beznadziejne i opuszczone. Ale gdy otwierałem oczy i próbowałem dostroić się do świata na zewnątrz, pozbawione wszelkiego znaczenia i ulotne niczym duch jawiło mi się także całe moje otoczenie. Całkowita pustka groziła wciągnięciem mnie w kompletną nicość. Pamiętam, jak uchwyciłem się ręki Gelpkego, gdy ten przechodził koło mojego fotela, i przywarłem do niego, aby nie dać się pogrążyć w ciemnej nicości. Opanował mnie strach przed śmiercią i ogromna tęsknota powrotu do świata żywych, do rzeczywistości świata ludzi. W końcu, gdy powoli powróciłem jako do przestrzeni salonu, ujrzałem oto i usłyszałem wielkiego maga, który czystym, głośnym i nieprzerwanym głosem prowadził wywód na temat Schopenhauera, Kanta, Hegla i małej, starej, ukochanej matki Gai. Konzett i Gelpke stali już mocno na ziemi, gdy mnie wciąż z wielkim trudem udawało się odzyskać równowagę.
To wejście w rzeczywistość grzybów było dla mnie testem, spotkaniem z wymiarami śmierci i pustki. Eksperyment nie przebiegł tak, jak się tego spodziewałem, lecz przecież spotkanie z pustką też można uznać za pożyteczne. Na tle tego doświadczenia świat wygląda na bardziej wspaniały.
Minęła północ, gdy wszyscy usiedliśmy przy stole, który gospodyni domu nakryła dla nas na piętrze, po czym uczciliśmy nasz powrót wyśmienitym posiłkiem przy akompaniamencie muzyki Mozarta. Rozmowy, podczas których wymieniliśmy się przeżyciami z seansu, trwały prawie do samego rana. Doświadczenia z tej podróży opisał Ernst Junger w swojej książce Anniiherungen-Drogen und Rausch (Zbliżenia - narkotyki i skutki ich działania) (Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1970), w rozdziale “Sympozjum grzybowe”. A oto fragment tej pracy:
“Jak zwykle, minęło pół godziny, a może trochę więcej, i nic się nie działo. Potem pojawiły się pierwsze oznaki: kwiaty na stole zaczęły świecić i wysyłać błyski. Było wczesne popołudnie. Właśnie, jak co weekend, sprzątano ulice. Szurania miotły boleśnie rozrywały ciszę. Te symptomatyczne doznania - powtarzające się regularnie odgłosy szczotkowania, szurania, stukania, walenia młotkiem, skrobania czy tłuczenia - zdarzają się od czasu do czasu, będąc znakiem zapowiadającym chorobę. Wciąż mają one znaczenie w praktykach magicznych... W tym czasie grzyby zaczęły już działać na dobre. światło bijące od bukietu stało się łagodniejsze, lecz wciąż nie było naturalne. Cienie w rogach poruszały się, jakby szukały właściwej formy.
Poczułem niepokój i chłód, wbrew gorącu bijącemu z pieca. Rozciągnąłem się na kanapie i naciągnąłem przykrycie na głowę. Wszystko było skórą i było dotykane, nawet siatkówka oka - w tym wypadku dotykana przez światło... Światło było różnokolorowe i w prześwicie orientalnych drzwi formowało się w sznury szklanych paciorków, które łagodnie kołysały się to w jedną, to znów w drugą stronę. Girlandy światła tworzyły zasłonę podobną do tych, które pojawiają się w snach - zasłonę żądzy i grozy. Wiatr kołysał nimi jak częściami garderoby. Girlandy opadały także z przepasek tancerzy, rozchylając się i zbiegając w ślad za kołysaniem ich bioder, a do wyostrzonych zmysłów docierał pełen delikatności szmer rozedrganych paciorków. Dźwięczenie srebrnych bransolet na kostkach i przegubach tancerzy było już zbyt głośne. Pachniało potem, krwią, machorką, wilgotną końską sierścią i tanią esencją różaną. Któż to zresztą wie, co naprawdę dzieje się w stajni.
Musiał to być jakiś olbrzymi pałac, mauretański, niezbyt przychylne miejsce. Z sali balowej ciąg pokoi prowadził ku poziomom niższym. Kotary lśniły i błyszczały radioaktywnym blaskiem. Do tego dochodził dźwięk szklanych instrumentów z ich kuszącym, umizgującym zawodzeniem: “Pójdziesz ze mną, mój piękny chłopcze?”. Słabł, a po chwili wzmagał się, był coraz bardziej natarczywy, narzucający się, prawie już pewny zgody.
Potem pojawiły się formy w postaci kolaży historycznych, vox humana, wołanie kukułki. Czy była to nierządnica ... święta Łucja, która wystawiała swoje piersi za okno? Potem scenografia zmieniła się całkowicie. Tańczyła Salome; bursztynowy naszyjnik rzucał błyski światła i, kołysząc się, potrącał jej sterczące brodawki. Czego to człowiek nie zrobi dla swojego małego? - a niech to - to świńskie pytanie nie wyszło ode mnie, ale zostało wyszeptane zza kotary.
Węże były brudne, ledwie żywe i snuły się niemrawo po matach leżących na podłodze.
Były pokryte lśniącymi łuskami. Inne spoglądały z podłogi swymi czerwonymi i zielonymi ślepiami. Lśniły i szeptały, syczały i skrzyły się niczym maleńkie sierpy podczas świętych żniw. A potem uspokoiły się, aby po chwili wznowić lament, niby od niechcenia, ale z większą śmiałością. Miały mnie w swoich rękach. "Rozumieliśmy się bez słów".
Jakaś kobieta wyłoniła się zza zasłony. spieszyła się gdzie i przeszła obok, nie zauważając mnie. Widziałem jej buty z czerwonymi obcasami.
Podwiązki podtrzymywały grube uda i poruszały nimi. Ciało było na nich zawieszone. Olbrzymie piersi, mroczna delta Amazonki, papugi, piranie, wszędzie półszlachetne kamienie. Weszła do kuchni - albo może była to piwnica. Błyski, szepty, syki i iskry były nie do odróżnienia. Wyglądało, jakby skupiały się, zawieszone gdzieś w górze, pełne oczekiwania. Zrobiło się gorąco nie do zniesienia. Odrzuciłem koc. Pokój rozświetlił się nieco. Farmakolog stał przy oknie w białym płaszczu mandaryna, który służył mi krótko w dawnych czasach. Orientalista siedział koło pieca kaflowego. Wyglądał, jakby go nawiedziły nocne mary. Byłem na obrazach. Dzielił mnie od nich tylko jeden rzut i mogłem się znów w nich znaleć. Właściwy czas jednak nie nadszedł. Mamuśka była jakoś odmieniona. Lecz ziemią są także odchody, warte w przemianie tyle, co złoto. Dlatego trzeba się tym zadowolić tak długo, jak długo będzie to trwało.
To były ziemskie grzyby. Więcej światła ukrywało się w ciemnym ziarnie, które przebijało z kłosa, a nawet w zielonym soku sukulenta z rozpalonych wyżyn Meksyku ...otrzymywaną z meksykańskiego kaktusa o nazwie pejotl (przyp. wyd. ang)" alt=""> Podróż nie była udana - być może powinienem zażyć grzyby jeszcze raz. Lecz szept powracał, jak powracały błyski i iskrzenia, jakbym był rybą podążającą w ślad za przynętą. Kiedy pojawia się, z czasem utrwala się i, jak w katarynce, jakiś motyw każdy nowy początek, każdy nowy obrót powtarza starą melodię. Ta melodia nie wyszła poza ponury ton.
Nie wiem, jak długo ciągnęły się te powtórzenia i nie zamierzam tego rozpamiętywać. Są też sprawy, które każdy wolałby zachować dla siebie. W każdym razie, minęła północ...
Przeszliśmy na górę, gdzie czekał na nas zastawiony stół. Zmysły wciąż były wyostrzone i Bramy Percepcji otwarte. Światło połyskiwało z czerwonego wina w karafce; piana kołysała się nad brzegiem. Słuchaliśmy koncertu fletowego. Pozostałym nie powiodło się lepiej: “Jak dobrze znów być pośród ludzi” . . . Tak więc, Albercie Hofmann. . .
Orientalista przebywał w tym czasie w Samarkandzie, w miejscu spoczynku Timura, w nefrytowej trumnie. Prowadził zwycięski marsz od miasta do miasta, a każde z miast składało okup w postaci kotła wypełnionego oczami. Potem długo stał przed piramidą utworzoną z czaszek, którą zbudował straszny Timur, i w masie przerażających głów ujrzał swoją własną. Była pokryta kamiennym nalotem. Farmakologa oświeciło, gdy o tym usłyszał:
"Teraz już wiem, dlaczego byłem w fotelu bez głowy, czymś byłem porażony, bo równoczenie byłem pewny, że to, co się dzieje, to nie sen". Zastanawiałem się nawet, czy powinienem dzielić się tym szczegółem, gdyż dotyka on już spraw, które zaliczamy do opowieści o duchach.“

Substancja zawarta w grzybach nie zaprowadziła wszystkich nas czterech na świetliste wyżyny, lecz raczej powiodła w głębiej położone rejony. Można z tego wywieść wniosek, że w większości przypadków odurzenie psylocybiną jest ciemniejsze w kolorach niż odurzenie LSD. Wpływ tych dwóch aktywnych substancji na poszczególnych ludzi różni się jednak i jest na każdego człowieka inny. Ja osobiście, podobnie jak Ernst Junger, znalazłem w doświadczeniach z LSD więcej światła, niż podczas eksperymentów z grzybami.

Jeszcze jedna podróż z LSD

Następny i ostatni wspólny wypad w wewnętrzny wszechświat z Ernstem Jungerem, tym razem znów z udziałem LSD, zaprowadził nas daleko poza obszar codziennej świadomości. Znaleźliśmy się blisko ostatecznych drzwi. Oczywiście, drzwi te, zdaniem Ernsta Jungera, naprawdę otworzą się dopiero w momencie wielkiej transgresji od życia, ku temu, co potem.
Ten ostatni wspólny eksperyment miał miejsce w lutym 1970 roku, tym razem znów w leśniczówce w Wilflingen. Tym razem byliśmy tylko my dwaj. Ernst Junger zażył 0,15 mg LSD, ja zaś 0.10 mg. Dziennik pokładowy, składający się z notatek czynionych na gorąco w trakcie tej podróży został opublikowany bez komentarzy w Approaches (Zbliżenia), w rozdziale “Znów LSD”. Są one skąpe i mało czytelnikowi mówiące, podobnie jak i moje zapiski.
Eksperyment trwał od rana zaraz po śniadaniu, aż do zapadnięcia zmroku. Na początku podróży znów słuchaliśmy koncertu na flet i harfę Mozarta, który zawsze znakomicie wpływał na mój nastrój, lecz tym razem - aż dziw - wydawał mi się niczym chrzęst porcelanowych laleczek. Potem odurzenie doprowadziło szybko do zanurzenia się w pozaświatowe głębiny. Gdy starałem się opisywać Ernstowi Jungerowi zdumiewające zmiany stanów świadomości, udawało mi się wypowiadać zaledwie dwa, trzy słowa, gdyż brzmiały tak fałszywie, że niezdolne były wyrazić moich odczuć. Wydawało się, że pochodzą z nieskończenie oddalonego świata, który stał się obcy. Porzuciłem te starania, śmiejąc się z własnej bezradności. Ernst Junger miał oczywiście te same odczucia, więc nie musieliśmy z sobą rozmawiać - jedno spojrzenie wystarczało, aby porozumieć się na najgłębszym poziomie. Udawało mi się jednak zanotować nieco uwag na papierze, jak choćby te początkowe: “Nasza łódź gwałtownie się chybocze.” Nieco później, zwracając uwagę na przepyszną oprawę książek w bibliotece, zapisałem: “Jak czerwone złoto, wyciągane ze środka na zewnątrz - tryskające złotym połyskiem." Na dworze zaczął padać śnieg. Ulicą przepływały grupki dzieci z maskami i świąteczne kuligi, ciągnięte przez traktory. Gdy wyglądałem przez okno na ogród przykryty warstwą śniegu, nad wysokim ogrodzeniem pojawiły się różnokolorowe maski, osadzone w nieskończenie radosnym błękicie. “Ogród Breugla - żyję z rzeczami i w rzeczach". Nieco dalej zanotowałem: “A teraz brak jakichkolwiek związków z codziennym światem".
Wreszcie, pod koniec, nastąpiło głębokie i uwalniające zwierzenie: “Jak dotąd, moja ścieżka wydaje się właściwa”. Tym razem LSD przyniosło szczęśliwe zbliżenie.


12. Spotkanie z Aldousem Huxleyem

W połowie lat pięćdziesiątych ukazały się drukiem dwie książki Aldousa Huxleya, Drzwi percepcji oraz Niebo i piekło, traktujące o stanach zmienionej świadomości wywołanych narkotykami halucynogennymi. w książkach tych zostały celnie uchwycone zmiany percepcji zmysłowej i świadomości, których autor doświadczył w testach na samym sobie z udziałem meskaliny.
Eksperyment z meskaliną był dla Huxleya doświadczeniem wizyjnym. Ujrzał rzeczy w nowym świetle, przez co ujawniła się ich właściwa, głęboka i bezczasowa istota, która jest ukryta przed zwykłym spojrzeniem.
Obydwie książki zawierały podstawowe spostrzeżenia, dotyczące istoty doświadczenia wizyjnego oraz znaczenia tego doświadczenia dla zrozumienia świata - historii kultury, powstawania mitów, pochodzenia religii i procesu twórczego, którego wynikiem jest działalność artystyczna. Huxley dostrzegał wartość narkotyków halucynogennych w tym, że dają one ludziom - którym los poskąpił daru spontanicznej percepcji wizyjnej - jaką odznaczają się mistycy, święci i wielcy artyści możliwość doświadczenia tego niezwykłego stanu świadomości i osiągnięcia dzięki temu wglądu w świat duchowy tych wielkich twórców. Halucynogeny mogą prowadzić do głębszego rozumienia kwestii religijnych i mistycznych, a także do nowego i świeżego spojrzenia na wielkie dzieła sztuki. Dla Huxleya narkotyki były kluczami zdolnymi otworzyć drzwi percepcji - kluczami chemicznymi, obok innych znanych lecz pracochłonnych technik otwierania drzwi do światów wizji, jak medytacja, odosobnienie, post czy pewne praktyki yogi.

Znałem już wtedy wcześniejsze prace tego wielkiego pisarza i myśliciela. W książce Nowy wspaniały świat (Rój, 1933, Muza, 1997), traktującej o czasach przyszłych, która ukazała się w 1932 roku, narkotyki psychotropowe, zwane somą, przenosiły ludzi w stany euforyczne. W innych dwóch utworach tego autora znalazłem pełne umiaru rozważania na temat doświadczeń wywołanych narkotykami halucynogennymi, przez co uzyskałem głębszy wgląd w moje własne przeżycia związane z LSD. Byłem więc zachwycony, gdy pewnego sierpniowego ranka 1961 roku odebrałem w swoim laboratorium telefon od Aldousa Huxleya. Przejeżdżał właśnie z żoną przez Zurych i zaprosił mnie wraz z żoną na lunch do hotelu Sonnenberg.
Aldous Huxley, postawny i promieniejący życzliwością dżentelmen, prezentował się szlachetnie z żółtą frezją w butonierce - takie wrażenie wyniosłem z pierwszego z nim spotkania. Rozmowa przy stoliku koncentrowała się głównie na temacie magicznych narkotyków. Zarówno Huxley, jak i jego żona, Laura Archera, mieli doświadczenia z LSD i psylocybiną. Huxley wolał nie nazywać tych substancji, a także meskaliny, “narkotykami”, gdyż słowo to, zarówno w angielskim użyciu, jak i w postaci niemieckiego określenia Droger cechowała pejoratywna konotacja. Uważał także za istotne lingwistyczne odróżnienie halucynogenów od innych narkotyków. Wierzył w wielkie znaczenie środków wywołujących doświadczenia wizyjne na obecnym etapie ewolucji ludzkości. Uważał, że doświadczenia prowadzone w warunkach laboratoryjnych są niewystarczające, gdyż w szczególnych stanach podwyższonej wrażliwości i podatności na zewnętrzne oddziaływanie, otoczenie, w jakim przebiega eksperyment, odgrywa decydującą rolę. Radził mojej żonie, która opowiadała o swoich dzikich miejscach w górach, żeby zażyła LSD, będąc na alpejskiej polanie, a potem przyjrzała się niebieskiemu kielichowi kwiatu goryczki, aby doznać cudu stworzenia.
Przy rozstaniu Aldous Huxley wręczył mi na pamiątkę nagranie taśmowe jego wykładu “Doświadczenie wizyjne”, jaki wygłosił tydzień wcześniej na międzynarodowym kongresie psychologii stosowanej w Kopenhadze. W czasie tego wystąpienia Aldous Huxley mówił o znaczeniu i istocie doświadczenia wizyjnego i zwracał uwagę, że ten rodzaj poglądu jest niezbędnym uzupełnieniem wizji świata kształtowanej za pomocą słów i intelektu.
W następnym roku ukazała się najnowsza i ostatnia powieść Aldousa Huxleya, Wyspa. Opowiedziana w niej historia, tocząca się na utopijnej wyspie Pala, jest próbą przedstawienia syntezy osiągnięć nauk przyrodniczych i cywilizacji technicznej, z mądrością Wschodu, w postaci nowej kultury, w której racjonalizm i mistycyzm pomyślnie się jednoczą. Medycyna oparta na mokszy, magicznym lekarstwie przyrządzanym z grzybów, pełni dużą rolę w życiu mieszkańców wyspy Pala (moksza znaczy w sanskrycie “uwalniać”, "wolność"). Lekarstwo może być używane jedynie w krytycznych momentach życia. Młody mężczyzna zażywa je podczas ceremonii inicjacyjnej, główny bohater powieści zażywa je w trudnej chwili swego życia i wykorzystuje terapeutycznie w dialogu ze swoim duchowym przyjacielem. Pomaga ono także opuścić śmiertelne ciało podczas podróży do innych wymiarów.
Podczas naszej rozmowy w Zurychu dowiedziałem się od Aldousa Huxleya, że w swojej najbliższej powieści chce on ponownie poruszyć problem narkotyków psychodelicznych. Przysłał mi też wkrótce egzemplarz Wyspy, podpisany. "Dla dr. Alberta Hofmanna, pierwszego odkrywcy lekarstwa mokszy, od Aldousa Huxleya."

Nadzieje Aldousa Huxleya, związane z narkotykami psychodelicznymi - dzięki którym będzie można doświadczać stanów wizyjnych - oraz z ich wykorzystaniem w codziennym życiu, zostały wyrażone w licie z 29 lutego 1962 roku, w którym tak mi pisał:
"Jestem przekonany, że tego rodzaju poszukiwania, wykorzystujące wizyjne doświadczenia, będą prowadzone - w różnorodnych formach zależnych od konstytucji fizycznej, temperamentu oraz działalności zawodowej osób je podejmujących - w celu rozpoznania własnej natury . Będą one użyteczne w technikach “mistyki stosowanej”, które pomagają ludziom wynieść możliwie dużo korzyści z doświadczeń transcendentalnych, a wglądy w inne światy spożytkować dla właściwego rozwoju tego świata. (Mistrz Eckhart pisał: "Miłością zwraca się to, co uzyskało się w wyniku kontemplacji."). Ważne jest, aby to, co pochwyciliśmy dzięki wizjom uzyskanym poprzez doświadczenia przekraczania siebie i doznania jedności-takości Wszechświata przekazywać dalej z miłością i mądrością - w sztuce".

Spędziliśmy z Aldousem Huxleyem dużo wspólnego czasu podczas dorocznej światowej konferencji Akademii Sztuk i Nauk (WMS) w Sztokholmie, późnym latem 1963 roku. Jego uwagi i dyskusje, które podejmował w trakcie sesji, poprzez ich formę i znaczenie, wywarły duży wpływ na przebieg tych obrad.
Akademia WMS została założona z mylą o umożliwieniu wymiany poglądów na temat problemów światowych najbardziej kompetentnym specjalistom zgromadzonym w miejscu wolnym od ideologicznych bądź religijnych ograniczeń. Ich punkt widzenia miał obejmować cały świat. Wyniki tych spotkań w postaci propozycji i wniosków miały być publikowane i udostępniane właściwym agendom rządowym i organizacjom wykonawczym.
Spotkanie WMS, jakie miało miejsce w 1963 roku, było poświęcone eksplozji demograficznej oraz światowym rezerwom surowców i żywności. Wnioski i propozycje ukazały się drukiem w tomie II materiałów WMS pod tytułem The Population Crisis and the Use of World Resources [Kryzys przeludnienia i wykorzystanie światowych zasobów]. Na dziesięć lat przed wejściem w powszechny obieg takich terminów jak kontrola urodzeń, ochrona środowiska i kryzys energetyczny, te światowe problemy były na tym spotkaniu jak najpoważniej rozpatrywane. Były także zaproponowane sposoby ich rozwiązania, które przesłano rządom i odpowiednim organizacjom.
Katastrofalne wydarzenia, jakie od tego czasu miały miejsce w wymienionych obszarach, stanowią dowód tragicznej rozbieżności, jaka zachodzi między rozpoznaniem celu, do którego chcielibyśmy zmierzać, a jego realizacją.
Aldous Huxley zaproponował kontynuację i rozszerzenie tematu “światowe zasoby”, aby obejmował on również “Rezerwy ludzkie”, przez co rozumiał odkrywanie oraz wykorzystywanie ukrytych i dotąd zaniedbywanych możliwości tkwiących w ludziach. Ludzkość z lepiej rozwiniętymi mocami duchowymi i poszerzoną świadomością głębi i cudu życia, którego nie da się ogarnąć rozumem, jest w stanie uzyskać lepsze zrozumienie biologicznych i materialnych podstaw życia na ziemi, i ogarnąć je większą troską. Zwłaszcza dla ludzi z Zachodu, z ich nadrozwiniętą racjonalnością, poszerzenie i pogłębienie ich bezpośrednich i emocjonalnych kontaktów z rzeczywistością, nie zakłócanych przez słowa czy koncepcje, miałoby ogromne, ewolucyjne znaczenie.
Huxley uważał, że narkotyki psychodeliczne są środkiem umożliwiającym edukację w tym kierunku.
W konferencji uczestniczył także psychiatra, dr Humphry Osmond, autor terminu “psychodeliczny” (poszerzający umysł), którego raport na temat cennego potencjału halucynogenów wyrażał podobne stanowisko.
Na konferencji w Sztokholmie widzieliśmy się z Huxleyem po raz ostatni. Widać już było, że jest poważnie chory, choć jego intelektualna osobowość wciąż wyróżniała się spójną wiedzą, zaczerpniętą z głębin oraz wyżyn ludzkiego - wewnętrznego i zewnętrznego - świata. Poprzez swoją literaturę objawiał tę wiedzę z talentem, miłością, dobrocią oraz humorem.

Aldous Huxley zmarł 22 listopada tego samego roku, w którym zastrzelono prezydenta Kennedy'ego. Dostałem od Laury Huxley kopię jej listu do siostrzeńca Juliana i siostrzenicy Juliette Huxley, w którym pisze o ostatnim dniu swego męża. Lekarze przygotowali ją na dramatyczny koniec, gdyż fazie końcowej raka krtani, na co cierpiał Aldous Huxley, towarzyszą z reguły drgawki oraz ataki duszności.
Odszedł jednak cicho i spokojnie.
Rankiem, gdy był już tak słaby, że nie mógł mówić, napisał na skrawku papieru: “LSD - podaj mi domięśniowo - 100 mmg.” Pani Huxley, rozumiejąc, co ma na myśli i ignorując obiekcje znajdującego się w pobliżu lekarza, własnoręcznie zrobiła ten zastrzyk - pozwalając mu tym samym zażyć lekarstwo moksza.


13. Korespondencja z poetą-lekarzem Walterem Vogtem

Moja przyjaźń z lekarzem psychiatrą i pisarzem, doktorem medycyny Walterem Vogtem należy także do osobistych związków, które zawdzięczam LSD. Jak będzie można zauważyć z przedstawionej poniżej korespondencji, w mniejszym stopniu pociągał go jako lekarza aspekt medyczny LSD, niż - jako pisarza głębokie, psychiczne skutki zmiany stanów świadomości, będące zasadniczą treścią naszych listów.

Muri/Berno, 22 listopada 1970 roku

Drogi Panie Hofmann, ostatniej nocy śniło mi się, że zostałem zaproszony na herbatę do kawiarni przez zaprzyjaźnioną rodzinę mieszkającą w Rzymie. Ludzie ci znali także papieża, więc papież też z nami siedział przy kawiarnianym stoliku. Cały był ubrany na biało i miał także białą mitrę. Siedział tam, niezwykle przystojny i milczący.
I nagle przyszedł mi dzisiaj do głowy pomysł wysłania Panu mojego Vogel auf dem Tisch [Ptaka na stole] - jako wizytówki czy jak Pan to zechce potraktować - książki nieco apokryficznej, którą po namyśle dosyć cenię, choć włoski tłumacz przekonuje mnie, że to moja najlepsza praca. (Aha, papież jest także Włochem. Tak to jest...) Być może ta niewielka książeczka zainteresuje Pana. Została napisana w roku 1966 przez autora, który w tamtym czasie nie miał jeszcze bladego pojęcia o substancjach psychodelicznych i który bez żadnego zrozumienia czytał raporty medyczne na temat doświadczeń z tymi narkotykami. Co prawda niewiele zmieniło się od tamtego czasu, lecz teraz obawy moje mają całkiem inne źródło.
Podejrzewam, że Pana odkrycie wywołało przełom (niekoniecznie taki, jakiego doznał Szaweł przemieniający się w Pawła, jak pisze Roland Fischer...) w mojej pracy (także wielkie słowo) i rzeczywiście, to, co piszę od tego czasu jest bardziej realistyczne, a także mniej napuszone. W każdym bądź razie, bez tego doświadczenia nie byłbym w stanie wyrazić się z tak chłodnym realizmem w mojej sztuce telewizyjnej Spiele der Macht [Zabawa z mocą]. Świadczą o tym liczne szkice, które ciągle poniewierają się wokół.
Gdyby miał Pan chęć oraz czas na spotkanie, bardzo chętnie odwiedziłbym Pana kiedyś i porozmawiał o tych sprawach.
W.V.

Burg, i.L., 28 listopada 1970 roku

Drogi Panie Vogt, o ile ptak, który sfrunął na mój stół, był w stanie znaleć do mnie drogę, o tyle wzrósł mój dług wobec magicznych skutków działania LSD. Wkrótce będę mógł napisać książkę o skutkach wywołanych tym doświadczeniem z 1943 roku.
A.H.

Muri/Bern,13 marca 1971 roku

Drogi Panie Hofmann, w załączeniu przesyłam Panu recenzję Anniiherungen [Zbliżenia] Jungera, którą znalazłem w prasie codziennej, a która może Pana zainteresować...

Wydaje mi się, że halucynować - marzyć - pisać zawsze kontrastuje z codziennymi stanami świadomości, a zakresy tych doświadczeń uzupełniają się.
Mogę tu naturalnie mówić tylko o swoim pojmowaniu tych spraw, które dla kogoś innego przedstawiają się być może inaczej. Prawdę mówiąc, trudno jest rozmawiać z ludźmi o takich sprawach, gdyż używają oni najczęściej całkowicie różnych języków...
Jednakże, ponieważ zbiera Pan obecnie autografy i zrobił mi Pan ten zaszczyt, że włączył niektóre moje listy do swoich zbiorów, załączam Panu rękopis mojego “testamentu”, w którym Pańskie odkrycie występuje jako "jedyne radosne odkrycie dwudziestego wieku..."
W.V.

najnowszy testament dra Waltera Vogta z 1969 roku

nie chcę mieć specjalnego pogrzebu tylko drogie i nieprzyzwoite orchidee i mnogość ptaszków z barwnymi imionami żadnych nagich tańców tylko psychodeliczny wystrój głośnik w każdym rogu i nic prócz ostatniej płyty beatlesów ["Abbey Road"] sto tysięcy milionów razy i co zechcesz ["Blind Faith"] z nieskończonej tamy nic więcej potem swojski chrystus z halo z prawdziwego złota i ukochani żałobnicy napompowani kwasem [LSD] niebiańsko ["Abbey Road", strona druga] raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem.
pewnie spotkamy się tam dedykowane najserdeczniej Panu Hofmannowi wczesną wiosną 1971 roku

Drogi Panie Vogt, znów otrzymałem od Pana uroczy list i bardzo cenny autograf, testament 1969...
Niezwykle znaczące sny, jakie miałem w ostatnim czasie, skłoniły mnie do zbadania związku pomiędzy składem (chemicznym) wieczornego posiłku, a rodzajem marzeń sennych. W rzeczy samej, LSD jest także czymś, co się spożywa...
A.H.

4 maja 1971 roku

Drogi Panie Hofmann, Sprawy dotyczące LSD toczą się gładko. Chcielibyśmy utworzyć teraz w Poliklinice artystyczną "grupę samoeksperymentalną", bez jakiegoś ambitnego programu badawczego, co wydaje mi się bardzo rozsądne. . .
Mam nadzieję, że w następnym roku uda się Poliklinice wspólnie z Praxis zorganizować raz na jakie pół roku czysto literackie spotkanie. Powinienem do tego czasu uporać się ostatecznie z moją pracą, będącą dłuższym kawałkiem prozy, której kontury wyłaniają się już z mgły... Pana odkrycie będzie tam pełniło znaczącą rolę . ..
w.v

Muri/Bern, 5 września 1971 roku

w tę niedzielę unosiłem się (A. H.) nad jeziorem Murtensee jako załogant balonu należącego do mojego przyjaciela E. I. Drogi Panie Hofmann, w czasie weekendu nad jeziorem Murtensee myślałem dużo o Panu - był to najbardziej słoneczny, jesienny dzień. Wczoraj, w sobotę, dzięki jednej tabletce aspiryny (zażytej z powodu bólu głowy wywołanego lekkim przeziębieniem), doznałem bardzo komicznego przebicia z przeszłości, jakbym był pod wpływem meskaliny (której spróbowałem tylko raz, w małych ilościach)...
Przeczytałem cudowny esej Wassona o grzybach; dzieli on ludzi na mykofobów i mykofili... Wspaniałe muchomory muszą teraz rosnąć w lasach, w okolicach, gdzie Pan mieszka. Może byśmy je kiedyś wypróbowali?
w.v

Muri/Bern, 7 wrzenia 1971 roku

Drogi Panie Hofmann, muszę panu opisać w skrócie, co się wydarzyło na cumowisku, w słońcu, gdy Pana balon wzbił się w powietrze: zrobiłem wreszcie kilka notatek z naszej wizyty w Villars-sur-Ollons (z dr Leary), aż tu przecięła taflę jeziora hippisowska barka-samoróbka, jakby wyjęta z filmu Felliniego, którą naszkicowałem wraz z zawieszonym nad nią balonem.

Burg i.L, 15 kwietnia 1972 roku

Drogi Panie Vogt, Pańska sztuka telewizyjna Spiele der Macht wywarła na mnie niezwykłe wrażenie.
Gratuluję Panu tego wspaniałego utworu, który ujawnia gwałt psychiczny, a także działa w kierunku “poszerzenia świadomości”, więc może się okazać terapeutyczny w jakimś głębszym sensie, podobnie jak czyniły to greckie tragedie.
A.H.

Burg i.L., 19 maja 1973 roku

Walter Vogt: Mein Synai Trip, Eine Laienpredigt [Moja podróż na Synaj: kazanie świeckie], Verlag der Arche, Zurich, 1972. Publikacja ta zawiera tekst kazania świeckiego, jakie Walter Vogt wygłosił 14 listopada 1972 roku na zaproszenie pastora Christopha Mohla w protestanckim kościele w Vaduz (Lichtenstein), będącego serią kazań głoszonych przez pisarzy. Tekst zawiera posłowie autora oraz pastora i przedstawia oraz komentuje ekstatyczno-religijne przeżycie, wywołane zażyciem LSD, które autor porównuje - być może powierzchownie rzecz ujmując - do wielkiej podróży Mojżesza na górę Synaj. Artalogię można wywieść nie tylko z patriarchalnej atmosfery, jaką utwór jest przeniknięty, lecz także z głębszych skojarzeń, które można wyczytać między liniami tego tekstu. Drogi Panie Vogt, Trzy razy przeczytałem już Pana świeckie kazanie, będące opisem i komentarzem Pana podróży na górę Synaj. Czy to naprawdę była podróż przy użyciu LSD? . ... To był odważny wyczyn, aby wziąć za temat kazania, nawet świeckiego, tak źle postrzegane przeżycie, jakim jest doświadczenie narkotykowe.
Lecz pytania, powstałe w wyniku użycia narkotyków halucynogennych, należą do kwestii, którymi zajmuje się kościół. W dodatku dla kościoła są to kwestie pierwszej wagi, gdyż chodzi o święte narkotyki (pejotl, teonanacatl, ololiuqui, z którymi LSD jest mocno spokrewnione jeśli chodzi o chemiczną budowę i działanie).
W pełni zgadzam się z tym, co powiedział Pan we wstępie na temat współczesnej, eklezjastycznej religijności: o trzech uznanych stanach świadomości (stan pełnej przytomności, z jakim wykonujemy wymagającą skupienia pracę i z jakim wypełniamy nasze obowiązki, stan odurzenia alkoholowego i sen), o rozróżnieniu dwóch faz psychodelicznego odurzenia (pierwsza faza szczytowa podróży, kiedy doświadcza się kosmicznych związków lub pogrąża się we własne ciało, w którym zawiera się wszystko, co istnieje; oraz faza druga, charakteryzująca się poszerzonym wglądem w świat symboli) oraz na temat wspomnianej szczerości, występującej w stanach świadomości wywołanych użyciem halucynogenów. Są to wszystko spostrzeżenia, które mają podstawowe znaczenie dla kształtowania się sądów odnośnie odurzenia halucynogennego.
Największą korzyścią duchową, którą wynosi się z doświadczeń z LSD jest poczucie nierozerwalnego związku sfery psychicznej i duchowej (“Chrystus w materii” - Teilhard de Chardin). Czy pierwszy wgląd, jaki uzyskał Pan w to, że musimy zstąpić "w ciało, którym jesteśmy", aby uzyskać dalsze przepowiednie, zawdzięcza Pan także doświadczeniom narkotykowym ?
Mam też pewne zastrzeżenia odnośnie Pana kazania. Słowa: "Królestwo niebieskie jest w tobie", obrazujące "najgłębsze z możliwych doświadczeń" wkłada Pan w usta Timothy Leary'ego . Zdanie to, cytowane bez wskazania jego źródła, może być zinterpretowane w kategoriach niewiedzy co do jednego, a raczej podstawowego, przesłania chrześcijańskiego.
Jedno z Pana stwierdzeń dotyczy prawdy uniwersalnej: "nie istnieją nie-ekstatyczne doświadczenia religijne"...
W najbliższy poniedziałek będę udzielał wywiadu dla szwajcarskiej telewizji (na temat LSD oraz magicznych grzybów meksykańskich, w programie "Z pierwszej ręki"). Ciekaw jestem pytań, jakie mi zostaną zadane...
A.H.

Muri/Bern, 24 maja 1973 roku

Drogi Panie Hofmann, oczywiście, to było LSD - nie chciałem tylko wprost o tym pisać, sam tak naprawdę nie wiem, dlaczego... Szczególny nacisk położyłem na zacnego Leary'ego, który zruknął mi jakoś ostatnio z widoku, oraz jego pierwszoplanowe świadectwo, co może być zrozumiałe jedynie w kontekście tych mów czy kazań. Muszę przyznać, że doznanie “zstąpienia w dała, którymi jesteśmy”, pojawiło się u mnie po raz pierwszy po zażyciu LSD. Ciągle je przetwarzam i być może pojawiło się w moim życiu zbyt późno, choć także coraz bardziej skłaniam się do Pana poglądu, że LSD powinno być rodzajem tabu dla młodzieży (tabu nie oznacza jednak zakazu - należy to odróżnić. . .).
Stwierdzenie, które się Panu spodobało, że "nie istnieją nie-ekstatyczne doświadczenia religijne" wyraźnie nie przypadło do gustu wielu osobom - na przykład mojemu (niemal jedynemu) przyjacielowi po piórze, pastorowi i poecie Kurtowi Marti... Lecz nie zgadzamy się z sobą niemal w każdej kwestii, a mimo to, kiedy rozmawiamy przez telefon lub podejmujemy niewielkie wspólne działania, tworzymy maleńką minimafię Szwajcarii.
WV

Burg i.L. 13 kwietnia 1974 roku

Drogi Panie Vogt, z dużym opóźnieniem obejrzeliśmy wczoraj wieczorem Pańską sztukę telewizyjną Pilatus vor dem schweigenden Christus [Piłat i milczący Chrystus]. ... będącą przykładem podstawowego związku człowieka z bogiem: oto człowiek przychodzi do boga z najtrudniejszymi pytaniami, na które musi ostatecznie sam znaleźć odpowiedź, ponieważ bóg milczy.
Nie odpowiada mu słowami. Odpowiedzi znajdują się w jego dziele stworzenia (do którego należy sam pytający). Prawdziwa, naturalna nauka oznacza odczytanie tego dzieła.
A.H.

Muri/Bern, 11 maja 1974 roku

Drogi Panie Hofmann, w półmroku dnia napisałem wiersz, który ośmielam się Panu posłać. Z początku chciałem go przekazać Leary'emu, lecz nie miałoby to sensu.

Leary w więzieniu Gelpke nie żyje Lekarstwo stanowi azyl czy to twoja psychodeliczna rewolucja?
Czy wzięliśmy zbyt poważnie coś co służy wyłącznie do zabawy czy wprost przeciwnie. ..
W.V

To pytanie z wiersza Vogta - czy wzięliśmy zbyt poważnie coś, co służy wyłącznie do zabawy, czy wprost przeciwnie? - jest celnym wyrazem ambiwalencji związanej z wykorzystaniem narkotyków psychotropowych.


14. Goście z całego świata

Różnorodne aspekty i wielostronne emanacje LSD objawiają się w rozmaitych kręgach kulturalnych, z którymi wszedłem w kontakt dzięki tej substancji.
Na terenie nauki były to kontakty z kolegami chemikami, farmakologami, lekarzami i mykologami, których spotykałem na uniwersytetach, kongresach, wykładach lub z którymi nawiązałem bliższy kontakt za pośrednictwem publikacji. Na polu filozoficzno-literackim były to kontakty z pisarzami. W poprzednich rozdziałach zrelacjonowałem najważniejsze dla mnie spotkania tego rodzaju. LSD dostarczyło mi też okazji do różnorodnych osobistych spotkań z ludźmi z kręgów narkotykowych i hippisowskich, które zostaną teraz pokrótce przedstawione.
Większość gości pochodziła ze Stanów Zjednoczonych i byli to przeważnie ludzie młodzi, znajdujący się w podróży na Daleki Wschód w poszukiwaniu mądrości lub przewodników duchowych i mający nadzieję, że narkotyki ułatwią im to zadanie. Niekiedy celem podróży była Praga, gdyż dobrej jakości LSD można tam było łatwo zdobyć. Kiedy byli już w Europie, chcieli wykorzystać tę okazję, aby poznać ojca LSD, "człowieka znanego ze słynnej podróży rowerowej po zażyciu LSD".
Lecz czasem wizyty miały głębszą motywację.
Ludzie chcieli zdać relację ze swoich osobistych przeżyć, związanych z narkotykami, i przedyskutować ich obiektywne znaczenie z kimś znajdującym się u źródła. Tylko z rzadka zdarzały się wizyty wywołane chęcią otrzymania LSD, gdy on lub ona dawali mi do zrozumienia, że chcą doświadczyć podróży z LSD w jego oryginalnej i najczystszej postaci.
Zróżnicowanego pokroju goście o najprzeróżniejszych oczekiwaniach napływali także ze Szwajcarii i innych krajów europejskich. Wizyty tego rodzaju stały się w ostatnim czasie coraz rzadsze, co można tłumaczyć faktem, że LSD staje się coraz mniej popularne na scenie narkotykowej. o ile było to możliwe, chętnie przyjmowałem tych gości lub umawiałem się z nimi w jakimś miejscu. Uważałem to za swoją powinność wynikającą z roli, jaką przyszło mi grać w historii LSD, i starałem się pomóc im radą oraz instruktażem.
Czasem nie dochodziło nawet do rozmowy, jak podczas odwiedzin zablokowanego młodzieńca, który przybył na motorynce. Nie miałem pojęcia, o co mogło mu chodzić. Patrzył na mnie, jakby zadając sobie pytanie: czy człowiek, który zrobił co tak niesamowitego jak LSD może wyglądać tak zwyczajnie? Miałem wówczas wrażenie, podobnie jak przy innych tego rodzaju gościach, że miał nadzieję, iż w mojej obecności zagadka LSD sama się jako rozwiąże.
Były też spotkania całkowicie inne, jak to z młodym mężczyzną z Toronto. Zaprosił mnie na lunch do ekskluzywnej restauracji - prezentował się wyśmienicie, wysoki, smukły, biznesmen, przedstawiciel znanej firmy przemysłowej z Kanady, niezwykle inteligentny. Podziękował mi za stworzenie LSD, które sprawiło, że jego życie nabrało całkiem innego wymiaru. Był człowiekiem interesu w stu procentach, z na wskroś materialistycznym spojrzeniem na świat.
LSD zwróciło jego uwagę na duchowy aspekt życia.
Po tym doświadczeniu otworzył się na sztukę, literaturę i filozofię oraz zaczęły go interesować kwestie religijne i metafizyczne. Chciał, aby w odpowiednich warunkach doświadczeniu z LSD poddała się także jego młoda żona, która - ufał - dozna w wyniku tego podobnie korzystnej transformacji.
Nie tak głębokie, lecz także wyzwalające i cenne doświadczenia, będące wynikiem doświadczenia LSD, opisał mi, w sposób pełen fantazji i poczucia humoru, młody Dane. Przybył z Kalifornii, gdzie w Big Sur był służącym Henry Millera. Wyruszył w podróż do Francji z zamiarem nabycia tam jakiegoś zrujnowanego gospodarstwa rolnego, które chciał, jako doświadczony stolarz, własnoręcznie wyremontować. Poprosiłem go o autograf jego niedawnego pryncypała do mojej kolekcji i po pewnym czasie rzeczywiście otrzymałem autentyczny liścik skreślony ręką Henry Millera.
Młoda kobieta odnalazła mnie w celu zdania relacji z własnego doświadczenia z LSD, które miało ogromne znaczenie dla jej rozwoju wewnętrznego.
Jako powierzchowna i całkowicie lekceważona przez rodziców nastolatka, uganiająca się za wszelkimi możliwymi rozrywkami, zaczęła zażywać LSD z ciekawości i żądzy przygód. Przez trzy lata odbywała często podróże z udziałem LSD, które spowodowały zdumiewające wzbogacenie jej wewnętrznego życia.
Zaczęła szukać głębszego znaczenia życia, co ostatecznie odkryło się przed nią. Następnie, dochodząc do wniosku, że nie potrzebuje już więcej pomocy ze strony LSD, bez kłopotów, wysiłku czy starań, była w stanie porzucić ten narkotyk. Potem mogła już dalej rozwijać się sama, bez sztucznego wsparcia. Obecnie była szczęśliwą i wewnętrznie zrównoważoną osobą tak zakończyła swoją opowieść. Ta młoda kobieta zdecydowała się przedstawić mi swoją historię, gdyż podejrzewała, że mogę być często atakowany przez ludzi o wąskich horyzontach, którzy dostrzegają jedynie szkody, jakie LSD może powodować niekiedy u młodych ludzi. Głównym powodem jej relacji była rozmowa, jakiej przypadkiem była świadkiem w pociągu. W tej rozmowie pewien mężczyzna krytykował mnie, twierdząc, że to haniebne, co twierdziłem na temat LSD w wywiadzie, jaki został opublikowany w pewnym czasopiśmie. Jego zdaniem powinienem ogłosić światu, że LSD jest dziełem szatana oraz przyznać się publicznie do winy w tej sprawie. Nigdy nie spotkałem się jednak osobiście z osobami znajdującymi się w stanie delirium wywołanym działaniem LSD, co mogłoby dać podstawę dla podobnych, pełnych oburzenia opinii.
Przypadki tego rodzaju, związane ze spożyciem LSD w nieodpowiednich warunkach, przedawkowaniem lub psychotycznymi predyspozycjami, trafiają zawsze do szpitali lub na posterunki policji. Opinia publiczna chadza jednak własnymi ścieżkami W pamięci mojej pozostała wizyta pewnej amerykańskiej dziewczyny, będącej przykładem niedobrych skutków działania LSD. Miało to miejsce w porze lunchu, którą spędzałem zwykle w biurze w całkowitej samotności - z wykluczeniem wszelkich wizyt, nawet sekretariat był wtedy zamknięty. Usłyszałem pukanie do drzwi, lekkie, lecz zdecydowane i powtarzające się, więc w końcu postanowiłem je otworzyć. Ledwo wierzyłem własnym oczom: przede mną stała bardzo młoda i prześliczna dziewczyna o blond włosach, z wielkimi, niebieskimi oczami, ubrana w długi strój hippisowski, z przepaską na czole i w sandałach. "Nazywam się Joan i przyjechałam z Nowego Jorku. Czy to pan Hofmann?" Zanim spytałem, co ją do mnie sprowadza, chciałem się dowiedzieć, jak sforsowała dwa punkty kontroli, jeden przy głównym wejściu do fabryki, i drugi przy wejściu do budynku z laboratoriami, gdyż wpuszczanie odwiedzających było zawsze poprzedzane telefonem, a to dziecię-kwiat musiało zwracać szczególną uwagę. "Jestem aniołem i przekraczam wszelkie furtki" - odpowiedziała.
Potem wyjaśniła, że przybyła z wielką misją. Musi uwolnić swój kraj, Stany Zjednoczone, w szczególności zaś naprowadzić prezydenta (wtedy był nim L. B. Johnson) na właściwą ścieżkę. Można tego dokonać wyłącznie poprzez skłonienie go do zażycia LSD. Wtedy jego umysł otworzy się na dobre idee, które doprowadzą go do zakończenia wojny i niepokojów wewnętrznych. Joan przyszła do mnie sądząc, że pomogę jej wypełnić tę misję i dam jej LSD przeznaczone dla prezydenta. Jej imię mogło wskazywać, że była Joanną d' Arc USA. Nie wiem, czy moja argumentacja odnosząca się do wszystkich aspektów tej świętej misji, zdołała ją przekonać, że projekt nie ma żadnych szans na powodzenie ani od strony psychologicznej, ani technicznej, na planie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Odeszła smutna i rozczarowana.
Następnego dnia odebrałem telefon od Joan.
Znów prosiła o pomoc, gdyż wyczerpały się jej zasoby finansowe. Zabrałem ją do przyjaciela w Zurychu, który załatwił jej pracę i u którego mogła mieszkać. Joan była z zawodu nauczycielką oraz pianistką i piosenkarką występującą w nocnych klubach. Przez jakiś czas grała i śpiewała w modnej zurychskiej restauracji. Jej bogaci, mieszczańscy klienci nie mieli bladego pojęcia, jakiego rodzaju aniołem jest osoba siedząca przy pianinie w czarnym, wieczorowym stroju, która bawi ich nastrojową muzyką i miękkim, zmysłowym głosem. Niewiele osób zwracało uwagę na słowa tych utworów - były to głównie pieśni hippisowskie, które w zawoalowany sposób wychwalały użycie narkotyków. Występy w Zurychu nie trwały długo. Po kilku tygodniach dowiedziałem się od przyjaciela, że Joan nagle zniknęła. Trzy miesiące później otrzymał od niej kartkę z życzeniami z Izraela. Była tam pacjentką szpitala psychiatrycznego.
Na zakończenie przeglądu gości mających związek z LSD chciałbym opowiedzieć o spotkaniu, z którym LSD miało związek tylko pośredni. Pani H. S., szefowa sekretariatu pewnego szpitala, poprosiła mnie o prywatne spotkanie. Umówiłem się z nią na herbatę i wtedy wyjawiła mi cel swoich odwiedzin: w raporcie na temat eksperymentów z LSD przeczytała opis pewnej sytuacji, której doświadczyła jako młoda dziewczyna i która była dla niej wciąż żywa. Miała nadzieję, że pomogę jej zrozumieć to przeżycie.
Była w podróży służbowej jako praktykantka handlowa. Spędziła noc w górskim hotelu, obudziła się bardzo wcześnie i wyszła sama z domu, aby obejrzeć wschód słońca.
Kiedy góry zaczęły rozświetlać się pierwszymi promieniami, nieoczekiwanie zalało ją poczucie szczęścia, które utrzymywało się nawet wtedy, kiedy dołączyła do innych uczestników podróży na porannym spotkaniu w kaplicy. Podczas mszy wszystko wokół świeciło nadnaturalnym blaskiem, a poczucie szczęścia nasiliło się do tego stopnia, że rozpłakała się na głos. Została odprowadzona do hotelu i potraktowana jak osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne.
Doświadczenie to miało ogromny wpływ na całe jej dalsze życie. Obawiała się, że nie jest całkiem normalna. Z jednej strony, doświadczenie to przeraziło ją, gdyż wyjaśniono jej, że jest to załamanie nerwowe, z drugiej zaś strony marzyła, aby zdarzyło się ponownie. Wewnętrznie rozdarta, wiodła nieustabilizowane życie. Zmieniając często pracę i prywatne związki, świadomie lub nieświadomie poszukiwała wciąż tych ekstatycznych przeżyć, które uczyniły ją niegdyś tak szczęśliwą.
Byłem w stanie pocieszyć mojego gościa. To, czego wtedy doświadczyła, nie było z pewnością zdarzeniem z zakresu psychopatologii, ani też nie było to załamanie nerwowe. Spontanicznie spłynęła na nią łaska przeżycia tego, czego ludzie mają nadzieję doświadczyć po zażyciu LSD - wizyjnych stanów pochodzących z głębszych obszarów rzeczywistości.
Poleciłem jej książkę Aldousa Huxleya Filozofia wieczysta (Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa, 1988), będącą zbiorem relacji ze spontanicznie pojawiających się wizji pochodzących z różnych czasów i kultur. Huxley podaje, że takich chwil łaski doświadczają nie tylko mistycy i święci, lecz także, znacznie częściej, niż się powszechnie sądzi, zwykli ludzie. Wielu z nich nie rozpoznaje jednak wagi takiego przeżycia i zamiast traktować je jako zwiastun nadziei, tłumi je, gdyż podobne doświadczenia nie przystają do codziennej racjonalności.


15. Doświadczenia z LSD a rzeczywistość

Was kann ein Mensch im Leben mehr gewinnen Als dats sich Gott-Natur ihm offenbare?
Goethe
[Co więcej w życiu może człowiek zdobyć Niż to, co bóg-natura ujawni mu o sobie?]

Często pytają mnie ludzie, co wywarło na mnie największe wrażenie w związku z moimi doświadczeniami z LSD i czy te eksperymenty zaowocowały jakimś nowym pojmowaniem świata.

Doświadczanie różnych poziomów rzeczywistości

Największe znaczenie wyniesione ze wszystkich moich doświadczeń z LSD polegało na uzyskaniu dzięki nim podstawowego zrozumienia i wglądu w to, że rzeczywistość taka, jaką postrzegamy powszechnie, zawierająca indywidualny świat każdego z nas, nie jest czymś raz na zawsze ustalonym, absolutnym i jedynym, lecz że istnieje wiele rzeczywistości, a każda z nich stanowi wyraz innego poziomu świadomości osoby jej doświadczającej.
Do podobnych wniosków można dojść także poprzez dociekania naukowe. Problem rzeczywistości jest i był od niepamiętnych czasów podstawową kwestią filozofii. Jest jednak zasadnicza różnica, czy podchodzi się do rozwiązania tego problemu racjonalnie, dysponując logicznymi metodami wypracowanymi przez filozofię, czy też emocjonalnie, poprzez doświadczenia życiowe. Pierwsze zaplanowane doświadczenie z LSD było dlatego tak głęboko poruszające i alarmujące, gdyż codzienna rzeczywistość, którą do tego czasu uznawałem za jedyną, rozpuściła się wraz z doświadczającym jej ego, a nieznane ego chłonęło inną rzeczywistość, także nieznaną. Pojawiło się w związku z tym pytanie o prawdziwe ja, które - będąc samo nieporuszone - było w stanie rejestrować te wewnętrzne i zewnętrzne przemiany. Rzeczywistość jest niepojmowalna bez doświadczającego ją podmiotu, bez ego. Jest ona produktem świata zewnętrznego, nadawcy oraz odbiorcy - ego, w którego najgłębszej istocie uświadomieniu ulegają emanacje świata zewnętrznego, odbierane za pomocą anteny zmysłów. Jeśli jednego z tych dwóch elementów brakuje, rzeczywistość nie jest doznawana, z radia nie płynie muzyka, a obrazy pozostają puste.
Jeśli przyjmie się tę koncepcję rzeczywistości, będącą produktem nadawcy oraz odbiorcy, wkroczenie w obszar innych światów pod wpływem LSD można wyjaśnić w ten sposób, że mózg, miejsce usytuowania odbiornika, ulega biochemicznej transformacji. Odbiornik jest wtedy dostrajany do innej długości fali, niż normalnie. Ponieważ nieskończone bogactwo oraz różnorodność wszechświata mają związek z nieskończenie wieloma różnymi długościami fali, zależnymi od dostrojenia odbiornika, można być świadomym wielu różnych rzeczywistości mieszczących konkretne ego. Te różne rzeczywistości, które z większą trafnością można by nazwać różnymi aspektami tej rzeczywistości, nie wykluczają się wzajemnie, lecz uzupełniają, tworząc fragment zawierającej wszystko, bezczasowej, transcendentalnej realności, w której zawiera się nawet nieskalane jądro samoświadomości, posiadającej zdolność obserwacji własnej jaźni.
Prawdziwe znaczenie LSD i podobnych halucynogenów polega na ich zdolności zmieniania zakresu odbieranej fali przez percepującą jaźń i powodowania zmian stanów świadomości dotyczących rzeczywistości. Ta zdolność do ujawniania nowych obrazów rzeczywistości, ta prawdziwie kosmogoniczna moc sprawia, że zrozumiałe stają się kulty halucynogennych roślin i świętych narkotyków.
Czym jest ta podstawowa, znamienna różnica między rzeczywistością codzienną, a obrazem swiata doświadczanym po zażyciu LSD? W normalnym stanie świadomości, w rzeczywistości codziennej, ego i świat zewnętrzny są od siebie oddzielone, a człowiek stoi twarzą w twarz ze światem zewnętrznym, który jest obiektem. Po zażyciu LSD granice pomiędzy doświadczającą jaźnią i światem zewnętrznym mniej lub bardziej znikają, co zależy od głębokości stanu odurzenia. Ma wtedy miejsce sprzężenie zwrotne odbiorcy z nadawcą. Część jaźni wpływa do świata zewnętrznego, staje się składową obiektów, które zaczynają żyć i mieć inne, głębsze znaczenie. Może być to postrzegane jako coś wspaniałego lub jako pełna grozy przemiana demoniczna, prowadząca to utraty ego, w które się wierzyło. w tym pomyślnym stanie, nowe ego czuje się cudownie zjednoczone z obiektami świata zewnętrznego, a równocześnie z żyjącymi w nim istotami. To doświadczenie głębokiej jedności ze światem zewnętrznym może nawet osiągnąć stany poczucia jedności jaźni z całym wszechświatem. Stan świadomości kosmicznej, który przy sprzyjających okolicznościach można wywołać przez zażycie LSD lub innych halucynogenów z grupy meksykańskich świętych narkotyków, jest podobny do zdarzającego się spontanicznie, religijnego oświecenia, do unii mistycznej. w obydwu stanach, które często utrzymują się tylko przez chwilę bezczasu, doświadczana jest rzeczywistość ujawniająca blask bijący z transcendentalnego świata, w którym wszechświat i jaźń, nadawca i odbiorca, są jednym.
Związek oświecenia spontanicznego z podobnym doznaniem osiągniętym w wyniku zażycia narkotyków najbardziej szczegółowo badał R. C. Zaehner w książce Mystik-religios und profan (Stuttgart 1957. The Clarendon Press, Oxford, 1957).
Gottfried Benn w eseju Provoziertes Leben [Życie sprowokowane], który ukazał się w “Ausdruckwelt”, Wiesbaden, w 1949 roku, określił rzeczywistość, w której jaźń i świat są oddzielone, jako “schizoidalną katastrofę i neurozę przeznaczenia Zachodu”. Pisze on tam:
"... Koncepcja ta zaczęła się formować w południowej części naszego kontynentu. Europejsko-hellenistyczna, niosąca śmierć zasada zwycięstwa poprzez śmiałość, przebiegłość, podstęp, talent, siłę, a później europejski darwinizm i “nadczłowiek”, były tworzywem tego procesu. Ego wyłoniło się, zaczęło dominować, walczyć. w tym celu potrzebowało narzędzi, materiałów, siły. Miało już inny stosunek do materii, mniej zmysłowy, a bardziej formalny".
Analizowało materię, testowało ją, segregowało: broń, obiekty do wymiany, pieniądze z okupów. Ego ujawniało materię poprzez jej wyodrębnianie, sprowadzanie do formuł, branie jej fragmentów, dzielenie jej. Materia stała się koncepcją, która jak choroba zawisła nad światem Zachodu i z którą świat ten walczył, nie pojmując jej, mimo że poświęcił tej walce morze krwi i szczęścia; koncepcją, której wewnętrznego napięcia i skomplikowania nie można się było pozbyć drogą naturalnego oglądu lub metodycznego wglądu w spójną jedność i spokój prelogicznych form istnienia... zamiast tego katastrofalny charakter tych koncepcji stawał się coraz wyraźniejszy... państwo, społeczna organizacja, publiczna moralność, dla której życie oznacza życie ekonomicznie użyteczne i która nie zna obszaru życia sprowokowanego, nie mogły zatrzymać swego destrukcyjnego impetu. Społeczeństwo, którego nowoczesnym rytuałem, a zarazem fundamentem jego higieny i rozwoju jest wyłącznie czysta, biologiczna statystyka, może wyrażać jedynie zewnętrzny punkt widzenia masy. Taka perspektywa umożliwia prowadzenie nie kończących się wojen, gdyż rzeczywistość to wyłącznie surowiec. Metafizyczna podstawa pozostaje dla takiego spojrzenia na zawsze ukryta. Zgodnie ze sformułowaniami Gottfrieda Benna, zawartymi w przytoczonym fragmencie, koncepcja rzeczywistości, w której jaźń i świat są od siebie oddzielone, w sposób istotny określa kierunek ewolucji historii europejskiej myśli. Doświadczanie świata jako bytu materialnego, obiektu, wobec którego człowiek stoi w opozycji, jest źródłem nauk przyrodniczych oraz technologii - tworów umysłowości Zachodu, które przekształcają świat. Z ich pomocą człowiek czyni sobie ziemię poddaną. Jej dobra są eksploatowane w sposób, który można scharakteryzować jako rabunek, a wyrafinowanym osiągnięciom cywilizacji technologicznej, przynoszącym wygodę społecznościom industrialnym, towarzyszy katastrofalne niszczenie środowiska. Ten obiektywny intelekt wkradł się także w serce materii - jądro atomu i jego składowe - uwalniając energie które zagrażają życiu na naszej planecie.
Niewłaściwe użycie wiedzy i niedostateczne rozumienie - skutki poszukiwań narzędziem intelektu - nie mogły się wyłonić ze świadomości rzeczywistości, w której ludzie nie są oddzieleni od środowiska, lecz istnieją jako część natury i wszechświata. Wszelkie czynione obecnie próby naprawy zniszczeń poprzez działania związane z ochroną środowiska muszą przynieść wyłącznie mizerne i powierzchowne efekty, o ile społeczeństwa Zachodu nie zostaną wyleczone z “neurozy przeznaczenia”, jak Benn określał koncepcję rzeczywistości obiektywnej.
Doświadczanie takiej intelektualnej rzeczywistości sprawia, że śmiertelne zmiany w środowisku naturalnym wywoływane są rękami ludzkimi, co ma obecnie miejsce w wielkich miastach i obszarach przemysłowych. Tutaj kontrast pomiędzy jaźnią i rzeczywistością zewnętrzną jest szczególnie widoczny. Wzrasta tam poczucie alienacji, samotności i zagrożenia. To właśnie te odczucia odciskają swoje piętno na codziennej świadomości ludzi żyjących w zachodnich społecznościach industrialnych. Pojawiają się one wszędzie tam, gdzie wkracza cywilizacja, określając w znacznym stopniu charakter współczesnej twórczości plastycznej i literackiej.
Mniejszym zagrożeniem jest wąskie pojmowanie rzeczywistości, będące doświadczeniem ludzi żyjących w środowisku naturalnym. Na polach, w lasach i w świecie zwierząt mających tam schronienie, a tak naprawdę w każdym ogrodzie, można spostrzec rzeczywistość jako coś nieskończenie bardziej prawdziwego, starszego, głębszego i bardziej godnego podziwu niż wszystko, co stworzył człowiek, jako coś, co przetrwa, gdy martwy, mechaniczny i betonowy świat znów zniknie, pokryty rdzą i zamieniony w ruinę. W byciu roślin, ich kiełkowaniu, wzroście, kwitnieniu, owocowaniu, śmierci oraz ponownym kiełkowaniu, w ich relacji ze słońcem, z promieniami, które rośliny potrafią zmienić w chemicznie związaną energię, obecną w substancjach organicznych, z których zbudowane jest całe życia na naszej planecie - objawia się ten sam cud niewyczerpywalnej, wiecznej energii, która sprawia, że rodzimy się i zapadamy w jej macierz. Znajdujemy w tej energii schronienie oraz jedność ze wszystkimi żyjącymi istotami.
Nie jest to sentymentalny entuzjazm wobec przyrody, czy nawoływanie do “powrotu do natury”, jak czynił to Rousseau. Ten romantyczny ruch, poszukujący idylli w naturze, można wyjaśnić także oddzieleniem człowieka od natury. Dzisiaj niezbędne jest ponowne uświadomienie sobie przez ludzkość podstawowej jedności wszystkich istot. Potrzebna jest jasna percepcja rzeczywistości, która tym częściej pojawia się spontanicznie i niespodziewanie, im bardziej pierwotna flora i fauna musi ustępować martwej cywilizacji technologicznej.

Misteria i mity

Pojęcie rzeczywistości jako jaźni przeciwstawionej światu, będącej w konfrontacji ze światem zewnętrznym, zaczęło się kształtować, jak wynika z przytoczonych stwierdzeń Benna, w południowej części kontynentu europejskiego, w starożytnej Grecji. Bez wątpienia ludzie tamtych czasów doznawali cierpień związanych z tak rozdwojoną percepcją rzeczywistości. Geniusz Greków starał się znaleć lekarstwo na te bolączki przez uzupełnienie zmysłowej, pełnej form i bogactwa kolorów, ale w równym stopniu zasmucającej, apollińskiej wizji świata, stworzonej w oparciu o rozdzielenie podmiotu i przedmiotu - dionizyjskim światem doznań, w którym dzieląca je przepaść zostaje zasypana w akcie ekstatycznego odurzenia.
Nietzsche pisze w Narodzinach Tragedii [Dzieła t.9, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1907] "Na narodziny obrzędów dionizyjskich, prowadzących w momentach szczytowych do całkowitego zatracenia poczucia własnej jaźni, miały wpływ zarówno narkotyczne wywary, o których prości ludzie i prymitywne ludy układali hymny, jak i pełne mocy, wiosenne ożywienie, wdzierające się radośnie w każdy zakamarek natury... Poprzez magiczne, dionizyjskie zwyczaje odnawiał się nie tylko zatracony związek człowieka z człowiekiem, lecz także podporządkowana natura, wyobcowana i nieprzyjazna, ponownie święciła pojednanie ze swoim synem marnotrawnym, człowiekiem." Misteria eleuzyjskie, obchodzone rokrocznie na jesieni przez mniej więcej 2000 lat, od roku około 1500 p n.e. do czwartego wieku naszej ery, były blisko związane z ceremoniami i obchodami poświęconymi czci boga Dionizosa. Misteria te były ustanowione przez boginię rolnictwa, Demeter, w podzięce za odzyskanie jej córki, Persefony, którą uprowadził Hades, bóg świata podziemnego. Ofiarą dziękczynną był kłos zboża, wręczany przez dwie boginie Triptolemusowi, najwyższemu kapłanowi Eleusis, które uczyły go uprawiać zboże. Triptolemus przekazywał tę wiedzę całemu światu. Persefonie nie wolno było jednak pozostawać cały czas z matką, gdyż, wbrew życzeniom najwyższych bogów, wykradła z Hadesu pożywienie. Za karę musiała na część roku powracać do świata podziemnego. W tym czasie - panowała wtedy zima - rośliny umierały i pogrążały się w ziemi, aby obudzić się do nowego życia wczesną wiosną, gdy Persefona powracała na ziemię.
Mit Demeter, Persefony i Hadesa oraz innych bogów, przedstawiał w formie dramatu jednak tylko zewnętrzny aspekt zdarzeń. Kulminacją dorocznych ceremonii, rozpoczynającą się od procesji z Aten do Eleusis, trwającej kilka dni, był obrządek finalny, połączony z inicjacjami, który odbywał się nocą. Inicjowani mieli zakaz, pod groźbą kary śmierci, przekazywania tego, czego się dowiedzieli i czego byli świadkami w wewnętrznej i świętej komnacie świątynnej, telesterionie (u celu). Z całej rzeszy inicjowanych w tajemnicę Eleusis, nikt nigdy jej nie zdradził. W inicjacjach tych brali udział Pausanias, Platon, wielu cesarzy rzymskich, jak Hadrian czy Marek Aureliusz i wiele innych postaci ze świata antycznego. Musiało to być doświadczenie oświecające, wizyjny wgląd w głębsze obszary rzeczywistości, w prawdziwą podstawę wszechświata. Można o tym wnioskować z wypowiedzi inicjowanych na temat wagi i znaczenia tych wizji. Mówi o nich jeden z homeryckich hymnów. "Błogosławiony ten pośród ludzi żyjących na ziemi, który był tego świadkiem!
Ten, kto nie był zainicjowany świętym obrzędem, kto nie brał w nim udziału, pozostaje martwy w ponurej ciemności." Pindar mówi o błogosławieństwie eleuzyjskim tymi słowami: "Błogosławiony ten, kto ujrzał bramy prowadzące poza świat ziemski. Zna on kres życia oraz jego niewątpliwie boski początek." Podobnie Cicero, będący także sławnym inicjowanym, opowiada, jaki to blask padł na jego życie po doświadczeniach w Eleusis: "Nie tylko odnajdujemy tam powód do życia w radości, lecz również dobrą nadzieję na czas umierania." W jakiś sposób mitologia ta, odwołująca się do tak potocznego zdarzenia, z jakim mamy do czynienia rokrocznie - ziarno zboża zasadzone w ziemi umiera, aby zrodzić nową roślinę, nowe życie, wschodzące ku światłu - mogła stać się źródłem tak głębokich, uwalniających doświadczeń, podobnych tym, które przytoczyliśmy we fragmentach? Wieść niesie, że inicjowanym podawano w czasie głównej ceremonii miksturę, kykeon. Wiadomo także, że składnikami kykeon były jęczmień oraz mięta. Badacze religii i mitów, jak Karl Kerenyi, z którego książki na temat misteriów eleuzyjskich (Rhein-Verlag, Zurych, 1962) zaczerpnąłem powyższe cytaty i z którym współpracowałem przy okazji badań nad tą tajemniczą miksturą, wynika, że kykeon był zmieszany z narkotykiem halucynogennym. Dzięki temu można pojąć ekstatyczno-wizyjne przekazy zawarte w micie Demeter-Persefony, symbolizujące cykl narodzin i śmierci w obydwu wiatach - rozumowym i bezczasowym.
Kiedy król Wizygotów, Alaryk I, zdobył Grecję, najeżdżając ją od północy w roku 396 i niszcząc sanktuarium w Eleusis, wiązało się to nie tylko z upadkiem centrum religijnego, lecz oznaczało także zmierzch antycznego świata. Wraz z mnichami towarzyszącymi Alarykowi, chrześcijaństwo wtargnęło do tego kraju, który należy uznać za kolebkę kultury europejskiej. Kulturalno-historycznego znaczenia misteriów eleuzyjskich, ich wpływu na historię intelektualną Europy, nie można przecenić. To tutaj cierpiąca ludzkość znajdowała lekarstwo na swoją racjonalność, obiektywizm i różnicujący intelekt w doświadczeniu na wskroś mistycznym, które pozwalało jej uwierzyć w nieśmiertelność i wieczne istnienie.
Wiara ta przetrwała okres wczesnego chrześcijaństwa, choć w zmienionej symbolice. Można ją znaleć pod postacią obietnicy nawet we fragmentach Ewangelii, zwłaszcza, w najczystszej formie, w ewangelii według św. Jana, gdzie w rozdziale 14, 16-20 Jezus mówi do swoich uczniów na pożegnanie: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.“ Obietnica ta stanowi sedno zarówno mojej wiary chrześcijańskiej, jak i poszukiwań przyrodniczonaukowych. Poprzez ducha prawdy uzyskamy wiedzę o wszechświecie oraz zrozumienie, że stanowimy jedność z najgłębszą i najpełniejszą rzeczywistością boga.
Kościelne chrześcijaństwo - ze swoją religijnością, wyalienowaną z natury, trzymające się dualności podziału na twórcę i jego dzieło - wymazało jednak ze swojej pamięci eleuzyjsko-dionizyjske dziedzictwo antyku. W chrześcijańskim obszarze wiary doświadczenie bezczasowej, uwalniającej rzeczywistości, przeżywanej podczas spontanicznej wizji, zastrzeżone jest wyłącznie dla ludzi szczególnie wyróżnionych, podczas gdy w czasach antyku miały do niego dostęp za pośrednictwem inicjacji eleuzyjskich elity niezliczonych pokoleń. Unio mystica katolickich świętych oraz wizje, które reprezentanci chrześcijańskiego mistycyzmu - Jakub Boehme, Mistrz Eckhart, Anioł ślązak, Thomas Traherne, William Blake i inni przedstawiali w swoich pismach, wyraźnie nawiązują w swojej istocie do oświecenia, którego doświadczali inicjowani podczas misteriów eleuzyjskich.
Fundamentalne znaczenie doświadczenia mistycznego dla uzdrowienia ludzi żyjących w zachodnich społecznościach industrialnych, opanowanych jednostronnym, racjonalnym i materialistycznym sposobem widzenia świata, jest dzisiaj mocno podkreślane nie tylko wśród zwolenników religii Wschodu, jak buddyzm zen, lecz także przez wiodących przedstawicieli naukowej psychiatrii. Niech za przykład takiej literatury posłużą choćby tylko prace Balthasara Staehelina, psychiatry z Bazylei, praktykującego w Zurychu. Znajdują się w nich referencje do wielu innych autorów, którzy zajmowali się tym samym zagadnieniem. We współczesnej psychologii pojawił się nowy kierunek, psychologia transpersonalna, która odwołuje się do metafizyki człowieka, ujawniającej się poprzez doświadczanie głębszej i przekraczającej dualizm realności, i która czyni takie doświadczenia podstawowym elementem praktyki terapeutycznej.
W dodatku znaczący jest fakt, że nie tylko swiat medycyny , ale także szersze kręgi naszego społeczeństwa uważają, że warunkiem wstępnym i podstawą wyzdrowienia oraz duch
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
53120Dołączył: 02 Paź 2004
Posty: 1797

PostWysłany: 07-04-2006 11:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

teraz wklej wszystkie tomy Encyclopedia Britannica
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:51    Temat postu: Re: albert hoffman lsd moje trudne dziecko Odpowiedz z cytatem

oraz duchowej odnowy cywilizacji i kultury Zachodu jest pokonanie dualistycznego i pełnego wewnętrznego rozdarcia sposobu oglądu świata.
Różne formy medytacji stanowią dziś ważny czynnik na drodze pogłębiania percepcji pełnej rzeczywistości, w której schronienie znajduje także doświadczający ją człowiek. Zasadniczą różnicą między medytacją a modlitwą w jej potocznym znaczeniu, opartą na dualności twórcy i dzieła, jest to, że poprzez medytację dąży się do zniesienia bariery Ja-Ty, zlania w jedno podmiotu i przedmiotu, nadawcy i odbiorcy, obiektywnej rzeczywistości i jaźni.
Świat obiektywny, stanowiący ujęcie rzeczywistości wynikające z ducha dociekliwości naukowej, jest współczesnym mitem. Lecz ta ciągle poszerzająca się wiedza przedmiotowa, która tworzy obiektywną rzeczywistość, nie musi być profanacją. Przeciwnie, jeśli tylko pogłębi się wystarczająco, bez wątpienia obejmie swoim zasięgiem niewyrażalną i podstawową zasadę wszechświata: jego cudowność oraz tajemnicę boga - obecne w mikrokosmosie atomu i w makrokosmosie mgławicy spiralnej, w nasionach roślin i w ciałach oraz duszach ludzi.
Medytacja zaczyna się tam, gdzie kończy się świat obiektywny - w najdalszym punkcie, do którego zdołała dotrzeć racjonalna wiedza oraz percepcja.
Medytacja nie oznacza zatem odrzucenia rzeczywistości obiektywnej, a wręcz przeciwnie, jej celem jest penetracja głębszych wymiarów rzeczywistości. Nie jest ona ucieczką w świat wizji, lecz poszukiwaniem pełnej prawdy o obiektywnej rzeczywistości poprzez równoczesną, stereoskopową kontemplację jej powierzchni oraz głębi.
Obecnie kwestią o podstawowym dla ludzi znaczeniu jest rozwój nowego rodzaju świadomości. Stałoby się to podstawą nowej religijności, opartej nie na wierze w dogmaty ustalane przez różne religie, lecz raczej na odbieraniu rzeczywistości przez pryzmat “ducha prawdy” Chodzi tutaj o percepcję, o czytanie oraz rozumienie tekstów podawanych z pierwszej ręki, pochodzących "z księgi, zapisanej palcem boga" (Paracelsus), z dzieła stworzenia.
Przekształcenie obiektywnego obrazu świata w pogłębioną, a więc religijną świadomość rzeczywistości może się dokonywać stopniowo, poprzez ciągłą praktykę medytacyjną. Można jednakże uzyskać ten stan na drodze nagłego oświecenia, poprzez doświadczenie wizyjne. Jest ono wtedy szczególnie głębokie, błogosławione i pełne znaczenia. Tego rodzaju przeżycie mistyczne może być trudne do osiągnięcia nawet po dziesięciu latach medytacji, twierdzi Balthasar Staehelin. Nie zdarza się ono także każdemu, choć zdolność osiągania przeżyć mistycznych należy do istoty ludzkiej duchowości. Jednak w Eleusis mistyczne wizje i uzdrawiające, uwalniające doświadczenia mogły być aranżowane w określonym miejscu i czasie dla całej rzeszy ludzi inicjowanych w święte misterium. Można było tego oczekiwać, gdyż, jak już wspomniano i co jest zgodne z poglądem religioznawców, wykorzystywano w tym celu halucynogenny narkotyk.
Charakterystyczne właściwości halucynogenów, polegające na rozpuszczaniu granicy między doświadczającą jaźnią i światem zewnętrznym podczas ekstatycznego, emocjonalnego doświadczenia, sprawiały, że możliwym było przy ich pomocy i po odpowiednich zewnętrznych oraz wewnętrznych przygotowaniach, które w doskonały sposób zapewniano w Eleusis, wywołać przeżycie mistyczne - jak to się mówi - zgodnie z programem.
Medytacja jest formą uzyskania tego samego celu, do którego szykowano się i który osiągano podczas misteriów eleuzyjskich. Podobnie, jest prawdopodobne, że w przyszłości, z pomocą LSD, ten mistyczny wgląd, będący ukoronowaniem medytacji, może stać się dostępny coraz większej liczbie praktykujących medytację osób.
Prawdziwą wagę LSD dostrzegam w możliwości dostarczenia materialnej pomocy w czasie medytacji nakierowanej na mistyczne doświadczenie głębszej, pełnej rzeczywistości. Tego rodzaju wykorzystanie jest całkowicie zgodne z istotą oraz sposobem działania LSD jako świętego narkotyku.
Wsparcie medytacji przez LSD przynosi podobne skutki, co jego wykorzystanie jako środka medycznego wspomagającego psychoanalizę i psychoterapię i opiera się na zdolności osłabiania, a nawet całkowitego znoszenia bariery Ja- Ty i poczucia oddzielenia świadomości od świata zewnętrznego. Przynosi to uwolnienie od fiksacji na punkcie własnego ego oraz odkrycie rzeczywistości, której można zaufać.

pozdrawiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tufutuf.Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 149

PostWysłany: 07-04-2006 11:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

dobra dobra


a teraz maly konkursik

kto pierwszy odpowie ile razy w powyzszym tekscie albert hoffman użyl slowa LSD

nagrodą jest ................ jeden malutki listek nasączony substancja ktora odkryl

Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tdfDołączył: 12 Gru 2004
Posty: 393
Skąd: t-ow

PostWysłany: 07-04-2006 12:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

w przedomowie 20 razy

wygralem wygralem ?:>
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
jamiDołączył: 06 Lut 2003
Posty: 1979
Skąd: puntnl

PostWysłany: 07-04-2006 12:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

przy 80 dalem sobie spokoj bo mi sie az kwasno w oczach zrobilo
Back To The Oldschools ™
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
MirqDołączył: 03 Wrz 2004
Posty: 2126
Skąd: MarketCity

PostWysłany: 07-04-2006 12:42    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

jesss, najdłuzszy wrzut na bibie chyba
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    bibainfo.pl Forum Strona Główna -> Hyde Park Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Tu też może być ciekawiePowered by phpBB 2.8a © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i dalej, dalej... phpBB Group i reszta